Genel

Hırsızlık Suçu Cezası, Delil Toplama, İspatlama ve Dava Açma

hirsizlik-sucu-4

Bir kişiye ait taşınmaz malı, onun izni ve rızası olmadan yarar sağlamak amacıyla el konulması hırsızlık suçu olarak ifade edilmektedir. TCK 141 – 142 – 143. Maddelerinin de ifade ettiği üzere hırsızlık eylemler, Türk hukuk sistemi içerisinde ciddi bir suç olarak görülmektedir. Ayrıca suçun kendi içerisinde de nitelikleri bulunur. Nitelikli ve basit hırsızlıklar en sık karşılaşılan suç tipleri arasındadır. Suç fiili, gerek malvarlığı değerine gerekse de ekonomik bir çıkara dayalı şekilde ortaya çıkabiliyor. Peki ama hırsızlık suçu ne demek? Hangi durumlar hırsızlık olarak kabul edilir? Hırsızlığın cezası nedir? İspat yöntemi nasıldır? Hepsi ve çok daha fazlasını sizler ile paylaşacağız. Keyifli okumalar dileriz.

Bir kişinin taşınır malı eğer rızası olmadan kendi çıkarları doğrultusunda ele geçirilmesine hırsızlık denmektedir. Toplum içerisinde bu tür suçlara dolandırıcılık atfedilebiliyor ancak her ikisi de kanunlarımızda ayrı ayrı ele alınmıştır. Birbirine karıştırılmaması doğru olandır.

hirsizlik-sucu-1

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu Nedir?

Eğer bir bireyin taşınmaz malı üzerinden haksız kazanç elde edilmesi halinde hırsızlık suçu işlenmiş olunur. Sadece malı çalma değil, var olan bir malı kullanmak ve ekonomik menfaat elde etmek de bir tür hırsızlık suçu dahilindedir. Dolandırıcılıkla karıştırılsa da birbirinden bağımsız eylemlerdir, keza yasalarda da farklı olarak ele alınmış suçlardır bunlar. Günümüzde sayısız hırsızlık yöntemi bulunduğu için kanunların ve hakimlerinde konuyu ele alış şekli farklıdır.

Hırsızlıkların 4 temel unsuru vardır. İşte onlar:

 1. Fail: Hırsızlık suçu işlediği iddia edilen ve yargılanan tarafta bulunan kişilerdir.
 2. Mağdur: İzni ya da haberi olmadan malı üzerinden başkalarının fayda sağlaması, el koyulması durumuna maruz kalmış kişidir. Aynı zamanda hakkını arayan taraftır.
 3. Eylem: Hırsızlığa söz konusu olan ve sahibinden zorla ya da izinsiz olarak alınan nesnelerdir.
 4. Manevi Unsur: Hırsızlık, kasten işlenen bir suç türüdür. Taksirle kesinlikle işlenemez. Hırsızlığın işlenmesi için doğrudan eylem işleme gerek yoktur. Bu tür bir yararı sağlamak amacıyla hareket edilmesi de suça dahildir.

Vikipedi: Hırsızlık Hakkında Merak Edilenler

hirsizlik-sucu-2

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu Cezası Hakkında Bilgiler 2023

Toplumsal yaşam içerisinde en sık yaşanan suç unsurlarından birisi de hırsızlıklardır. Bireylerin mal ve mülklerine el konulması, izinsiz yarar sağlanması gibi durumlar toplum içerisinde dolandırıcılık olarak bilinse de Türk hukuk sistemi içerisinde “hırsızlık” olarak ele alınır. Türk Ceza Kanunu 141 – 142 ve devamında 143. Maddesi hırsızlığı konu edinmiştir. Yaşam içerisinde hemen herkesin başına gelebilecek suç olmasına rağmen kişiler çok fazla bilgiye sahip değildir. Hür Hukuk Bürosu olarak hırsızlık suçu hakkında en güncel 2023 bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

hirsizlik-sucu-3

Hırsızlıkta Zamanaşımı Var mı?

