Genel

Çekişmeli Boşanma Davası Avukat Talebi

Çekişmeli boşanma davası evliliğin sona erdirilmesi sürecinde taraflar arasında anlaşmazlık bulunması durumunda açılan bir hukuki süreçtir. Bu tür bir boşanma davası, çiftler arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını ve boşanma işleminin resmi olarak tamamlanmasını hedefler. Taraflar, evliliklerini sona erdirme konusunda anlaşamadıklarında, mahkeme devreye girer ve bu tür davalara çekişmeli boşanma davası adı verilir. Çekişmeli boşanma davası, çiftlerin mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka gibi konularda anlaşmazlık yaşadıkları durumlarda açılabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Sebepleri

Çekişmeli boşanma davası, evlilik birliğinin sonlandırılması sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar veya özel sebepler nedeniyle açılan bir hukuki süreçtir. Ve bu süreçte baz alınan özel ve genel sebepler bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davası neden açılır sorusu, geçerli olan bu özel ve genel sebeplerin bir veya birkaçının mevcut olması durumunda yanıtlanabilir. Ancak her durumda, bu sürecin adil ve hukuki bir şekilde yürütülmesi önemlidir. Bu nedenle, bir avukattan profesyonel destek almak, çekişmeli boşanma davalarında önemli bir adımdır.

Özel Boşanma Sebepleri

Çekişmeli boşanma davası, özel boşanma sebepleri olarak adlandırılan ciddi nedenlerle açılabilir. Bu nedenler şunlardır;

 • Bir eşin evlilik birliğini zina eylemiyle ihlal etmesi durumunda, diğer eş çekişmeli boşanma davası açabilir. Zina, evlilik sözleşmesinin temel kurallarından birini ihlal eder.
 • Eşlerden birinin diğerine hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranışlarda bulunması, çekişmeli boşanma davası açma nedenlerindendir. Bu tür davranışlar evlilik birliğini sarsan ciddi suçlardır.
 • Eşlerden birinin küçük düşürücü suç işlemesi veya haysiyetsiz bir yaşam sürmesi durumunda, diğer eş çekişmeli boşanma davası açabilir. Bu tür davranışlar evlilik birliğini temelden sarsar.
 • Eşlerden birinin diğerini terk etmesi, çekişmeli boşanma davası açma sebeplerinden biridir. Terk, evlilik birliğinin ciddi şekilde sarsılmasına yol açar.
 • Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması ve bu hastalığın evlilik birliğini sarsacak şekilde davranışlara yol açması, çekişmeli boşanma davası açma nedenlerindendir.

Genel Boşanma Sebepleri

Çekişmeli boşanma davası sadece özel sebeplere dayanmaz, aynı zamanda genel boşanma sebepleri de temel olabilir. Bunlar şunlardır;

 • Eşler arasında şiddetli geçimsizlik durumu ortaya çıktığında, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve çekişmeli boşanma davası açılabilir.
 • Eşler arasında fiziksel olarak ayrılık yaşanması, çekişmeli boşanma davası için bir sebep olabilir. Fiili ayrılık, evlilik birliğinin sona erdiğini gösterir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Mahkeme yükü, tarafların anlaşmazlıklarının karmaşıklığı ve davaya ilişkin diğer faktörler bu süreyi etkiler. Ancak genel olarak, çekişmeli boşanma davaları birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Çekişmeli boşanma davası taraflar arasında anlaşmazlıkların yüksek olduğu ve çözüme kavuşturulması gereken karmaşık hukuki süreçlerdir. Bu davaların başarılı bir şekilde sonuçlanması ve tarafların haklarının korunması için avukatlar kritik bir rol oynar. İşte çekişmeli boşanma davasında avukatın rolünün bazı önemli yönleri;

 • Avukat, müvekkiline hukuki danışmanlık sağlar. Taraflara, boşanma sürecinin yasal yönlerini anlatır, haklarını ve sorumluluklarını açıklar. Bu danışmanlık, tarafların bilinçli kararlar vermesine yardımcı olur.
 • Avukat, dava dosyasını hazırlar ve dava dilekçesini yazarak mahkemeye sunar. Bu süreçte, delilleri toplar, tanıkları organize eder ve mahkeme için gerekli belgeleri düzenler.
 • Avukat, müvekkilini mahkemede temsil eder. Mahkeme duruşmalarında tarafların haklarını savunur, delilleri sunar ve mahkeme sürecini yönetir. Avukatın mahkemede etkili bir şekilde temsil etmesi, müvekkilinin lehine sonuçlar elde etmesini sağlar.
 • Çekişmeli boşanma davalarında taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için avukat arabuluculuk yapabilir. Tarafların uzlaşmalarını teşvik ederek mahkeme sürecinin daha hızlı ve az maliyetli bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olabilir.
 • Avukat, dava sürecinde gerekli delilleri sunar. Bu deliller, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konuları desteklemek veya çürütmek amacıyla kullanılır. Delillerin doğru ve etkili bir şekilde sunulması, davaya olan etkiyi büyük ölçüde etkiler.
 • Avukat, müvekkilinin haklarını ve çıkarlarını korur. Tarafların haksız yere mağdur edilmesini engeller ve adil bir sonuç elde edilmesi için çalışır.
 • Çekişmeli boşanma davası karmaşık olabilir ve birçok ayrıntı içerebilir. Avukat, davanın düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar, tarihleri takip eder ve gerektiğinde dava sürecini yönlendirir.
 • Avukatlar, hukuk sistemini ve boşanma davalarının özgünlüklerini iyi bilirler. Bu uzmanlık, müvekkillerin dava sürecinde avantaj sağlamalarına yardımcı olur.

Kısacası çekişmeli boşanma davası oldukça karmaşık ve hassas süreçlerdir. Bu nedenle, bir avukatın profesyonel yardımı, tarafların haklarını korumak ve adil bir sonuç elde etmek için hayati öneme sahiptir. Avukatlar, müvekkilin dava sürecinde güçlü bir temsilini sağlar ve taraflara hukuki danışmanlık sunarak daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açma süreci, belirli adımları izleyerek gerçekleştirilir. Çekişmeli boşanma sürecindeyseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

 • İlk adım, bir avukat tutmaktır. Çekişmeli boşanma davaları oldukça karmaşık olabilir ve profesyonel bir avukatın rehberliği önemlidir.
 • Avukatınız, çekişmeli boşanma davası için gerekli dava dilekçesini hazırlar. Dilekçe, davanın gerekçesi ve talepleri içermelidir.
 • Hazırlanan dava dilekçesi mahkemeye sunulur ve çekişmeli boşanma davası resmi olarak açılır.
 • Mahkeme, tarafların avukatları aracılığıyla delilleri sunmalarına ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmalarına olanak tanır.
 • Mahkeme, tarafların anlaşmazlıklarını göz önünde bulundurarak kararını verir. Karar, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konuları içerebilir.