icra-ve-iflas-hukuku

İcra ve iflas hukuku, özel hukuk kapsamında olan bir borcu borçlunun kendi rızasıyla ödememesi durumunda konuya devletin müdahale etmesini kapsayan bir hukuk dalıdır. Devlet, borcu yasalarca haklı görmesi durumunda borçlu taraftan icra ve iflas hukuku emirlerini uygulayarak tahsil eder. Bu alandaki davalar alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki tüm uyuşmazlıkları gidermek için icra mahkemelerinde ya da genel mahkemelerde görülür.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku en kısa tanımıyla alacaklı ve borçlu arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan bir hukuk dalıdır. Eğer bir borçlu, borcunu ödememe kararı alır ve bunu ifa ederse, alacaklı olan taraf icra ve iflas hukuku sınırları içerisinde haklarını arar. Bu hukuk dalının içerisinde yer alan konular şunlardır:

 1. İcra ve iflas takip sürecinin başlatılması,
 2. Sonuçlanan davalarda tahsilatın yapılması,
 3. İtiraz durumunda bu itirazın iptali için dava açılması,
 4. İflas verilmesi,
 5. İflasın ertelenmesi ya da yeniden yapılandırılması,
 6. Konkordato ilan etme,
 7. Borçtan kurtulma davaları,
 8. Ödenen paranın geri istenmesi,
 9. İflas etmiş şirketler ile birleşme.

Yukarıda belirttiğimiz tüm maddeler icra ve iflas hukuku kapsamındadır. Hür Hukuk Bürosu avukatları tüm bu maddelerde deneyimli ve alanında özel eğitimli kişilerdir. İşlemlerinizde iyi bir avukat tercih etmeniz, sizin lehinize bir durum olacaktır. Bizler de bunun için varız.

İcra ve İflas Hukuku Davaları Nelerdir?

İcra ve iflas hukuku, daha önce de bahsettiğimiz üzere borçlu ile alacaklı arasındaki çekişmelerin giderilmesi için yararlanılan hukuk alanıdır. Buradaki hukuki sürecin işlemesi için belirlenen birçok dava kalemi bulunur. Alacağın tahsili ve cari hesaba dayalı alacaklar için icra takibi bunlardan en sık görülenleridir. Ayrıca diğer dava türlerini de birkaç maddede belirtmek mümkün.

 • Finans ve kredi türündeki sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar için icra takibi,
 • İtirazın iptali için açılan davalar,
 • Menfi tespit davaları,
 • İflas ya da iflas ertelenmesi davaları,
 • Borca itiraz davaları,
 • Maden haczi davaları,
 • İhtiyatlı haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları.

Bu listeye ek olarak kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlık davaları ve tahliye davaları belirtilebilir. Bunlar ve çok daha geniş kapsamlı alanda Hür Hukuk Bürosu ailesi olarak sizlerin yanınızdayız. Çalışma vizyonumuz tamamen samimiyet, güven ve şeffaflık üzerine kuruludur. Kuruluşumuzdan bu yana bu vizyonumuzdan asla ödün vermedik.

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

Ülkemizde borçlu tarafından ödenmeyen borçların tahsili ancak yasalar çerçevesinde yani kamu otoritesi tarafından gerçekleştirilir. Kısaca tarafların borç tahsili için yasa dışı uygulamalara başvurması yasaktır. Uygulayanlar ise kanunlar tarafından cezalandırılır. Bunun yerine en doğru ve güvenilir çözüm iyi bir icra ve iflas hukuku avukatı tarafından danışmanlık hizmeti almaktır. Böylelikle yaşadığınız tüm mağduriyetler hukuk çerçevesinde giderilmiş olur.

 

İlginizi çekebilir: Şirketler Hukuku