Genel

Resmi ve Özel Evrakta Sahtecilik Suçları

evrakta-sahtecilik-3

Ticari hayatta ve bireysel yaşantıda evrakta sahtecilik çok sık karşılaşılan bir durum. İkili ilişkilerde teminat olarak yoğun bir şekilde sözleşmeler ve resmi evraklar kullanılır. Aynı zamanda kamusal işlerde de karşımıza çıkar. Türk Ceza Kanunu yani TCK’ya göre sahte evrak düzenlemek ve bundan maddi manevi fayda sağlamak bir suç olarak kabul görmektedir. Yaptırımlarda da iki farklı gruba ayrılır. Bir resmi belgede sahtecilik iken diğeri de özel evraklarda yapılan sahtecilik faaliyetleridir.

Evrakta sahtecilik suçundan esas mağdur taraf devlettir. Nadir de olsa bireysel mağduriyetler de oluşabilir ama halkın zararı aynı zamanda kamunun da zararı olduğu için TCK’ya göre asıl mağdur taraf devlettir. Örneğin bir kamu görevlisi yetkisi dahilindeki bir belgeyi kamuya aykırı ama kendi menfaatlerine lehte bir düzenleme yaparsa ciddi bir suç işlemiş sayılır. Elbette bunun için ilk kıstas bile isteye yapılmış olması gerektiği. Eğer ki kişi bilmeden suça karışmış ise kanun nezdinde bir problem yaşanmaz. İmza attığı evrağın sahte olduğunu bilmeden bunu gerçekleştirmesi örnek olarak gösterilebilir. Yazının devamında resmi belgelerde yapılan sahtecilik nedir ve nasıl bir suç kapsamındadır bunları işledik.

Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir?

Toplum nezdinde belediye ve kamu kurumlarında gerçekleştirilen belgeler her zaman için doğru nitelikte olduğu kabul edilir. Yani bir birey kamudaki bir evrağı imzalarken bunu güvenilir kabul eder ve detaylıca araştırma gereği duymaz. Kurumda görevli çalışan bir kişi, belgeyi toplumdaki birine ithafen hazırlar ve imzalar. Buradan yola çıkarak evrakta sahtecilik suçu için öncelikle bir kamu yetkilisine ihtiyaç duyulur.

evrakta-sahtecilik-1

Evrakta Sahtecilik

Zararı halktan birinin görmesi demek sadece onun mağdur olduğu anlamına gelmez. Böyle bir durumda devlet de zarar almış olur. O yüzden taraflardan birisi de devletin ta kendisidir. Özel evraklarda yapılan sahteciliğin tanımı ve kapsamı ise daha farklıdır. Sadece kamu ile kapsamı sınırlandırılmaz. Özel hayatta ikili ilişkilerde düzenlenen belgelerin tamamı buna dahildir. Temel olarak sahtecilik suçunda iki taraf olduğu ve mağdur tarafın da haklarını her zaman arayabileceği diye özetleyebiliriz.

Resmi Evrakta Sahtecilik

Resmi evrak bir devletin güvenilirliğini temsil eder. Halk hiçbir zaman bu tür belgelerde bir güven eksikliği yaşamazlar. Çünkü tüm sorumluluk devletindir. Yaşanacak bir problemde sahteciliği yapan kamu çalışanları olsa da zararı karşılayacak kısım devlet organizmasıdır. Peki ne gibi durumlar bu suçun işlediği anlamına gelir? En özet hali, bir kurum çalışanının kendi sorumluluğundaki evrakta başkalarını kandıracak düzenlemeler yapıyorsa, bu resmi belgede sahtecilik suçuna girer. Cezası ağırdır. Türüne göre 2 yıldan başlayarak 8 yıla kadar varan bir hapis cezası verilir.

Resmi evrakta sahtecilik yapılması halinde şikayet süresi yok. Aradan 50 yıl dahi geçse yargılanma yolu her zaman mevcut. Fakat dava açıldıktan sonra zamanaşımı yaşanabiliyor. Bunun süresi de 8 yıl olarak belirlendi.

Özel Evrakta Sahtecilik

Özel evrakta sahtecilik suçu, gündelik hayatta herkesin her an başına gelebilecek bir sorundur. Hatta günlük yaşamın bir parçası da diyebiliriz. Çünkü bireyler ikili ilişkilerde gerek ticaret olsun gerekse de farklı bir konu sürekli belge düzenlemesi yapar. Sahtecilik suçuna giren belgeleri birkaç maddede belirtmekte fayda var.