Hırsızlık suçuna maruz kalan bireyler, bu tür durumlarda dava açma sürelerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Ancak hemen belirtelim, şikayete tabi bir suç değildir hırsızlık. Yani diyebiliriz ki hırsızlık davası açma ya da şikayet etmenin süresi yoktur. Türk Hukuk Sistemindeki dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl uygulanır. Özetle 8 yıl içerisinde hırsızlık şikayetinde bulunabiliyorsunuz. Daha detaylı halini bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Basit Hırsızlık Ne Demek?

En çok gerçekleşen hırsızlık suçu türlerinden birisi de basit hırsızlıktır. Fakat suçun belli niteliklerde olması gerekli ki bu tür kapsamına dahil edilebilsin. En temelde 2 şart aranır. Hırsızlığa sebep olan eylemin mal ya da eşya olması gerekir. Bu nitelik oluşursa TCK 141 ve 142’ye göre basit hırsızlığa girmektedir.

Nitelikli Hırsızlık Nasıl Olur?

TCK maddelerinde belirtilen hal ve durumların oluşması halinde nitelikli hırsızlık suçu meydana gelir. Suçun kamu kurumları bünyesindeki mallar hakkında, yahut toplu taşıma unsurlarında gerçekleşmesi hallerinde nitelikli hırsızlık suçu teşkil edilmiş olmaktadır. Çok sayıda hırsızlık yöntemi bulunduğu için, hangi suçun nitelikli hangisinin de basit usulde olacağını öğrenmenin en net yöntemi bir avukattan yardım almaktır.

Hırsızlık Suçu Davası Açma Yöntemi

Hırsızlık davası açmak, yaşanılan hırsızlık eyleminden dolayı mağdur olan kişilere verilen hukuki bir hak olmaktadır. Şikayete tabi değildir. Bu nedenle kamu davasına da dönüşebilir ve dava açılabilir. Ancak kendiniz de yapabilirsiniz. Karakola gidip şikayetçi olduğunuzda süreç doğrudan başlamaktadır. Keza, dilekçe hazırlayarak detaylı deliller hazırlayarak mahkemelere de dava açılabilmektedir. Mağdur taraf, hırsızlık suçunu işleyen tarafa karşı davayı açabilir.

Hırsızlık Suçu Şikayete Tabi mi?

Türk Ceza Kanunun 141. Maddesine göre hırsızlık suçu şikayete tabi değildir. Aynı zamanda suçun nitelikli halinin soruşturulması da şikayete tabi tutulmaz. Ayrıca nitelikli hırsızlık suçlarında uzlaşma da yapılmaktadır. Özetle bu tür suçlar uzlaşmaya tabidir ve şikayete tabi değildir.

Hırsızlık Suçunu İspatlama Yöntemi

Hırsızlık suçu davası için mağdur kısmın en sık merak ettiği noktalardan birisi, suçun nasıl ispatlanacağıdır. Zira davayı açan taraf, yargılama sürecinin lehine sonuçlanabilmesi için mahkemeye somut deliller sunması gerekir. Nitekim, delil yetersiz olursa, sanık taraf suça istinaden hedef gösterilen kişi olmadığı ortaya çıkacak ve beraat edecektir.

 

Türk Hukuk Sistemi içerisinde “delil serbestliği” ilkesi bulunur. Bu ilkeye göre, hakimin, sanıkları kesin olarak suçlu ilan edebilmesi için kanunen ve vicdanen en net kanaate sahip olması gereklidir. Bu da ancak delillerin gerçekliği ve tartışılamaz seviyede olmasıyla mümkün olabilir.

İspat edilecek olgu kadar bunun nasıl ve ne şekilde yapılacağı da önemli. Suç için delil olabilecek durumlar olduğu kadar hakimin vicdani kanıya sahip olmasını sağlayacak delil tipleri de bulunur. Bu sebeple dava açma sürecinde uzman bir avukat ile temasta bulunulmalı ve delil toplama, bunları sunuma hazırlama gibi konularda hukuki destek alınmalıdır. Hırsızlık suçu ispat etme yöntemleri için 4 temel örnek verebiliriz…

Hırsızlığı tespit etme ve delillendirme yöntemleri:

