Genel

İhalenin Feshi Davası Nedir? Süresi, Şartları, Dilekçe 2023

ihalenin-feshi-davasi-4

2023 yılında ihalenin feshi davası sık başvurulan ve detayları merak edilen bir hukuki uygulamadır. İcra daireleri tarafından açık arttırmaya çıkarılan haciz malları, bu yöntem ile satılarak alacaklının zararı karşılanır. Fakat kimi zaman bu ihaleler usule ya da ahlaka uygun yapılmayabilir. İşte tam da bu noktada ilgili kişi ya da kurumlar, ihalenin durması için itiraz talebinde bulunma hakkında sahiptir. Özetle, usulsüz ihalelere karşı açılan bir dava türüdür. Peki ama ihalenin feshi davaları nasıl açılır? Şartları neler? Hangi mahkemeler bu davalara bakıyor? Dilekçe örneği nasıl indirilir? Detaylar yazının tamamında mevcut…

Ülkemizin hukuk sistemine göre borçlu borcunu belirtilen vadede ödemez ise, icra takibi başlar ve mallarına haciz kararı getirilir. Fakat bu haciz malları ihale yoluyla satılır ve alacaklı, hakkı olan miktarı bu yolla tahsis eder. Ancak günümüzde hacizli mal ihaleleri her zaman kanuna ve ahlaka uygun bir şekilde gerçekleşmiyor. Gerek ilgili kişiler gerekse de hacizli malın sahibi ihalenin feshi davası yoluna başvurarak kanuni haklarını kullanabilir. Bu hak hem taşınır mal hem de taşınmaz mal için kullanılabilmektedir.

ihalenin-feshi-davasi-1

İhalenin Feshi Davası

İhalenin Feshi Davası Hakkında Güncel Bilgiler 2023

Hukuki terimler ve bağlamlar yıllar içerisinde sürekli değişim gösterir. Bu nedenle ihalenin feshi davası hakkında 2023 yılı güncel bilgileri okumak sizlerin faydasınadır. Öncelikle bu davaların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“Kanun”) 134. Maddesine göre ele alındığını belirtelim. Bu madde baz alınarak şu söylenebilir: eğer bir ihale hazırlık döneminde ya da gerçekleştirilmesi sırasında usulsüzlük yaşandıysa, kanuna uygun bir şekilde gerçekleşmediyse, fesih davası açılır.

a)      Haksız İhalenin Feshi Davası Ne Demek?

Borcun vadesinde ödenmesi halinde borçlunun mallarına haciz işlemi uygulanır. Bu mallar ev, araba ya da tekne gibi mülkler olabilir. Haciz işlemi yapılan mallar ise devletin yetkili kurumları tarafından ihaleye çıkarılır. Bu ihalelerde şüpheli bir yaklaşım, art niyetli bir tutum ya da usulsüz hareketler olması halinde açılan davaya ihalenin feshi davası denir. Açılması için belli koşulları ve süresi bulunur. 2004 sayılı İcra kanununda en kapsamlı halde bu bilgiler belirtilmiştir.

DİKKAT: İhalenin feshi için açılan dava sonuçlanmadan kesinlikle ortadaki taşınır ya da taşınmaz mal, alıcısına teslim edilmez. Yani özetle, icralık bir malı tamamen üzerinize almak için önce ihalenin feshi sonuçlanmalıdır.

b)      İcradan Ev Alanlara Açılan İhalenin Feshi Davası Nedir?

2023 yılı döneminde yani günümüzde her gün yüzlerce ihale usulüyle icralık ev, araba, arsa, tekne, motor gibi mülkler satın alınıyor. Ancak ihaleyi kazanan kişiler tam ev araba sahibi oldum derken bir anda adreslerine “bu mülk için ihalenin feshi davası açılmıştır” minvalinde bir uyarıyla karşılaşıyorlar. Peki ama icradan ev alınıp sonrasında bu mülke fesih davası açılırsa ne olur? Bu sorunun yanıtı şöyle olacak:

İcradan kazanılan bir ev ya da farklı tipte mülkün tapusun, ruhsatını üzerinize almak için üzerinde ihalenin feshi davası olmaması gerekiyor. Diğer deyimle, üzerine ihale feshi davası açılmış bir tapuyu üzerinize alamazsınız. Davanın sonuçlanması beklenmeli, çıkan sonuca göre reaksiyon alınmalıdır. Her koşulda bu süreci yaşarken bir avukatta vekaletinizin olmasını önermekteyiz.

ihalenin-feshi-davasi-2

İhalenin Feshi Davası

c)      İhalenin Feshi Davası Süresi 2023

İhalenin feshedilmesine yönelik itiraz davalarını açmak için belirlenmiş süreler bulunuyor. İİK m.134/2’de belirtilen süre dışında dava açılamaz. Buna göre ihale feshi talebinde bulunmak için 7 günlük bir süre verilmiştir. Yani 7 günü geçen sürenin ardından ihaleye itirazda bulunulamaz. İtiraz süresinin başlangıç tarihi olarak ihalenin başlaması baz alınır. İhalenin başladığı an, itiraz yapan ilgililerin usulsüzlüğü öğrendiği olarak kabul edilir. Fakat bazı istisnai süre hakkı tanındığı durumlar var. İşte onlar:

