Genel

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası Hakkında Bilgiler 2023

cocugun-cinsel-istismari-4

Çocuğun cinsel istismarı, Türk Ceza Kanunu 130/1 ve 5237 sayılı TCK’nın 103. Maddesine göre ciddi suçlardan biri olarak kabul edilir. Suç, kanunların belirlediği yaştan küçük kişilerin bedenine fiziksel temasta ya da sözlü olarak istismarda bulunmayla ortaya çıkar. TCK’nın 6/1-a maddesi, çocuk tanımlamışı “henüz 18 yaşını doldurmayanlar” olarak ifade eder. Şikayete tabi değildir ve savcılık doğrudan dava açabilir. Peki ama çocuklarda cinsel istismar suçu nedir? Zamanaşımı var mı? Çocuğa cinsel istismarda bulunmanın cezası nedir? Hepsi ve daha fazlasını yazımızda 2023 güncel bilgiler ile bulacaksınız.

cocugun-cinsel-istismari-3

Çocuğun Cinsel İstismarı

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Hakkında Hukuki Bilgiler 2023

Bir çocuğun rızası olarak ya da olmadan fiziksel yahut psikolojik olarak cinsel amaçların giderilmesi için eylemde bulunmak çocuğun cinsel istismarı suçu olarak adlandırılır. Kandırılmış bir iradeyle rızası alınsa bile TCK’da bu istismar suçu olarak geçer. İstenmeyen bir konu olsa da ne yazık ki toplum içerisinde bu tür münferit olaylar ile sıkça karşılaşmaktayız. Toplumda, televizyonda ya da sosyal medyada bu tür haberler ile sarsılmaktayız. Bu sebeple bilinçli bir birey olmak her vatandaşın yapması gerekenlerdir.

Çocuklarda cinsel istismar suçları 4 kategoride ele alınır:

  • Çocuğa Cinsel İstismar Suçu: 15 yaşını henüz tamamlamış çocuklara cinsel temasta bulunmak suretiyle gerçekleşen suç türüdür. Ayrıca 15-18 yaş arası çocuklara hile ya da tehdit yöntemiyle irade belirleyerek cinsel temasta bulunmak da suça dahildir.
  • Cinsel Saldırı Suçu: 15 ile 18 yaş arası kimselere cinsel amaçlara yönelik bedensel temasta bulunmanın olduğu bir suç türüdür.
  • Cinsel Taciz: Mağdurun yaşına bakılmaz. Her yaştan kişi için irade dışında cinsel saldırıda bulunma suçudur.
  • Reşit Olmayana Cinsel İstismar Suçu: 15 – 18 yaş arası çocukların yine reşit olmayan çocuklar ile girdikleri cinsel ilişkileri ya da istismarı konu alan bir suç tipidir.

Çocuklara yapılan cinsel istismarın şekli ve niteliği de suç sınıflandırmasını belirler. Eğer reşit olmayan bir çocuk üzerinde cinsel olguların olduğu temas ve durumlar yaşanmışsa basit cinsel istismar olarak tanımlanır. Cinsel ilişki düzeyine varmamış olması gerekir. Bu aynı zamanda çocuğa istismarın en temel halidir. Fakat sarkıntılık yapıldığı hallerde cezai oranlar basit istismara göre daha zayıf niteliktedir.

cocugun-cinsel-istismari-2

Çocuğun Cinsel İstismarı

Reşit olmayan bir bireye karşı cinsel ilişki düzeyine varan ve şehvi duyguların giderilmesini sağlayan eylemler çocuğun cinsel istismarında ağır nitelik kazandırır. Cezai yaptırımı en ağır olan tür de budur.

a)      Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Zamanaşımı

Çocukların dahil olduğu istismar durumlarında zamanaşımı süresi bulunur. Bu süre geçilmesi halinde hak kaybı yaşanır. TCK’ya göre zamanaşımı süresi 10 yıl, kesintili zaman aşımları ise 15 yıl olarak belirlenmiştir. Özetle, olayın işlenişinden sonraki 10 – 15 yıl zaman aralığına kadar dava açma hakkı bulunur.

b)      Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Toplumda, bilinçsiz aileler, çocuklarının cinsel istismara uğramasının ardından, sanık ile anlaşmaya varabiliyor ve hatta davadan vazgeçme kararı alabiliyor. Fakat net bir ifade kullanalım. Türk Ceza Kanunu, çocuğun cinsel istismarı suçunda ailelere suçtan vazgeçme hakkı tanımaz. Bu ne demektir? Şöyle ki, eğer konu adli zemine taşındıysa, davadan kimse vazgeçemez.

c)      Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Şikayete Tabi mi?

