Genel

Babalık Davası Açma, Dilekçe Hazırlama ve Zamanaşımı 2023

babalik-davasi-1

Babalık davası, genelde evlilik dışı dünyaya gelen çocuklar için babalık tespiti yapılması için başvurulan bir hukuk mücadelesidir. Ancak farklı amaçlarla da bu dava açılabilir. Davalar mahkemelerde görülür ve sonuçlar. Mahkemenin vereceği karara göre bir kişinin, çocuğun babası olup olmadığı net olarak ortaya çıkar. Çoğunlukla da bu süreçte DNA testi uygulaması yapılmaktadır. Ancak bu konuda çok fazla merak edilen konular var. Babalık davaları ne demek? Zamanaşımı var mı? Nasıl dava açılır? Kimler bu davayı açma hakkına sahip? İşte detaylar…

Mahkeme, dava sonucunda bir kişinin, adı geçen ve evlilik dışı ilişkiyle dünyaya gelen çocuğun babası olup olmadığına karar verir. İşte buna babalık davası denir. Diğer bir adı olan babalığın tespiti de sıkça bilinmektedir. Kararın ardından çocuk ile babası arasında yasal olarak bir soy bağı ilişkisi kurulur. Haliyle çocuk da bu bağdan dolayı kanunların tanıdığı yasal haklara sahip olacaktır.

DİKKAT: Bir kişi, mahkeme kararına rağmen çocuğun babası olmayı reddetme hakkına sahip değildir. Çıkan sonucun ardından yasal zeminden çocuk ile baba arasında soy bağı netleşir. Önemli bir husus daha var. O da bu tür davaların yenilik doğuran niteliğe sahip olmasıdır. Yani mahkeme olumlu karar verdiği taktirde, çocuğun yasal hakları, doğum anına kadar geriye gitmektedir.

babalik-davasi-2

Babalık Davası

Babalık Davası Hakkında Önemli Bilgiler 2023

Çocuğunun babasını yasal olarak tanınmasını isteyen anneler, evlilik dışı dünyaya getirdikleri çocukların babasını soybağı olarak tanıtmak için babalık davası açar. Türk Medeni Kanunun içerisinde ele alınan bu davaların temel görevi, babalığın tespit edilmesi, olumlu sonuçlarda soybağının kurulması ve çocuğa geri dönük olmak üzere tüm yasal haklarının verilmesidir. Bu sebeple önemli ama karmaşık kanun ve uygulamaların olduğu bir dava çeşididir. Örneğin başvuru sürecinin doğru yapılması, DNA testi aşamasında dikkatli olunması gerekir.

2023 – 2024 yılında açılacak babalık davaları hakkında bilinmesi gereken en önemli şey, sürecin başlaması için çocuğun annesinin bilinmesi gerektiğidir. Zira kanun ve Yargıtay kararları da çocuğun annesinin bilinmesi gerektiğini vurguluyor. Bu temel şartın yanında bir diğer unsur da çocuğun herhangi bir başka kişiyle daha önceden soybağı kurmamış olması gerekliliğidir. Yani şu da söylenebilir, çocuk daha önce başkasının kimliğine geçirildiyse babalık davasının açılışı mümkün olmaz. Yargıtay’ın bu konuda çok sayıda kararı bulunuyor. Bunlara ek olarak da durumun Cumhuriyet Savcısı ve Hazineye bildirmesi de temel bir şarttır.

NOT: Bu şartlar, babalık davalarını açabilmek için sadece buzdağının görünen kısmıdır. Daha birçok komplike ihtiyaç ve yerine getirilmesi gereken sorumluluklar bulunur. Neyse ki Hür Hukuk Bürosu baştan sona tüm süreçte sizlerin yanında…

babalik-davasi-3

Babalık Davası

Babalık Davası Dilekçe Örneği İndir WORD – PDF 2023

Türk Hukuk sisteminde herhangi bir davanın açılması için en öncelikli yöntem dilekçe hazırlamaktır. Dilekçeler mahkemelere sunulur ve yetkililerin incelemesinden sonra olumlu bulunursa dava süreci başlatılır. Genel olarak sistem bu şekilde işlemektedir. Aynı şekilde babalık davası açma yöntemi de 2023 yılında budur. Gerekli prosedürlerin yazıldığı, detaylı ve özümseyici açıklamanın bulunduğu, ıslak imzaların atıldığı bir dilekçe, davanın kabul edilmesini büyük oranda etkiler. Peki ama 2023 – 2024 yılında babalık davası açmak için dilekçe nasıl ve kime hazırlatılır? İşte detaylar…

Babalık davaları yani babalığın tespiti için dilekçeyi 3 temel şekilde düşünebilirsiniz: GİRİŞ – GELİŞME – SONUÇ. Giriş kısmında mahkemeye atıf yapılır. Hemen altına da Davacının, Davalının ve Avukat vekilin kişisel bilgilerine yer verilir. AD SOYAD ve TC bilgileri mutlaka girilmelidir. Keza adres de eksiksiz girilmelidir.

