Genel

İşe İade Davası Nedir? Nasıl Açılır? Açmak İçin 5 Şart

İş akdine uygun olmadan işten çıkarılan çalışanlar, işe iade davası açma hakkına sahiptir. Her çalışanın hukuk nezdinde belirlenmiş olan bir iş güvencesi var. Bu güvence, birçok konuda çalışanların haklarını korur. Ülkemizde kimi zaman firmalar haksız yere işçi çıkarmaları yapabiliyor. Buna mobbing uygulama da dahil. Fakat sürecin birtakım şartları, ilerleyişi ve sonuçlanması durumları var. Bu yazımızda da işe iade hakkında bilinmesi gerekenler neler anlatacağız.

Kamuoyunda yasaların her zaman şirketlerin yanında olduğu gibi bir algı var. Oysa yasalar her iki tarafa yani işçi ile işveren kısmına eşit mesafede yaklaşmaktadır. Eğer ki çalışanın hakkı yenirse bunu kanunlar çözer. Çözüm arayışı için de çok sayıda yol var. Bunlardan ilki arabuluculuk hizmetidir. Diğer bir hak arama kanalı da mahkemelerdir. Ancak işe iade davası için ilk adım her zaman arabuluculara başvurmaktır.

İşçinin hakkını en iyi savunacak kişiler avukatlardır. İş avukatları olarak adlandırılan bu kişiler, yaşana durumu işçinin lehine olacak şekilde analiz eder, delil toplar ve gerekli yerlere başvurarak müvekkilin savunmasını gerçekleştirir. Avukat nasıl bulurum? diye merak edenler için Hür Hukuk Bürosu en iyi seçenektir. Günümüzler yüzlerce işçinin özlük haklarını koruyoruz. Haksız işten çıkarmalarda hem iade süreci için yasal mücadele veriyor hem de tazminat davası açarak hak kaybının giderilmesini sağlıyoruz.

ise-iade-davasi-1

İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir?

İş akdi dışında bir gerekçe ile çalışanlar işten çıkarılırsa ve işçi de geri dönmek için yasal haklarını kullanmak isterse buna işe iade davası denir. Açılan davalar iş güvencesine dayanılarak gerçekleştirilir. İşçi ile işveren arasında bir sözleşme yapılır bilindiği üzere. Her iki tarafa da bu sözleşme bazı sorumluluklar yükler. Fakat bazı dönemlerde olağanın dışında durumlar yaşanabilir ve bu sözleşmenin yükümlülükleri yetersiz kalabilir. İşte böyle anlarda iş kanunu yasaları devreye girer. Haksızlığa uğrayan taraf işçi ise o kişilerin yeniden görevlerine geri iade yolu açılır.

İşe iade davası hiçbir zaman işverene işçinin geri almasını zorlamaz. Bu çok sık bilinene bir hatalı bilgidir. Kanunlar iade için diretebilir ama istenmeyen bir personeli zorla o iş yerine geri iade edemez. Ancak işveren mahkeme kararına rağmen işçiyi bünyesinde istemiyorsa, bu defa onun zararlarını gidermek ve taleplerini gerçekleştirmek zorundadır. Bu da mağdur kişiler için önemli bir detaydır.

İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası başlatmak ve hak arayışında bulunmak için belli şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlar iş kanununca detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu şartları maddeler halinde listelemek mümkün. İşte detaylar…

İşe iade haklarından yararlanmak için gereken şeyler:

 • İş yerinde işveren mutlaka minimum 30 işçiyi çalıştırıyor olması gerekiyor.
 • Hak arayan işçi belirttiği işyerinde minimum 6 ay süreyle çalışmış olması gerekiyor.
 • Tarafların arasında süresi belirsiz bir sözleşme olması gerekiyor.
 • İş sözleşmesinin feshedilmesinde geçerli bir sebep olmaması gerekiyor.
 • Sözleşmeyi işverenin tek taraflı feshetmesi gerekiyor.

Şartları temel olarak 4 ana kategoride topladık. İşten çıkarmalar kesin olarak geçerli bir sebebe dayandırılmalıdır. Bu olursa dava açılamaz. Ama herhangi bir haklı gerekçe sunulamıyorsa kanun yolu görülür işçi için. Hangi gerekçelerin doğru olup olmayacağını ise iş kanunu kapsamında mahkemeler karar verir. Şimdi de işe iade davası açma şartlarını yakından inceleyelim.

ise-iade-davasi-2

İşe İade Davası

İşçinin İş Kanunu Kapsamında Çalışıyor Olması Gerekir

Çalışan kişiler iş sözleşmesine dayanarak görevini icra etmelidir. İş sözleşmelerinin kapsamı da 4857 sayılı iş kanunuyla belirlenmiştir. Bu kanun maddesine tabi olmanız, geri işe alım sürecini başlatmanız için önemli bir şarttır.