Evraklarda yapılan sahteciliğin kapsamı:

  • Faturalar
  • Dilekçeler
  • Kira sözleşmeleri
  • Satış sözleşmeleri
  • Bir yere kaydolurken doldurulan evraklar
  • Üyelik sözleşmeleri

Bu liste çok daha fazla alana genişletilebilir. Bizler buradaki niyete odaklanalım. Çünkü yapılan bu sahteciliğin yasa koyucu nezdinde suç görülmesi için ilk kural kasıt olması gerektiğidir. Yanı yasalar kasıtlı bir sahtecilik olup olmadığına bakar. Çünkü bir evrak sahte olsa bile bunu imzalatan kişi durumun farkında değil ise kasıtsız bir eylem vardır. TCK’ya göre bu tür durumlar suç teşkil etmez.

Evrakta Sahtecilik Suçunun Cezası

Resmi ya da özel belgelerde yapılan sahteciliklerin suç olduğu kesin. Ama süresi bakımında net bir liste yok. Niteliğe göre kanunlar farklı sürelerde ceza uygulamasına gidebilir. Kimi sahteciliğin hapis cezası 3 yıl olabiliyorken bazı kasıtlı suçlarda bu süre 8 yıla çıkabiliyor. Ama resmi evrak üzerinden işlenen suçlarda hapis cezalarının daha ağır olduğunu söylemek mümkün.

Diğer bir husus da sanık farklı zaman ve yerlerde birden fazla kişiyi mağdur etmiş olsa da verilecek ceza tek tip olmaktadır. Yani çok sayıda kişi aynı zamanda dava açsa bile bunlar birleştirilir ve ona göre bir ceza verilir. Ama dava sayısı arttı diye ceza katlanmaz. Alacağı ceza yine 1 ila 8 yıl ortalamasında olacaktır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Kaç Sene?

Resmi belgelerde yapılan sahteciliklerde bunu gerçekleştiren kişiye yani sanığa devlet ortalama 1 ila 3 yıl arasında bir hapis cezası verir. Üstelik bu cezanın da para ödemesine çevrilmediğinin altını çizelim. Ayrıca TCK’ya göre sanık düzenlediği belgeyi hem kamusal alanda hem de özel alanda kullanarak mağduriyet yaşattıysa bunlar ayrı ayrı ceza sayılır ve alacağı ceza ikiye katlanır.

evrakta-sahtecilik-2

Evrakta Sahtecilik

Evrakta Sahtecilik Suçunda Erteleme Oluyor mu?

Sahtecilik suçlarında mahkeme ertelemeye karar verebilir. Ancak bunun için suçlunun daha önce herhangi bir mahkumiyetinin olmaması gerekiyor. Ayrıca mahkeme bu kişinin bir daha aynı suçu işleyecek potansiyelde olmamasına karar kılması beklenir. Diğer yandan verilen ceza süresinin iki yılı da geçmemesi önemli bir faktör. Çünkü 2 yıl üstü suçlarda erteleme uygulanmaz.

Evrakta Sahtecilik Yapan Birinin Cezası Paraya Çevrilir mi?

Bu tür evrakta sahtecilik davalarında mağdur kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de cezaların paraya çevrilip çevrilmeyeceği. Çünkü mağduriyet yaşayanlar karşı tarafın cezasını çekmesini ister. Öncelikle kanun, evrakta sahtecilik yaptığı konusunda suçu kesinleşmiş bir kişiye adli para cezası vermez ya da hapis cezasını paraya çevirmez. Bu konuda mahkemelerin tutumu büyük oranda hapis cezası olmaktadır. Erteleme mümkün fakat paraya dönüştürme mümkün değil. Sadece bazı durumların oluşması halinde hakim para cezası talep edebilir. Buna da yalan beyan denir. Yani bireyin kamu görevlisini yanıltacak tutumlarda bulunması halidir.

Evrakta Sahtecilik Avukatı

Resmi ya da özel belgelerde sahtecilik yapılması durumunda mağdur taraf haklarını aramak için mahkemelere dilekçe vermesi gerekiyor. Süreç bu şekilde başlıyor. Ancak gerek dilekçe süreci, gerekse de delilleri mahkemeye sunma süreci biraz zor ve karışıktır. Tek başına insanların savunma yapma hakkı olsa da teorik açıdan yetersiz kalınacağı için sonuçla lehe olmayabiliyor. Burada da tek çözüm olarak devreye evrakta sahtecilik avukatı devreye giriyor. Hukuk bürolarında sadece bu alana bakan avukat kadroları bulunur. Yardım istediğinizde profesyonel bir danışmanlığa sahip olursunuz. Haklarınız en iyi şekilde savunulur ve günün sonunda kazanan tarafta yer alırsınız.

Resmi ya da özel evrak fark etmeksizin yaşadığınız tüm haksızlıklarda Hür Hukuk Bürosu iletişim araçlarını kullanarak danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’ye kusursuz ve profesyonel bir avukatlık imkanı sunuyoruz. Haklarınızı şeffaf, güvenilir ve samimi bir şekilde savunuyoruz. Hür Hukuk olarak iyi günler dileriz.

 

İlginizi çekebilir: Kiracının Tahliyesi İçin En Kolay Yöntem