Çocuklara yönelik yapılan cinsel istismarlar, kesin olarak şikayete tabi değildir. Konu, kolluk kuvvetleri ya da sağlık kurumları tarafından tespit edildiğinde otomatik olarak adli yargıya taşınır. Bu konuda davadan vazgeçme söz konusu olamaz. Eğer dava açıldıysa sonradan dilekçe geri çekilemez. Zira istismar artık kamuya mal olur ve çocuğun korunması için gerekli işlemler başlatılır.

d)      15 Yaşında Büyük Çocuğun Cinsel İstismarı

15 yaşını tamamlayan kişilerin, yine reşit olmayan çocuklara karşı yaptıkları istismarlar, kanunda farklı bir tanımlamaya giriyor. Bu kişiler mağdura cebir ya da tehdit gibi iradeyi etkileyen eylemlerde bulunmuşsa suç sayılır. Fakat şu detay atlanmasın: çocuk cinsel davranışı kavrayabilecek yetideyse suç oluşmamaktadır.

e)      15 Yaşından Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı

15 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçtur. Cezası ise 8 ila 15 yıl arasında değişmektedir. Hapis cezası olan ciddi bir suç kategorisindedir. Eğer istismar sarkıntılık seviyesinde gerçekleştiyse ve bir ilişki boyutuna taşınmadıysa 3 ila 8 yıl arası ceza verilir.

f)       Akranın Çocuğu Cinsel İstismar etmesi Suç mu?

Kimlerin çocuk cinsel istismarı suçlamasına girdiği de sıkça merak edilen bir konudur. Özellikle akran yani akrabalardan birinin istismarda bulunması araştırılmaktadır. TCK 103, bu merak konusuna açıklık getiriyor. Suçu işleyen kişinin kim olduğuna bakılmaz. Yakınlık derecesi aranmaz ya da böyle bir sınıflandırma yapılmaz. Özetle, akrabaların yaptığı cinsel istismarlar da suç kapsamına girmektedir.

g)      Çocuğun Omzuna Dokunmak Cinsel İstismara Girer mi?

Çocuğun omzuna dokunmanın suç olduğu haller vardır. Hangi amaçla bu davranışın yapıldığına bakılır. Eğer cinselliği çağrıştıran bir konuda ya da amaçla yapıldıysa basit istismar suçu kabul edilir. Bu konuyu anlatan bir yargıtay kararını paylaşalım.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi – Karar: 2014/7971

Sanığın olay günü nüfus kaydına göre 18 yaşından küçük olan mağdure ile serviste yalnız kaldıktan sonra aracı durdurduğu ve mağdurenin önceden yaşadığı kaçırılma olayından bahsederek kendisine sahip çıkabileceğini, ev tutabileceğini söyleyerek sağ elini mağdurenin omzuna attığı ve kendisine doğru çekerek öpmeye çalıştığı tüm dosya kapsamından sabit olduğu halde, sanığın çocuğun basit cinsel istismar suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

h)      Reşit Olmayan Birini Öpmek İstismar Suçu mu Sayılıyor?

Çocuğun cinsel istismarı suçu teşkil edecek durumları yukarıda detaylı anlattık. Eylemin illa ki bir ilişki boyutuna ulaşması aranmaz. Kanunlar, cinsel niteliği olup olmadığına bakar. Öpmek ya da öpmek için hamlede bulunmak da bir cinsel amaç içermektedir. Basit istismar kategorisine girer ve cezası 3 ila 8 yıl arasında değişmektedir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Cezası

Çocuğa karşı gerçekleştirilen cinsel istismarın cezası, yapılan eylemin şekli, seviyesi ve niteliğine göre farklılık göstermektedir. Basit istismarın cezası, nitelikli istismara oranla nitekim daha düşük oluyor. TCK madde 103 içerisinde suçu ağırlaştıran haller belirlenmiştir. Eğer vücuda bir organ ya da bir cisim sokulması durumunda suç ağır nitelikten belirlenir ve cezası 16 yıldan aşağı olamaz. Mağdur kişi 12 yaşından küçük ise ceza 18 yıldan aşağı belirlenemez.