İşyerinde 30’dan Fazla Kişi Çalışmalı

Bu durum İş Kanunu 18. Maddesinde de belirtilmiştir. Dava açabilmek ve hak arayabilmek için söz konusu işyerinde toplamda 30 ve daha fazla kişinin resmi olarak çalışması gerekmektedir. Şirketin farklı şube ya da bayileri olabilir. Bu durumda toplam işçi sayısı kabul görecektir. Yani bir yerdeki çalışan sayısına değil genelinin toplamına bakılır.

İşçinin En Az 6 Ay Çalışmış Olması Gerekiyor

Hak aramak için aynı işyerinde en az 6 ay çalışmış olmak şartı konulmuştur. Bu durum net olarak İş Kanunu 18. Maddesinde belirtilmiştir. Ancak yer altı işlerinde çalışanlar için böyle bir durum söz konusu değil. Yani 6 aydan az çalışan bir yer altı işçisi de işe iade davası açabilir.

İş Sözleşmesi Belirsiz Süreli Olmalıdır

Belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalı. Bu da işveren ile işçi ilişkisinin belli bir süreyle kısıtlanmamış olması önemli. Yani sözleşmede belirtilen tarihte işçi çıkarılmışsa bu bir hak kaybı olarak görülmez. Elbette istisnai durumlar var. Bunları bize ulaşarak öğrenmeniz mümkün.

İşe İade Davası Açma Süresi

İşe iade davası açma süresi konunun niteliğine göre farklılık gösteren bir durumdur. İşten çıkarılmadan itibaren işçi en geç 1 ay içerisinde arabuluculuk hizmetine başvurması gerekiyor. Arabulucular da en geç 3 hafta içerisinde bir yazılı son tutanak vermektedir. Bu tutanağı aldıktan sonra da en geç 2 hafta (14 gün) içerisinde dava açmalısınız. Yoksa durum zaman aşımına uğrayabilir.

İşe iade davasında tazminat alacaklarının ise zamanaşımı süresi 10 yıl olarak kanunda belirtilmişti. Ancak 2017 yılında alınan karar ile bu süre 5 yıla düşürüldü. Yani 2017 yılı sonrasında feshedilen sözleşmelerde tazminat alacak başvuruları 5 yıl süre ile sınırlandırılmıştır. 2017 öncesindeki durumlar ise 10 yıl olarak kabul görür.

ise-iade-davasi-4

İşe İade Davası

İşe İade Davası Nerede Açılır?

İş kanunları kapsamında olan her türlü davalar bölgedeki iş mahkemelerinde gerçekleştirilir. İşe iade davası da bu kapsamda olduğu için başvurular iş mahkemelerine yapılır.  Ancak bulunulan bölgelerdeki yetkili mahkemelere başvuru gerçekleşir. Ayrıca bölgede bir iş mahkemesi yok ise bu defa da asliye sulh mahkemeleri bu görevi yerine getirir.

İşe İade Dava Dilekçesi

İş davalarında günümüzün en çok başvurulan konularından birisi işe iade davalarıdır. Bu alanda çok sayıda arabuluculuk ve dava başvurusu yapılır. Fakat süreç yönetiminde bilinmesi gereken bazı huşular var. Bunlardan birisi de başvuru için dilekçe hazırlanmasıdır. Kendi imkanlarınızla da hazırlayabileceğiniz bu dilekçeyi, uzman bire avukat tarafından da hazırlatabilirsiniz. Doğru tercih, bir avukat ile anlaşmak olacaktır. Zira hatalı yazım veya esaslara uymayan metinlerin hazırlanması durumunda dava açılmadan iptal edilecektir. Örnek teşkil etmesi açısından sizlere işe iade dava dilekçesi sunduk. İnceleyebilirsiniz.

İşe iade dava dilekçe örneği indir >>

İş kanunu kapsamındaki her türlü dava dilekçelerinizi mevzuata uygun ve lehinize gözetim yaparak hazırlıyoruz. Konu hakkında bizi arayarak bilgi talep ediniz lütfen. Ayrıca ücretlendirmelerimizi de telefon ile öğrenebilirsiniz.

İşe İade Tazminatı

İşe iadede hak kayıplarınızı gidermek için tazminat alma hakkınız doğabiliyor. Mahkeme kararıyla işe geri dönme kararınız çıkmasına rağmen iş süreniz başlatılmadığında, şirketin size maddi bir bedel ödemesi gerekiyor. Karar çıktıktan sonra işveren işçiyi en fazla 1 ay içinde göreve geri almaz ise tazminat öder. Minimum 4 aylık bir ödeme olur. Maksimum ise 8 aylık bir ücret ödemesi yapılır. İşe iade tazminatı ne kadar? İşe iade tazminatı nasıl hesaplanır? Net rakamlar için evvele iş yerindeki sürenize ve kıdeminize bakılmaktadır. Bunun neticesinde bir oran belirlenir. Tazminat ücretinin ne kadar olacağını ise mahkeme kararıyla netleşmektedir.

