Genel

İdari Gözetim

resmi belgede sahtecilik

İdari Gözetim Türkiye’de yabancıların haklarında sınır dışı etme kararı alınan durumlarda uygulanan bir hukuki süreçtir. İdari gözetim, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesi tarafından düzenlenmiş olup, bu süreçte belirli şartlar ve hukuki prosedürler işler. İşte, İdari Gözetim hakkında merak edilenler;

İdari Gözetim nedir?

İdari Gözetim Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte belge kullanan, kamuya tehdit oluşturan yabancılar hakkında alınan bir karardır. Bu kararı valilik veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü verir. İdari gözetim kararı, kişinin kamuya zarar verme potansiyeli bulunduğunu gösterir ve bu süreç, sınır dışı edilmeden önce belirli bir kontrol ve değerlendirme sürecini içerir.

İdari Gözetim şartları nelerdir?

İdari Gözetim kararı, belirli şartların varlığına dayanır. Bu şartlar arasında kaçma veya kaybolma riski, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarının ihlali, sahte belge kullanımı gibi durumlar yer alır. Ayrıca, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturması da bir diğer etken olarak gözetilir. Bu şartların varlığında, valilik veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü idari gözetim kararı verebilir.

İdari Gözetim süresi

İdari Gözetim süresi, genellikle 6 ay olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde yabancılar geri gönderme merkezine gönderilir ve burada tutulurlar. Ancak, bu süre 6 ayı geçmemekle birlikte, kararı veren idare tarafından belirli nedenlere bağlı olarak en fazla 6 ay daha uzatılabilir.

İdari Gözetim kararına karşı hukuki yollar

İdari Gözetim kararı alınan yabancılar, bu karara karşı belirli hukuki yolları kullanabilirler. İlk olarak, kararı veren idare, her ay düzenli olarak şartların değerlendirmesini yapar ve yabancıya bilgi verir. İdari gözetim altında tutulmanın gerekli olmadığına karar veren idare, yabancıyı serbest bırakabilir. Ancak, yabancı veya avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir. Sulh ceza hakimliği, kararın usule uygunluğunu, şartların oluşup oluşmadığını ve idari gözetim altında tutulmanın gerekli olup olmadığını değerlendirir. Karar kesindir, ancak yabancı, bu karara karşı itiraz edebilir ve süre veya şartlara bağlı olmaksızın tekrar sulh ceza hakimliğine başvurabilir.

İdari Gözetim yabancıların Türkiye’deki yasal düzenlemelere uymadığı durumlarda uygulanan etkili bir hukuki denetim mekanizmasıdır. Bu süreç, hem devletin kamu düzenini koruma görevini yerine getirmesine olanak tanır hem de yabancıların haklarına saygı gösterilerek adil bir şekilde işler. İdari gözetim kararları, belirlenen süreler içinde değerlendirilir ve hukuki süreçlere tabi tutularak adaletin sağlanmasına yönelik bir yol izlenir.

İdari Gözetim kararı hangi mahkeme tarafından verilir

İdari Gözetim kararı, valilik veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilir. Bu makamlar, yabancının durumunu değerlendirerek, kamuya zarar verme potansiyeli taşıyan kişileri tespit eder ve idari gözetim kararıyla bu durumu kontrol altına alır. Bu kararın alınmasında hukuki süreçlere uyulması esastır.

İtiraz hakkı ve süreci

İdari Gözetim kararı alınan yabancılar, bu karara karşı itiraz hakkına sahiptir. İtiraz süreci, sulh ceza hakimliği tarafından yürütülür. Yabancı veya avukatı, idari gözetim kararının usule uygunluğu, şartların oluşup oluşmaması ve idari gözetim altında tutulmanın gerekli olup olmadığı konularında itirazda bulunabilir. Bu süreç, yabancıların hukuki haklarını koruma amacı taşır ve adil bir değerlendirme sağlar.

İdari Gözetimde değerlendirme süreci

Kararı veren idare, her ay düzenli olarak idari gözetim şartlarını değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, yabancıya veya yasal temsilcisine bilgi verilir. İdari gözetim altında tutulmanın artık gerekli olmadığına karar veren idare, yabancıyı serbest bırakabilir. Bu değerlendirme süreci, sürecin adil ve etkin bir şekilde işlemesini sağlar.

Kesin karar ve itiraz hakkı

İdari Gözetimde Sulh ceza hakimliğinin verdiği karar kesindir. Ancak, yabancı, bu karara karşı da itiraz edebilir. İtiraz sürecinde, herhangi bir süreye veya şarta bağlı kalmaksızın, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı gerekçesiyle tekrar sulh ceza hakimliğine başvurabilir. Bu süreç, hukuki açıdan adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar.

İdari Gözetimde avukatın rolü

İdari Gözetim sürecinde, yabancılar veya aileleri genellikle bir avukatın yardımına başvurur. Avukat, sürecin karmaşıklığını anlamak ve yabancının haklarını savunmak açısından önemlidir. İdari gözetim kararına karşı yapılan itirazlarda avukat, müvekkilini temsil eder ve hukuki süreçte rehberlik eder. Bu, yabancıların adil bir şekilde savunulmasını ve hukuki süreçte doğru adımların atılmasını sağlar. Sulh ceza hakimliğine yapılan itirazlarda, yabancılar belirli nedenlere dayanarak kararı sorgulayabilir. İdari gözetim kararının usule uygunluğu, şartların oluşup oluşmaması, idari gözetimin gerekli olup olmadığı gibi konularda itirazlar yapılabilir. Yabancılar, bu şekilde hukuki süreçte kendilerini savunma hakkına sahiptir.

İdari Gözetimden sonra serbest kalma

İdari gözetim altındaki bir yabancı, sürecin her aşamasında değerlendirilmeye tabi tutulur. İdari gözetim kararı, kararı veren idare tarafından her ay gözden geçirilir. Eğer idare, yabancının artık idari gözetim altında tutulmasının gerekli olmadığına karar verirse, yabancı serbest bırakılır. Bu süreç, hukuki süreçteki adaletin sağlanması ve yabancıların haklarının korunması adına önemlidir.