 1. Kamera ile Tespit: En önemli ve belirleyici delil unsurlarından birisidir. Şahsi ve gizli çekim yapılabileceği gibi sabit kamera kayıtları da mahkemeye delil sunulabilmektedir.
 2. Parmak İzi İle Tespit: Hırsızlık işleminde bulunurken çevredeki objelere bırakılan parmak izleri, önemli bir delil tipidir. Örneğin eve hırsız girdiğinde kolluk kuvvetleri her yerde parmak izi toplar. Bunlar delil olarak sunulur.
 3. Baz İstasyonu İle Tespit: Cep telefonlarının parmak izi olarak görülen baz istasyonu sinyalleri hırsızlık suçu delil ve tespiti için kullanılmaktadır. Olay mahalindeki sinyaller yetkili kurumlardan istenebilir.
 4. Sanığın İkrarı ile Tespit: Sanığın kovuşturma aşamasında verdiği beyanlara istinaden hırsızlık tespiti yapılabilmektedir.

Hırsızlık Suçuna Giren Eylem ve Davranışlar 2023

Bir eylemin hırsızlık suçu sayılabilmesi için, ortada kişi ya da kurum mağduriyeti oluşması gerekiyor. Örneğin sokakta yerde bulunan bir boş pet şişeyi almak hırsızlık sayılmaz. Çünkü sahibi yoktur. Ancak bir eve girerek eşya alma, kamu kurumlarının malını izinsiz alarak fayda sağlama gibi durumlar doğrudan nitelikli ya da basit hırsızlık suç kapsamı taşımaktadır. Sadece mala el koyma hırsızlık sayılmaz, aynı zamanda mal üzerinden izinsiz fayda sağlamak da bir hırsızlıktır. Örneğin bir kamu malını kullanarak maddi gelir elde etme, mala el koyulmamasına rağmen izinsiz fayda sağlandığı için hırsızlık kabul edilir. Daha kapsamlı suç haritası görmek isterseniz Hür Hukuk Bürosunu arayınız.

Hırsızlık Suçu ve TCK 141 – 142

Hırsızlık ile alakalı eylemlerin belirtildiği ve suç sayılan unsurların detaylandırıldığı TCK kanun maddeleri 141 – 142 – 143 içerisinde yer almaktadır. Merak edenler ve bilgi almak isteyenler için bir kısmını paylaşıyoruz.

Hırsızlık suçlarıyla alakalı Türk Ceza Kanunu 141 – 142 Maddesi şöyle der:

 1. a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
 2. b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.)
 3. c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
 4. d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
 5. e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,
 6. f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.)

(2) Suçun;

 1. a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
 2. b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
 3. c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
 4. d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
 5. e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
 6. f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
 7. g) büyük veya küçük baş hayvan hakkında,
 8. h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(4) (Ek: 6/12/2006 – 5560/6 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık

Hırsızlık suçunda sanıklar etkinlik pişmanlıktan yararlanabiliyor mu? Evet, sanıklar, pişman olduklarını mahkemeye sunması halinde etkinlik pişmanlık yasasında yararlanabiliyor. Cezalarda ½ oranında bir indirim uygulanabiliyor. Ancak her pişmanlık ifadesinin kesin olarak etkin pişmanlığa gireceğine dair bir hüküm yoktur. Kararı, hakim kendi kanaatine göre vermektedir. Eğer etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorsanız avukatlarımızı arayınız.

İstanbul’da Hırsızlık Suçu Davalarına Bakan Avukatlık Bürosu 2023

Hırsızlık mağduru iseniz kayıplarınızı geri kazanmak ve size bu mağduriyeti oluşturan kişi ya da kişilerin cezalandırılmasını sağlamak için iyi bir avukata ihtiyacınız olacak. Genel avukatlar bu konuda size %100 fayda sağlayamaz. TCK alanında uzman avukat kadroları size istediğiniz sonuçları sunabilir. Hür Hukuk Bürosu da İstanbul’un en iyi hırsızlık suçu davası avukatlarına sahip.

İstanbul’da hırsızlık suçlarına bakan avukatlık bürosu telefonları:

 • İstanbul hırsızlık suçu avukat telefonu: 0 (505) 877 54 25
 • İstanbul hırsızlık davalarına bakan avukat telefonu: 0 (212) 708 12 00
 • İstanbul hırsızlık avukatı: 0 (212) 708 11 22

İlginizi çekebilir: Gözaltına Alınma ve Gözaltı Süresi Hakkında 2023 Bilgiler