Genel

Gözaltına Alınma ve Gözaltı Süresi Hakkında 2023 Bilgiler

gözaltı-suresi-2

Gözaltına alınma ve gözaltı süresi savcılık tarafından şüpheli olarak görülen bir kişinin, kolluk kuvvetlerince geçici olarak özgürlüğünün kısıtlanması durumudur. Polis, jandarma ya da asker gibi kolluk kuvvetleri bu kişileri resmi kurum yerlerinde gözaltında bekletilir. Geçen süreye ise gözaltı süresi denir. İnsanların hayatları boyunca çok nadir karşılaşacağı bir durum olduğu için, bu alanda merakları da yoğundur. Örneğin bu uygulamanın bir tutuklama anlamına gelmediği, sadece kısa bir süreliğine hareket etme kabiliyetinin sınırlandırıldığı pek çok kişi tarafından bilinmez. Hür Hukuk Bürosu olarak gözaltına alınma ne demek? Gözaltı süresi ne kadar? Gözaltı kaç saat sürüyor? Uzatılır mı? gibi sorulara hukuk temelli yanıt vereceğiz.

Türk hukuk sistemine göre gözaltı, savcılığın belirlediği kişilerin mahkeme karşısına çıkarılıp ceza alıp almayacağı kararının netleşeceği süreye kadar özgürlüğünün kısıtlanma uygulamasıdır. Fakat bu uygulamanın da önemli sınırlamaları bulunur. Kişinin ruh ve beden sağlığına en ufak bir zarar verilemez. Gözaltına alınan kişiye Anayasa çok sayıda hak tanır. Anayasadaki “Yakalama, İfade Alma ve Gözaltına Alma Yönetmeliği madde 4.” İçerisinde bu konu net olarak ifade bulur.

gözaltı-suresi-1

Gözaltı Süresi

Gözaltına Alınma Hakkında Merak Edilenler 2023

Gözaltına alınma bir tutuklama değil, hukuki açıdan değerlendirilme şekli, “şüphelinin korunması” yönündedir. Ayrıca ceza muhakemesinin ve delillerin de korunması anlamına gelir. Hakim, gözaltı süresi içerisinde tutuklama talep edebilir ya da şüpheli serbest kalabilir. Gerek Türk hukuk sistemi gerekse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre gözaltı işlemleri ve ifade verme sırasında adil yargılama yapabilmek için muhakkak bir avukatın olması tavsiye ediliyor.

Gözaltına alınma konusunda emir ve kararları Cumhuriyet savcıları vermektedir. Fakat istisnai bir durum daha var. Toplum içerisinde güvenliği tehdit edecek eylem ve ortamlarda kolluk kuvvetlerinin amirleri de gözaltına alma yetkisine de sahip olur. Örneğin toplum bir eylem sırasında kanuna aykırı hareketler oluşursa, kolluk kuvvetlerinin amiri kişileri gözaltına alabiliyor. Fakat hiçbir koşulda gözaltı süresi uzaması, kısalması gibi süreçlere kolluk kuvvetleri karışamıyor.

Gözaltı Süresi Başlangıcı ve Bitişi Hakkında 2023 Bilgi

2023 – 2024 yılı hukuk uygulamalarında gözaltı süresi değişken bir yapıya sahiptir. Zira ortaya konu olan suçun niteliği ve kapsamı, ne kadar süre gözaltında kalınacağını da belirlemektedir. İki ana başlıkta ele alabiliriz. Bunların ilki bireysel suçlarda gözaltı süresidir. Kişinin mahkemeye götürüleceği ve hakim karşısına çıkacağı süre toplamda 24 saattir. Yani özetle bir kişi bireysel suç işlemişse 24 saatten fazla gözaltında kalamaz. Aksi durum kanunlara aykırıdır. Fakat +12 saat yol süresi uygulaması bulunuyor. Yol süresi de dahil edildiğinde bireyin gözaltında kalacağı toplam süre 24 saat + 12 saat = 36 saattir.