Babalığın tespiti davasının açılması için hazırlayacağınız dilekçenin giriş kısmı şu şekilde olmalıdır:

İZMİR NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

Davacı: Ad Soyad (TC:………..)

Adres Vekili : Av. Umur YILDIRIM Davalı:

Ad Soyad (TC:…………) Adres

Konu: TMK m. 301 uyarınca davalının müvekkil ile evlilik dışı ilişki sonucu hayata gelen müşterek çocuğun biyolojik babası olması dolayısıyla babalığın hükmen tayini, müşterek çocuk için nafaka, doğum masrafları ve tazminat taleplerimizden ibarettir.

……

Dilekçenin gelişme kısmında ise yapılması gereken şeyler daha karmaşık bir hal alır. Bu kısımda detaylı bir konu açıklaması yapılmalıdır. Ancak açıklamanın mahkeme yetkililerinin iyi anlayacağı bir dil ile ifade edilmesi beklenir. Duruma göre 300 ya da 1,000 kelime tutabilir. Ama önemli olan ifade yeteneği ve hukuki terimlere hakimiyettir. Bu sebeple babalık davası dilekçesi hazırlatmak için bir avukattan yardımcı olun. Türkiye genelinde Hür Hukuk Bürosu bu hizmeti size vermektedir.

Dilekçenin sonu kısmında SONUÇ – İSTEM detayları belirtilir. Dilekçenin en önemli kısımlarından birisidir. Hukukçular tarafından doldurulması davayı açan tarafın süreci daha iyi kılmak adına avukata hazırlatması önerilmektedir.

Babalık Davasını Açma Hakkı Olan Kişiler 2023

Babalık davasını sadece baba olduğunu iddia eden kişilerin açılabileceği gibi bir yanılgı var. Eğer bir kişi baba olduğunu iddia ediyorsa DNA yöntemiyle arasında soybağını gerçek anlamda zaten tanımlayabilir. Babalık tespiti davalarını çocuk ya da anne açabilir. İsterlerse birlikte isterlerse de ayrı ayrı açabiliyorlar. Eğer anne dava sürecinden feragat ederlerse de çocuğu davada kayyım temsil etmektedir.

babalik-davasi-4

Babalık Davası

Annenin Babalık Tespiti İçin Dava Açması

Evlilik dışı ilişkiyle çocuğun meydana gelmesi halinde anne, var olan çocuğu bir kişiyle soybağı ilişkilendirmesi yapmak amacıyla dava açar. Sadece soybağı kurmayı değil, daha geniş bir konuyu da kapsar bu tür davalar. Örneğin anne, çocuğun doğumundan sonraki maddi zararlarını da talep edebilir. Buna tazminat davası denir. Çocuğun babasının tespiti ile tazminat davası ayrıdır bu sebeple ayrı ayrı nitelendirilmektedir. Anne mahkemeden şu giderleri talep edebilir:

  • Doğum masrafları,
  • Doğum öncesi masraflar,
  • Doğum sonrası altışar haftalık giderler,
  • Diğer gider kalemleri.

DİKKAT: Çocuğun vefat etmiş olması, annenin bu davayı açmasına engel değildir. Yani özetle eğer çocuk hayatta değilse bile anneler baba tarafına bu tür tazminat davasını açma hakkına sahiptir. Fakat çocuğun velayetinin anneye ait olması gerekiyor. Bu velayet ile anne hem babalık davası hem de nafaka davası açabilmektedir.

2023 Yılında Babalık Davası Açma Yöntemi

Babalık davası Türk Medeni Kanunu içerisinde tüm yönleriyle belirtilmiştir. Ayrıca Yargıtay’da bu tür konularda belli şartları öne çıkarmıştır. En başta elbette çocuğun annesinin belli olması kesin şarttır. Bu şart olmaması taktirde bir sonraki aşamaya geçilmesi mümkün değildir. Özetle şu söylenebilir: eğer babalık davası açmak isteniyorsa annenin kesin olarak belli olması gereklidir. Diğer şartları da saymakta fayda var. İşte detaylar…

2023 yılında babalık davası açmak için belirlenen şartlar:

  • Kesin olarak çocuğun annesinin kim olduğu belli olmalı ve bu konuda muallak durumlar olmamalıdır. Kanunlarda olduğu gibi Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir.
  • Çok önemli bir şart da söz konusu çocuğun daha önce ya da o dönemde hiçbir erkek ile soybağına girmemiş olması gerekiyor. Bunu şöyle örneklendirebiliriz: evli olduğu halde çocuğu başka birisinden yapan ama nüfusuna baba olarak evli olduğu kişiyi geçiren bir kadın babalık davasını açma hakkını kaybeder. Bu örnekleri çok daha fazla çeşitlendirmek mümkündür.
  • Babalık davalarını açmada ihbar yükümlülüğü diye bir şart vardır. Bu şartı şöyle özetlemek mümkündür: Kanunlar babalık davasının açılması durumunda konunun bazı birimlere iletilmesini şart koyar. Cumhuriyet savcılığı bunların ilki iken bir diğeri de Hazine Bakanlığıdır. Bu ikisine kişilerin ihbar yükümlülüğü vardır.