Suç, birden fazla kişiyle birlikte, üçüncü derece kan bağlısı tarafından yapılması ve eğitici, öğretici, bakıcı, vasi ya da sağlık hizmeti veren kişi ya da kişiler tarafından istismar gerçekleştirilirse suçun oranı daha da artmaktadır. Suçun silah ya da benzeri bir alet tarafından tehditle, zorla işlenmesi hallinde TCK 130/4 maddesine göre ceza yarı oranında ağırlaştırılmaktadır. Öte yandan istismar sırasında mağdura karşı yaralamada bulunulduysa, ceza, kasten adam yaralama olarak ekstra olarak değerlendirilmektedir. Çocuğun cinsel istismarı cezası 2023 yılı güncel olarak bu şekilde özetlenebilir.

TCK madde 103’ün 3. ve 4. Fıkrasında suçu ağırlaştıran haller şöyle belirtilmiştir:

  1. a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  2. b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  3. c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
  4. d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  5. e) Kamu görevinin ve – ya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesidir. Bu hallerin varlığı hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi – hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

cocugun-cinsel-istismari-1

Çocuğun Cinsel İstismarı

Çocuğun Cinsel İstismarı TCK 103

TCK madde 103/2’ye göre çocuğun cinsel istismar eylemine uğraması şöyle açıklanır:

 “Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.”

Çocuğun Cinsel İstismarı Yargıtay Kararları 2023

Yargıtay 14. Ceza Dairesi – Karar: 2014/7971

Sanığın olay günü nüfus kaydına göre 18 yaşından küçük olan mağdure ile serviste yalnız kaldıktan sonra aracı durdurduğu ve mağdurenin önceden yaşadığı kaçırılma olayından bahsederek kendisine sahip çıkabileceğini, ev tutabileceğini söyleyerek sağ elini mağdurenin omzuna attığı ve kendisine doğru çekerek öpmeye çalıştığı tüm dosya kapsamından sabit olduğu halde, sanığın çocuğun basit cinsel istismar suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır

Yargıtay 14. Ceza Dairesi – Karar: 2014/8030

Olay günü, sanığın tanık olarak dinlenen ablası B. ile okuldan çıkıp, yurda gitmekte olan mağdurenin sol kolunu tutarak kendisine doğru çekip öpmek istediği, bir yandan da diğer eliyle mağdurenin göğsünü tutmak için hamle yaptığı, ancak mağdurenin sanığı iteleyerek kurtulduğu şeklinde sübut bulan olayda, sanığın, mağdureye yönelik eyleminde bedensel teması da içeren cinsel davranışlarının bulunduğu, bu haliyle basit cinsel istismar suçu olarak nitelenen eylemin tamamlanmış olduğu gözetilmeden, yazılı gerekçeyle basit cinsel istismar suçuna teşebbüs hükümleri uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini kararın bozulmasını gerektirmiştir

İstanbul’da En Deneyimli Çocuğun Cinsel İstismarı Davası Avukatı 2023

Çocuğun istismarının oldukça ciddi yaptırımları olduğunu yukarıda belirttik. Evet, bu tür bir durum yaşarsanız muhakkak bir avukata ihtiyacınız olacak. Eğer özel avukat tutmaz iseniz baro sizi temsilen bir avukat atayacaktır. Fakat faillerin en ağır cezaya çaptırılması ve maddi manevi tazminat haklarının kullanılması için özel bir avukatın danışmanlığı daha isabetli karar olacaktır. İstanbul’da konunun en uzman avukat kadrosuna sahip bir hukuk bürosuyuz. Çocuğun cinsel istismarı davalarında bize güvenebilirsiniz. Yazı olmayan ama sizin aklınızı kurcalayan farklı konular da olabilir. Bunların yanıtını öğrenmek için hukuk büromuzun irtibat numaralarını çevirebilirsiniz. Detayları sizlere telefonda paylaşacağız.

Çocuk cinsel istismar avukatı: 0 (505) 877 54 25

İstanbul’da istismar avukatı: 0 (212) 708 12 00

İstismar avukat telefonu: 0 (212) 708 11 22

İlginizi çekebilir: Uzaklaştırma Kararı Aldırma | Uzaklaştırma Nasıl Alınır? 2023