İşe İade Arabuluculuk

Geçtiğimiz günlerde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklara bağlı dosyalara bakan iş mahkemelerinin yükünü azaltıcı bir hamle yapıldı. Yaşanan anlaşmazlıkların daha hızlı çözülmesi için işe iade arabuluculuk dönemi başlatıldı. İşe iade talepleri, tazminat, fazla mesai ve izin gibi konularda bu arabuluculuk işlemleri zorunlu hale getirildi. Geçmişte bu sorunlar mahkemelerde görülüyordu. Ancak çok uzun sürelerde sonuçlanamıyor taraflar mağdur oluyordu. Arabuluculuk hizmetiyle artık çok kısa sürede talepler sonuçlandırılıyor.

Arabulucular sorun çözücü bir makam değil, tam olarak bir hakem niteliği taşır. Tamamen tarafsız bir göz ile değerlendirme yapar. Hiçbir tarafa yakın bir duruş sergilemez. Zaten arabulucuyu başvuruyu yapanlar belirleyemez. Bunu arabuluculuk bürosu yetkilileri belirlemektedir.

İşe İade İçin Arabulucuya Nasıl Başvurulur?

Hak arayışında olan kişiler, bulundukları bölgedeki arabuluculuk ofisine başvuru yapmaları gerekiyor. Bu başvurular sadece hakkını aramak isteyenler tarafından yapılıyor. Sonrasında büro, kadrolarından bir arabulucuyu belirler. Bu atamada herhangi bir dış faktör etki edemez. Büro hangi kişiyi dilerse onu atayabilir. Fakat listelere bakara işçi ve işveren ortak bir kişi belirleme hakkına sahip. Ancak karar ortaklığı oluşursa bu seçenek doğar.

İşe İade Davası İçin Arabulucu Konuyu Ne Zaman Sonuçlandırır?

Mahkemelerdeki çok geç gelen kararların önüne geçmek ve hızlı sonuçlandırmak için geçilen arabuluculuk sisteminde, dava sonuçlandırmaları çok kısa sürede olmaktadır. Yasal olarak başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 hafta içinde arabulucu kararını belirtmesi gerekiyor. Eğer ekstra bir zamana ihtiyacı olursa da en fazla 1 hafta süre uzatma talebinde bulunabiliyor. Yani 1 ay içinde bu iş bitecektir.

İşe İadede Hangi Konular İçin Arabulucuya Başvuru Yapılabilir?

Arabulucuların bakacağı konuların kapsamı yasalarca belirlenmiş olup belli ölçüde sınırlandırılmıştır. Yetkisi dahilinde olmayan hiçbir dava konusunda hakemlik yapamazlar. Bu nedenle hangilerine bakabileceklerini aşağıda listeledik. İşte detaylar…

Arabulucuların baktığı dava türleri listesi:

 • İş akdi feshinin geçersizliği,
 • İşçinin işine iadesi,
 • İşçinin ücret ve tazminat alacakları,
 • İhbar tazminatı,
 • Kıdem tazminatı,
 • Kötü niyet tazminat,
 • Ayrımcılık tazminatı,
 • Ekstra mesai ücretleri,
 • Hafta tatil ücretleri,
 • Genel tatil ücretleri,
 • Yıllık izin ücreti,
 • Asgari geçim indirimi,
 • İşveren de işçiden alacaklıysa,
 • Zorunlu arabuluculuk durumlarında,
 • İhbar tazminatı,
 • İşyerine verilen zarardan doğan alacaklar.

İşe İade Davası Avukatı

Son olarak işçilerin yaşadıkları mağduriyeti yasal zeminde gidermeleri adına danışmanlık veren avukatlardan bahsedeceğiz. İşe iade davası avukatı, bu süreçte arabuluculuk konusunda, dava açma ve tazminat başvuru yapma hususunda bireylere danışmanlık vermektedir. Sürecin en başından sonuna kadar sizlerin haklarını savunmakla mükelleftir. Kanunlar bu alanda çok karmaşık ve bir o kadar da kapsamlı olduğu için deneyimli avukat ihtiyacınız doğacak. İstanbul başta olmak üzere ülkenin her yerindeki işçi davalarına bakıyoruz. Hür Hukuk Bürosu işe iade davası avukat telefon numaraları şunlardır:

 • 0 (533) 898 08 09
 • 0 (212) 708 12 00
 • 0 (212) 708 11 22

Durumunuzu yakından detaylandırmak, sürecin nasıl ilerleyeceğini belirlemek ve avukatlık ücretlerini hesaplamak konuları başta olmak üzere her türlü iş davalarında bizi arayabilirsiniz. Hür Hukuk Bürosu olarak iyi bir gün diliyoruz.

 

İlginizi çekebilir: Gayrimenkul Avukatı Nedir? Ne İş Yapar? Ücreti Ne Kadar?