Genel

Haciz Kaldırma Talebi ve 2022 Harç Ücreti

haciz-kaldirma-talebi-2

Haciz kaldırma talebi, bir borçlunun borcunu ödemesi durumunda yetkili kurumlara taşınmaz mallarının ya da finans sistemi kaynaklarının üzerindeki ipoteğin ya da haczin kaldırılma başvurusudur. Hukuk sistemi alacaklılar bunu mahkeme nezdinde delillendirdiğinde ödeme vadesi geçtiyse eğer hukuki haklarını kullanabilir. Borçlunun malları borca karşılık gelecek şekilde satılır ve alacaklının mağduriyeti giderilir. Genelde taşınmaz malların haczi yapılır.

Son yıllarda artan ekonomik sıkıntılar, kişisel ya da kurumsal alanda borç alacak ilişkisini sarsmaya başladı. Vadesi dolan borçlarda alacaklılar vakit kaybetmeden icra mahkemeleri üzerinden tahsil için başvuruda bulunuyor. Belirlenen süreç içerisinde karşı taraftan bir adım gelmez ise haciz süresi başlıyor. Elbette alacaklı kadar borçlunun da bu durumda bazı hakları var. Haciz kaldırma talebi ve haczi durdurma gibi hukuki haklarını kullanabilir.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte haciz kavramına yeni boyutlar eklendi. E-Haciz uygulamaları da bunlardan birisi. Diğer adıyla elektronik haciz olan bu uygulama, sadece devlete ödenmemiş kamusal borçlar sebebiyle yapılmaktadır. Vergi borçları buna örnek olarak gösterilebilir. Devlet, alacaklarını tahsil edememesi durumunda borçlunun maaşına, banka hesabına veya diğer mevduat birikimlerine bloke koyma yetkisine sahip. Borçlar geri ödendiğinde ise e-haciz kısa süre içerisinde kalkar. Genelde bu süre 1-2 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Fakat borcun niteliğine göre süreç daha da uzayabilir.

haciz-kaldirma-talebi-1

Haciz Kaldırma Talebi

Bazı haciz kararları hukukun niteliklerini ve doğruluğunu kapsamayabilir. Bu durumda borçlu tarafın kendi yasal haklarını talep etme imkanı doğar. Örnek olarak borçlu tarafın borcunu ödeyecek mal ve süresi bulunmasına rağmen haciz işlemi başlatılmışsa, mahkemeye bir dilekçe vererek bu kararın durdurulmasını talep edebiliyor. Diğer yandan usule uygun olarak bir ödeme tebliği yapılması gerekiyor. Aksi halde haciz kaldırma talebi hakkı doğacaktır.

Haciz Kaldırma Harcı

Haciz kaldırma harcı 2022 yılında icra mahkemelerine ödenmektedir. Taşınmazları üzerinde alacaklı tarafından koyulmuş bir haciz durumu varsa ve borçlu taraf ödemelerini yaptıysa sıra hacizin kaldırılmasına gelir. Fakat icra dosyası kapatılırken icra mahkemelerine ödenmesi gereken bir ücret var. Eğer ki feragat harcı ödenecek ise bunun bedeli %4,55 gibi bir oran üzerinden hesaplanmaktadır. Diğer yandan dosyanın kapanması sırasında herhangi bir haciz uygulaması bulunmuyorsa ücreti %2,27 ile hesaplanır. Kaç TL olduğunu bu oranlar üzerinden hesaplamanız mümkün. Karşı taraftan bu bedeli talep etmek mümkün değildir.

Haciz kaldırırken harç masrafları çıkınca bunu kim öder gibi bir sorunsal doğuyor. Öncelikle belirtmeliyiz ki ister %4,55’lik feragat harcı olsun isterse de %2,27’lik normal harç, her koşulda borçlu taraf yani haciz kaldırma talebi uygulayan kişi öder. Davanın ya da dosyanın nasıl sonuçlandığı bir önem teşkil etmez.

Haciz kaldırma Dilekçesi

Haciz kaldırma talebi yapmak isteyenler icra mahkemesine dosyaya uygun bir dilekçe vermesi gerekmektedir. Doğru ve hukuki çerçevede yazılmış dilekçeler her zaman için süreci daha hızlı ve olumlu kılar. Aksi halde yapılacak ufak bir hata süreci hayli uzatacaktır. Bu dilekçenin başvuru süresi ise yasalarca haczin konulmasından itibaren 1 yıl olarak belirlendi. Yani 1 sene içerisinde mutlaka dilekçenizi yetkili makamlara sunmanız gerekiyor.

En güncel haciz kaldırma dilekçe örnekleri:

Yukarıda belirttiğimiz örnek dilekçeleri kendinize uygun bir şekilde uyarlayarak haciz kaldırma talebi yapabilirsiniz. Daha profesyonel ve hukuki destek istiyorsanız Hür Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek alanında uzman avukatlardan faydalanabilirsiniz. Güvenilir ve samimi çözümlerimiz ile gerek haciz süresinde gerekse de haczin kaldırılma evresinde sizlerin yanınızdayız.

haciz-kaldirma-talebi-3

Haciz Kaldırma Talebi

Haczi Kaldırmak İçin Yapılması Gerekenler

Haczi kaldırmak için öncelikle borçlu tarafın borçlarını ödemesi gerekmektedir. Sonrasında da herhangi bir alacak verecek kalmayınca haciz kaldırma talebinde bulunulmalı. İlk olarak icra dairesine bir dilekçe verilir. Bu yapılırken haciz konulan varlığın niteliği göz önünde bulundurulur. Yani arabalarda, evlerde, arsalarda ya da banka hesaplarında dilekçe örnekleri değişmektedir.

Haciz konularında profesyonel bir avukattan yardım almak, borçluların lehine olan bir durum. Tüm süreçler bu sayede oldukça hızlı ilerliyor. Hür Hukuk Bürosu olarak uzman avukatlık kadromuz ile sizlere en iyi çözümleri sunuyoruz.

 

İlginizi çekebilir: Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?