Genel

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir, Şartları Nelerdir?

anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen tarafların nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi önemli konularda anlaşarak bunu bir protokol çerçevesinde düzenleyerek mahkemeye başvurdukları dava türüdür.

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre:

“Evliliğin en az bir yıl sürmesi, eşlerin birlikte başvurması veya eşlerden birinin diğerinin talebini kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temeli sarsılmış sayılır. Bu durumda boşanma kararı verilmesi için Hâkim, tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe ifade edildiği sonucuna varmalı ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumuna ilişkin taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi onaylamalıdır. Tarafların ve çocukların menfaatleri dikkate alınarak bu sözleşmede gerekli gördüğü hallerde taraflar boşanma ıslahının kabulüne tabi olacaktır. Bu durumda tarafların kabullerinin hâkimi bağlamadığı hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanabilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmesi gerekir. 1 yıldan az süren evliliklerde süre dolmadan boşanma yoluna gidilemez. 1 yıllık sürenin başlangıç ​​tarihi resmi nikah tarihidir.

Eşlerin anlaşmalı boşanma davası başvurusunu mahkemeden talep edebilmeleri için her iki tarafın da boşanma iradesine sahip olması gerekir. Sadece bir taraf boşanmak istiyorsa anlaşmalı boşanma olmaz. Bu durumda başvurulacak hukuki yol çekişmeli boşanma davasıdır. Ayrıca, eşler boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmalıdır. Bu sorulara örnek olarak; Varsa, müşterek çocukların velayetinin kimde olacağı, iştirak veya yoksulluk nafakasınıp ödenip ödenmeyeceği ve müşterek mülkün nasıl bölüneceği gösterilebilir.

Yukarıda belirtilen hususlar anlaşıldıktan sonra eşler kararlaştırılan hususları bir protokole havale eder, imzalar ve mahkemeye sunar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Anlaşmalı boşanma davası toplumda çok basit bir mesele olarak görülüp bu nedenle fazla önemsenmese de anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin tüm hayatını etkileyecek bir hukuk durum olduğu için çok dikkatli hazırlanmalıdır. Aksi takdirde taraflar için hak kaybı riski doğabilir.

Genelde eşler internette örnek bir boşanma protokolü arar ve bu örnek protokolün maddelerini incelemeden imzalarlar ve ardından telafisi zor veya imkansız olan zararlar oluşur. Aile Mahkemesi hakimi, mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma tutanağına göre kararını verir. Boşanma protokolü profesyonelce hazırlanmalıdır. Bu nedenle her kişi ve olay için ayrı ayrı hazırlanmalıdır, aksi takdirde zarar verebilir. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse, taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan maddi ve manevi tazminat haklarından feragat ettiklerini protokolde yazmışlarsa artık bu yönde bir talepte bulunamayacaklardır.

Bu nedenle hem anlaşmalı boşanma tutanağı hazırlanırken hem de anlaşmalı boşanma sürecinde hak kaybı yaşamamak için süreci bir boşanma avukatı aracılığıyla takip etmek veya bir boşanma avukatından hukuki yardım almak tarafların yararınadır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davası, boşanma davasının bel kemiğini oluşturur. Ancak anlaşmalı boşanma dilekçelerinde tarafların evlilik süresince yaşadıkları tüm sorunları dilekçelerinde belirtmeleri gerekmez.

Boşanma hem maddi hem de manevi açıdan zorlu bir süreçtir ve bu süreçte taraflar psikolojik olarak ciddi anlamda etkilenebilmektedir. Bu süreçte taraflar doğru kararı verebilmeli ve haklarının bilincinde olarak boşanmayı gerçekleştirebilmelidir. Bu nedenle dava açmadan önce bir avukattan destek almalarında fayda vardır.

Bu nedenle anlaşmalı boşanma davası açmaya hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Kendi davalarını hazırlamak yerine, bu dilekçeyi ve üzerinde anlaşmaya varılan boşanma tutanağını hazırlamak için profesyonel bir boşanma avukatı ile çalışmak onların yararına olacaktır.

İnternette bulunan örnek boşanma dilekçesi gelişigüzel hazırlandığı için boşanma sürecinde taraflara yarardan çok zarar getirebilmektedir. Her evlilikte boşanmaya yol açan davalar farklı olacağından her boşanma davası için kişisel boşanma tutanağı ve dilekçesi düzenlenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma dava türleri süre bakımından karşılaştırıldığında, anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürede tamamlanmaktadır.

“Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?” diyenlere gelince, anlaşmalı boşanma davaları tarafımızca günler içinde sonuçlandırılmaktadır. Anlaşmalı boşanmada asıl olan, yasal prosedürlerin doğru uygulanması ve mahkemede bu konuda diyalogların kurulması olacaktır. Bu süreçte anlaşmalı boşanmak istediğini söyleyen taraflar boşanma avukatı tutarak boşanmayı en kısa sürede gerçekleştirebileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Hayır, sadece anlaşmalı boşanma davaları için değil, hiçbir dava için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak yasal hakların korunması için bir avukat tutulmasında yarar vardır. Örneğin, her ebeveyn çocuğunun velayetini ister, ancak etkili bir görüşme yaparak çocukla yaşamanın çocuğun yararına olacağına dair akıllıca bir fikir oluşturmak için yasal bilgi ve deneyim gerekir.

Ya da taraflara maddi alacaklarla ilgili haklarını anlatabilecek ve onları bu konularda ikna etmesi daha kolay olacaktır. Avukat tutmak zorunlu olmasa da deneyimli bir boşanma avukatı ile boşanma sürecinde daha kolay ve sağlıklı bir süreç gerçekleştirilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalı?

Özetle anlaşmalı boşanma protokolünde; çocuğun velayeti, çocuğa ödenecek nafaka, eşe ödenecek nafaka, çocukla kişisel ilişkinin saatleri, evlilik birliği içinde edinilen taşınmaz mal paylaşımı, Bölünen ev eşyaları, diğer taşıtlar vb. her türlü taşınır malın bölünmesi gibi hususlar vardır. Yine kanuna aykırı olmamak kaydıyla evin kirasını kimin ödeyeceği, taşınmazın alınması durumunda kredi borcunun kim tarafından ödeneceği gibi gerekli bazı özel hususlar da tutanağa eklenebilir. Bu sorular tarafların gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre değişir.

Yukarıda belirtilen hususların taraflar açısından pek çok anlamı olduğu için ileride yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek ve telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmek için protokol ve yargılama sürecinin uzman bir boşanma avukatı yardımıyla yürütülmesi tarafların menfaatinedir. Tutanağa yazılması gereken hususlar tarafların ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterdiği için özellikle internet üzerinden boşanma tutanağı olarak indirilen hazır belgelerin birçoğu yanlıştır ve bu bağlamda problem çıkarır. Boşanmak isteyen tarafların kullandıkları metinler birçok soruna yol açabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Anlaşmalı Boşanmaya Dönüşebilir mi?

Tarafların Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen çekişmeli boşanma nedenlerine dayanarak açtıkları boşanma davası, sonuçlanıncaya kadar anlaşmalı boşanma davası türüne dönüştürülebilir. Çekişmeli boşanma davası, tarafların tutanak hazırlayıp mahkemeye sunması ve tutanak hakimin onayından sonra anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Tarafların Duruşmaya Katılması Zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma davasında, eşlerin mahkeme önünde bunu kabul etmesi ve hakimin boşanma iradelerini beyan etmeleri sonucu boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların kendi iradeleri ile tutanağı imzaladıklarını mahkeme önünde beyan etmeleri ve hakimin bu konuda karar vermesi gerekir. Hakimin bizzat tarafları dinlemesi gerektiği kanunda açıkça düzenlenmiştir. Bu nedenle anlaşmalı boşanmada tarafların duruşmaya katılması zorunludur.

Tek Celsede Boşanma Nasıl Yapılır?

Tek celsede boşanmak isteyen eşler için açılması gereken boşanma davası türü anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davası açarak, gerekli prosedürler aktif olarak kullanılarak tek oturumda boşanma sağlanması mümkündür.

Bu nedenle “tek celsede boşanmak istiyorum” diyen kişilerin bu süreçte eşleriyle her konuda anlaşmaları ve boşanma avukatı tutmaları tavsiye edilir ve bu süreç alanında uzman avukatlar tarafından yürütülür.

Evlat edinme davası hakkında bilgi almak için hazırlamış olduğumuz içeriği inceleyebilirsiniz.