Genel

Darp Davası Nasıl Açılır? Darp Davası Nasıl Sonuçlanır?

darp-davasi-2

Türkiye’deki suç istatistiklerine bakıldığında darp davası 2023 yılında da mahkeme koridorlarında karşımıza çıkıyor. Kasten yaralama ya da darp etme gibi hukuka aykırı eylemler sebebiyle birey, haklarını aramak için dava açabilir. Üstelik tutukluluk riski yüksek bir dava türüdür. Darp, şikayete tabi değildir. Örneğin, darp sonucu bir hastaneye gittiğinizde siz şikayetçi olmasanız bile, doktorlar bir darp olduğuna kanaat getirirse kolluk kuvvetlerine durumu iletir ve otomatikman dava süreci başlamaktadır.

Darp davası açmak için yapılması gereken şeyler vardır. En temelde de darp raporu temin edilmelidir. Bu rapor sayesinde, birey gördüğü şiddeti ve hangi ölçekte olduğunu delil altına almış olur. Sonrasında bir avukata dava teslim edilir. Avukat, en etkili yöntem ve deliller ile dava başvurusunda bulunur. İnsan, hayatında çok az defa böyle bir hukuk dışı eylem ve hukuki süreçle karşılaştığı için, hukuki açıdan bir danışman tutmalı, bu kişilerin de avukatlar olduğunu belirtelim. Hem faillerin hak ettiği cezayı almasını sağlarsınız hem de tazminat davası açarak zararlarınızı giderebilirsiniz.

Darp Davası Hakkında Bilgiler 2023/2024

Darp, fiziksel olarak yapılan saldırıları kapsar. Örneğin tekme, tokat, yumruk, bir cisim fırlatma ya da tükürme darp suçlarına giren davranışlardır. Darp mağduru kişiler Kasten Yaralama Suçu Nedir? Nasıl Açılır? Haksız Tahrik yazısını okuyarak da detaylı bilgi temin edebilir. Dava açmak için, bu eylem sonucunda kişinin çok ciddi bir sağlıken zarar görmesine gerek yoktur. Eylem oluştuysa, kişi haklarını hemen kullanabilir. Darpın niteliği, failin ne kadar ceza alacağını belirler.

darp-davasi-1

Darp Davası

Darp Davası Nasıl Sonuçlanır?

Şiddet mağduru kişiler, darp davası nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Sonuçları arasında gerek maddi tazminat gerekse de hapis cezası çıkabiliyor. Şiddetin işleniş şekli ve seviyesi gibi parametreler, cezayı da belirliyor. Bu konuda Türk Ceza kanununda madde 86, kasten yaralama ve darplar ne tür bir ceza karşılaşacağı hakkında fikir vermektedir.

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle:12/5/2022-7406/3 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

(3) Kasten yaralama suçunun;

  1. a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
  2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  5. e) Silahla,
  6. f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Darp Davası Sonuçlanma Süresi

Darp davasının sonuçlanacağı süre hakkında sabit bir kanun maddesi yoktur. Hukuk sisteminin yoğunluğu, davanın ne derece karmaşık olduğu, avukatların profesyonelliği davanın sonuçlanacağı süreyi belirler. Ortalama 1 yıl ile 3 yıl arasında sonuçlanması beklenir. Ancak duruma göre 6 ay içerisinde de sonuçlandığı görülmektedir. Hür Hukuk Bürosu ile her zaman süreci hızlandırabilirsiniz.

 

İstanbul’da darp davalarına bakan avukat: 0 (505) 877 54 25

Darp avukatı: 0 (212) 708 12 00

Hafif darp avukatlık bürosu: 0 (212) 708 11 22

İlginizi çekebilir: En İyi Maltepe Avukatlık Bürosu Telefon Numarası 2023