Diğer bir süreçte toplumsal suçlarda gözaltı süresidir. Toplu suçları kapsar. Üç ya da daha fazla kişinin birlikte gerçekleştirdiği kanun dışı eylemleri temsil eder. Yine bu durumda da gözaltı süresi 2023 yılında 24 saat olarak belirlenmiştir. Fakat savcılık 3 defa ek süre isteme hakkına sahiptir. Yan, 4 x 24 saat = maksimum gözaltında kalınacak süreyi ifade eder. 4 günden fazla gözaltında kalınamaz. Aksi durum yasalara aykırı bir tutumdur.

gözaltı-suresi-3

Gözaltı Süresi

Gözaltı Süresinin Uzamasına Kim Karar Verir?

Gözaltına alınma halinde “ek gözaltı kararı” diye bir yasal uygulama olabiliyor. Normalde 24 saat olan süre, 3 defa fazladan uzatılabilmektedir. Gözaltının uzama kararını ise Cumhuriyet savcısı verebilir. CMK 91. Maddeye göre Cumhuriyet savcısı ek süre hakkını kullanabilir. Hiçbir kolluk kuvveti ya da amirinin ek gözaltı süresi isteme hakkı yoktur.

Gözaltına Alınılması Hakkında CMK 91 Ne Diyor?

(1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. (Değişik ikinci cümle: 25/5/2005 – 5353/8 md.) Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmi dört saati geçemez. (Ek cümle: 25/5/2005 5353/8 md.) Yakalama yerine yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre on iki saatten fazla olamaz,

(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır.

(3) Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir.

(4) (Ek: 27/3/2015-6638/13 md.) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşağıdaki bentlerde belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar gözaltına alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkması hâlinde veya işlemlerin tamamlanması üzerine derhâl ve her hâlde en geç yukarıda belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcısına, yapılan işlemler hakkında bilgi verilerek talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kişi serbest bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır.

Ancak kişi en geç kırk sekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında da gözaltına ilişkin hükümler uygulanır.

Gözaltına Alınan Kişilerin Anayasal Hakları 2023

Gözaltına alınan kişilerin Türk Hukuk Sisteminde çok sayıda hakkı bulunuyor. Bu hakların temel görevi kişinin hak ve özgürlüğünü korumaya yöneliktir. En temelde avukat tutma hakkı bulunur. Gözaltına alındıktan sonra hemen avukatınızı çağırabilirsiniz. Sorgulama ya da Cumhuriyet savcısına ifade verirken yanınızda bir avukatın olması sizin uzun vadede faydanıza olacaktır. Ayrıca önemli bir gözaltı hakkı da yakınlarına durumu bildirmektir. CMK m.95/1’e göre gözaltına alınanlar yakınlarına ya da konsolosluklarına haber verebiliyor.

gözaltı-suresi-4

Gözaltı Süresi

Gözaltına Alınıldığında Yapılması Gerekeneler

Adınıza gözaltı kararı çıktığında kolluk kuvvetleri sizleri adresinizden alarak bağlı bulunulan karakola götürür. Süreç bu anda başlar. Gözaltına alınma durumunda ilk yapılması gereken avukatınızı aramak ve bulunduğunuz yere çağırmaktır. Eğer bir avukatınız yoksa da Hür Hukuk Bürosunu arayarak acil avukat talebinde bulunabilirsiniz. Daha sonra gelen avukatınız sizlere danışmanlık verir, ifadeye dahil olur ve gözaltını sonlandırılması için hukuki yöntemlere başvurur.

İstanbul’da En İyi Gözaltına Alınma Avukatı 2023

Gözaltı süresi ya da alındıktan sonra ne yapılacağı gibi durumlarda avukatınızın olması çok önemli. Adil yargılama süreci için de bir avukata sahip olmanın önemi sık sık vurgulanıyor. İstanbul bölgesinde gözaltına alınan kişiler 0 (212) 708 12 00 telefonunu arayarak acil avukat talebinde bulunabiliyor. Hangi ilçede olursanız olun hızla yardımınıza geliyoruz.

İstanbul’da gözaltına alınan kişileri avukat tutmak için arayacağı telefonlar:

  • İstanbul gözaltına alınma yardım telefonu: 0 (505) 877 54 25
  • Gözaltından çıkmak için telefon: 0 (212) 708 12 00
  • Karakola ifade vermeden önce aranacak telefon: 0 (212) 708 11 22

 

İlginizi çekebilir: Cinsel Taciz Suçu Nedir? Dava Nasıl Açılır? 2023 Bilgiler