  • Tebliğ edilmesi zorunlu olunan kişiye tebliğ işlemi yapılmadıysa,
  • Satılan mal ile ilgili hatanın çok sonradan öğrenilmesi durumunda,
  • Açık arttırmaya fesat karıştırılması durumunu sonradan öğrenmek ihale fesih davalarını açmak sürelerini değiştirebiliyor.

d)      İhale Feshi İçin Açılan Davalarda Yetkili Mahkeme

Bu tür fesih davalarında genel mahkemelere başvuru yapılmaz. Yetkili ve görevli kurum İcra daireleridir. İtirazlar icra dairelerine yapılır ve buradaki yetkililer durumu inceler. Haklı bulunması haline dosya İcra mahkemesine aktarılır. Dava süreci genel olarak bu şekilde başlamaktadır. Ayrıca İİK md.134 göre İcra mahkemeleri, açılan davaları 20 gün içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Buradan da “ihale feshi davası ne kadar sürede sonuçlanır?” sorusunun yanıtının 20 gün olduğu sonucu ortaya çıkıyor.

DİKKAT: Davalar 20 günde sonuçlanıyor. Ancak mahkeme yoğunluğu ya da adli dönemde yaşanan farklı gelişmelere göre dava sonuçlanma süreleri de değişebilir.

İhalenin Feshi Davası Açma Şartları 2023

İhalelere fesih davası açabilmek için kanunların belirlediği bazı şart ve durumların ortaya çıkması gerekiyor. Bu hususlar İcra ve İflas Kanunu’nda net ve apaçık bir şekilde belirtilmiş. Kanunu 4 ana maddede özetleyebiliriz. İşte ihalenin feshi davası açma şartları ve 2023 bilgiler…

2023 yılında ihaleye fesih davası açmanın şartları:

  • İhaleye fesat karışması: İhale yasal hükümlere göre yürütülmeli ve sonuçlanmalıdır. Eğer bunu engelleyen ya da usulsüz bir takım davranışlarda bulunulması halinde dava açma hakkı doğar.
  • İhaleye hazırlıkta hata: İhale hazırlığında çok sayıda hata yapılabilir. Örnek vermek gerekirse, satış ilanı alacaklı ve borçlu tarafa bildirilmelidir. Eğer bildirilmez ise hata yapılmış olunur ve zamanaşımı olmadan dava açma hakkı doğmaktadır.
  • İhalede usulsüz yapılması: Yasalarımızda bir ihalenin nasıl yapılması gerektiği çok detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Eğer bu maddelerin birine aykırı durum oluşursa kişiler için ihalenin feshi davası açma hakkı ortaya çıkar.
  • Alıcıyı yanıltma ve hataya düşürme: En önemli dava açma sebep ve şartlarından birisidir. Alıcı mülkün genel özellikleri (metrekaresi, değeri ve yapı özellikleri gibi) konusunda aldatmaya yönelik hareketlerde bulunulması önemli bir dava açma sebebidir. Bu durumda zamanaşımı da uygulanmaz. Her zaman dava açılma hakkı doğar.

İhalenin Feshi Davası Dilekçe Örneği 2023

Nasıl ki her dava açılışı için mahkemeye bir dilekçe sunuluyorsa, ihaleye fesih talebinde bulunma davaları için de İcra dairlerine bir dilekçe sunulması gerekiyor. Bu dilekçe profesyonel avukatlarca hazırlanmaktadır. Çünkü nitelik ve içerik bakımından zengin, eksiksiz ve durumu ifade eder özelliklerde bir belge olması şart. Aksi halde başvuru süresi ve hakkı kaybedilebilir. Bu konuda Hür Hukuk Bürosu avukatlarının deneyimine güvenin ve dilekçenizi bizlere hazırlatın. 2023 yılında en güvenilir ihale feshi davası dilekçesini bizler hazırlıyoruz.

ihalenin-feshi-davasi-3

İstanbul’da En iyi İhalenin Feshi Davası Avukatı 2023

İstanbul genelindeki tüm ihalenin feshi davalarına bakan bir avukatlık bürosuyuz. İhale feshi avukatlarımız sayesinde haklarının %100 güvence altına alınıyor. Aşağıdaki numaralardan arayabilirsiniz.

 

İhale feshi davası avukatı telefonu: 0 (505) 877 54 25

İstanbul ihale feshi avukatı: 0 (212) 708 12 00

En iyi ihale feshi avukatlık bürosu telefonu: 0 (212) 708 11 22

İlginizi çekebilir: Kira Tespit Davası Şartları, Gereken Süre, Dilekçe Örneği 2023