2023 – 2024 yılı babalık davalarının açılabilmesi için aranan şartları yukarıdaki gibi özetlemek mümkün. Bazı istisnai ve özel durumların da olduğunu hatırlatalım.

Babalık Davasında Zamanaşımı Uygulaması 2023

Son yıllarda babalık davası zamanaşımı süreleri çok merak ediliyor. Çünkü geçmiş yıllara ve günümüze göre bazı değişiklikler yapıldı. Daha önce Türk Medeni Kanununda bu davaları açmanın zamanaşımı olarak doğumdan sonra en geç 1 yıl olarak belirlenmişti. Keza, çocuk doğmadan, anne karnındayken de dava açılabiliyordu. Ancak 2023 yılında zamanaşımı uygulamaları değişti. Peki ama babalık davalarında zamanaşımı ne kadar? İşte detaylar…

Anne ve çocukların açacağı babalık davalarının zamanaşımı süresi değişti. Anayasa Mahkemesi 27/10/2011 tarihli E. 2010/71, K.: 2011/143 sayılı Kararı ile artık bu davalar için uygulanan zamanaşımı süresi tamamen kalktı. Yani eskiden çocuğun doğmasından sonraki 1 yıl süreli dava açma süresi kalkarak bu konu süresiz hak olarak belirlendi. Çocuk ister 5 yaşında oldun isterse de 35 yaşında hiç fark etmez. Dava açmanız ömür boyu bakidir.

Babalık Davasında Tazminat Konusundaki Yargıtay Kararları 2023

Babalık davası için Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2018/969 E – 2019/5721 K. Örneği:

“Somut olay yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda değerlendirildiğinde, Anayasa Mahkemesi’nin Türk Medeni Kanunu’nun 301/4.maddesi hakkındaki iptal kararı yürürlüğe girmiş olduğundan, çocuk tarafından açılan babalık davasında artık herhangi bir hak düşürücü süre söz konusu değildir. Mahkemece, Türk Medeni Kanunu’nun 301/3. maddesi gereğince davanın Hazine ve Cumhuriyet savcısına ihbar edildikten sonra işin esasının incelenip iddia ile ilgili taraf delillerinin toplanması, DNA incelemesinin yapılması, bütün delillerin birlikte değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus nazara alınmadan “hak düşürücü süre geçtiğinden” bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.”

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, 2018/163 E., 2019/9931 K., 06.11.2019 T.

“Soybağının reddi davasında, davanın hak düşürücü süre içerisinde açılıp açılmadığı hususunda ve davanın temellendirilmesinde belirleyici olan “öğrenmenin”, ne zaman gerçekleştiği noktasında şüphenin veya söylentinin öğrenme açısından yeterli olup olmadığı üzerinde durulmalıdır. Yerleşik Yargıtay uygulamalarında, yargılama dışında elde edilmiş babalık raporlarına özellikle hak düşürücü süre niteliğindeki dava açma süresinin öğrenme tarihinden itibaren başlaması bakımından dikkate alındığı görülmekte yani öğrenmenin yargılama dışı babalık testi ile gerçekleşmesi anında hak düşürücü sürenin başlayacağı kabul edilmektedir. Dolayısı ile bir çocuğun kendisinden olmadığı yönündeki şüphe veya söylenti öğrenme açısından yeterli kabul edilemeyecektir.”

İstanbul’un En İyi Babalık Davası Açan Avukatı 2023

Her dava ayrı bir ciddiyetle ele alınması gerekir. Tıpkı babalık davasında olduğu gibi. Geçmişe dönük hakların tanzim edilmesi, çocuk ile baba arasında bir soybağı kurulması için tek yapılması gereken Hür Hukuk Bürosu irtibat kurulması gerekir. Aşağıya İstanbul ve Türkiye geneli için babalık davaları avukatı telefon numarasını bıraktık.

 

İstanbul babalık davalarının avukatı: 0 (505) 877 54 25

İstanbul babalık davaları avukatlık büroları: 0 (212) 708 12 00

İstanbul’daki babalık konulu davalara bakan avukat: 0 (212) 708 11 22

İlginizi çekebilir: Boşanma Protokolü Nedir? Boşanma Protokolü Örneği 2023