eticaret-hukuku

Son yüzyılın gerçeklerinden birisi de artık alışveriş kavramının tamamen online platformlar üzerine taşınmış olması. Bunda hem satıcılara hem de alıcılara kolaylık sağlamasının büyük etkisi var. Dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de online alışveriş oranları hayli yüksek. Fakat bunun yanında bir de E-ticaretin arka planında görünmeyen bir hukuki boyutu var. E-Ticaret Hukuku, tüm bunları kapsayan bir hukuk dalıdır.

E-Ticaret Nedir?

Günümüzde bir ürün ya da hizmet satın almak isteyen bireyler bu taleplerini büyük oranda E-Ticaret siteleri üzerinden gerçekleştiriyor. Peki E-Ticaret nedir? En temel tanımıyla ürün veya hizmetlerin internet aracılığıyla tüketicilere ulaştırılma halidir. Elektronik ticaret olarak da bilinir. Bu uygulamada ürünün hazırlanması, sunulması, reklam süreci, satışı ve ulaştırılması gibi faktörler tamamen internet entegreli yapılır. Yani E-Ticaret için geleneksel ticaret yollarının online yapıya dönüşmesidir demek mümkün.

E-Ticaret Hukuku Nedir?

İnternetin yaygın kullanıma ulaşması ve ticaretin buraya kayması birtakım hukuki düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Haliyle bu da E-Ticaret Hukuku nedir? sorusunun sıkça sorulmasına sebep oldu. Bu hukuk dalı, internet üzerinden ticari faaliyetlerde bulunan ve buradan alışveriş yapan tarafların sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirler. Her iki taraf da kanunların belirlediği mevzuatlar çerçevesinde hareket etmek zorundadır.

Online alışveriş işlemlerinden dolayı günümüzde birçok çekişme ya da uyuşmazlıklar yaşanabiliyor. Bu da hukuki süreçlerin doğmasına neden oluyor. Bu kapsamda doğan hukuk davalarının referans alındığı nokta, E-Ticaret Hukukudur. Dava süreci boyunca danışmanlık hizmeti veren kişilere ise E-Ticaret Hukuku Avukatı adı verilir. Yazının devamında bu hukuk dalında hizmet sunan avukatlar hakkında detaylı bilgi bulacaksınız.

E-Ticaret Hukuku Avukatı

E-Ticaret Hukuku Avukatı, internet üzerinden gerçekleştirilen her türlü ticari faaliyette ve bu faaliyetlerin bir tarafı olan tüketicilerde yaşanabilecek sorunların çözümlenmesinde danışmanlık hizmeti veren kişilerdir. E-Ticaret Hukuku mevzuatlarının hayli geniş ve teknik detaylar barındırdığı düşünüldüğünde avukatların deneyimli olması müvekkillerin aleyhinedir. Peki E-Ticaret Hukuku Avukatı neler yapar? Hür Hukuk Bürosu çatısı altındaki deneyimli avukatlarımızın bu alandaki sorumluluklarından bazıları şunlardır:

  • E-Ticaret yapacak şirketlerin kuruluş aşamasında gerekli olan evrakların hazırlanması ve hukuki alanda danışmanlık verilmesi,
  • E-Ticaret sitelerinde bulunması zorunlu olan metinlerin hazırlanması, eğer uzun vadede gerekli görülürse düzenlenmesi,
  • Online mağazanın bilişim alanında hukuki danışmanlığının yapılması,
  • Online itibarın sağlanması için her türlü hukuki koruma unsurlarının kullanılması, ihtiyaç duyulduğunda haberlere erişim engelinin getirilmesi,
  • Tüketici hakem heyeti başvurularında hukuki danışmanlık sağlanması,
  • Ürün ya da hizmetler için mesafe satış sözleşmelerinin doğru bir şekilde hazırlanması.

Yukarıda da görüleceği üzere E-Ticaret hukuku oldukça kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu sebeple hizmet alınacak avukatın alanında deneyimli ve konuya hâkim olması şarttır. Eğer şeffaf, kaliteli ve güvenilir bir hizmet arayışındaysanız Hür Hukuk Bürosu avukatları sizler için var. Bizimle iletişime geçerek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

İlginizi çekebilir: Bilişim Hukuku