Genel

Kasten Yaralama Suçu Nedir? Nasıl Açılır? Haksız Tahrik

kasten-yaralama-sucu-2

Kasten yaralama suçu, TCK madde 86 ve madde 87’e göre çok ciddi yaptırımları olan bir eylemdir. Bir kişinin vücutsal bütünlüğüne zarar verme, acı çektirme ya da sağlığının bozulmasına sebep olma gibi durumlarda ortaya çıkar. Türk hukuk sistemi bu tür durumları “vücut dokunulmazlığına karşı suçlar” başlığı altında ele almaktadır. Yaralamanın neticesi, davanın seyrini de belirler. İki tür şekillenebilir. Basit kasten yaralama yahut ağırlaşmış yaralamadır.

Kasten adam yaralama olarak da halk arasında bilinen bu hukuki uygulamanın ortaya çıkması için vücutta ya da sağlıkta zarar görmüş olunması gerekiyor. Hasarın şiddetine göre cezası değişse de kişiler en ufak darpta dahi bu tür davaları açma hakkına sahiptir. Örneğin biri bir başkasının kolundan çekik zarar verirse, bu da basit yaralamaya girer ve maddi manevi tazminat davası açılır. Peki ama kasten yaralamada ne yapılmalıdır? Dava nasıl açılır? Kasten adam yaralamalar hakkında TCK yani Türk Ceza Kanunu ne diyor? İşte 2023 güncel bilgileri paylaşıyoruz.

Bir suçun kasten yaralama olmasına örnek davranışlar:

 • Bir insana tokat atmak
 • Bir insana teme ya da yumruk atmak,
 • Bir insanı iterek bir yere çarpmasına sebep olmak,
 • Bir kişiye sopayla yada farklı cisim ile vurmak,
 • Bir insanı bıçaklamak,
 • Bir insanı silahla vurmak,
 • Bir kişinin vücudunu tırnak ya da bir cisimle çizmek,
 • Bir insanı yerlerde sürüklemek.

Bu gibi ve çok daha fazla hukuka aykırı eylemlerin sonucunda kasten yaralama suçu işlenmiş olur. Mağdur kişiler haklarını sonuna kadar aramak için Hür Hukuk Bürosunu aramalı ve süreci başlatmalıdır.

kasten-yaralama-sucu

Kasten Yaralama Suçu

Kasten Yaralama Suçu Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2023

Toplumsal yaşantı içerisinde bireylerin şiddete başvurduğu görülebiliyor. Eğer mağdur kişi hayatını kaybetmediyse ancak sağlığı ya da vücudu bozulduysa bu tam olarak kasten yaralamaya girer. Türk Ceza Kanununda bu tür suçların ciddi cezai yaptırımları olduğu gibi, mağdur kişiler tazminat davası açarak kayıplarını temin edebiliyor. 3 tip yaralama vardır. Kasten yaralamaların çeşitlerini detaylandıralım.

Kasten yaralama suçu çeşitleri:

 1. Vücuda acı verme: Vücutta acı durumu, insanın herhangi bir yerinde herhangi bir seviyede acı hissetme durumudur. Örneğin bir insanın sırtına vurmak vücuda acı vermeye dayalı kasten yaralamaya girmektedir.
 2. Sağlığın bozulması: Bir kişi, hukuka aykırı bir eylem sebebiyle fiziken ya da ruhen sağlığı bozulursa bu durum tam olarak mağdurun sağlığının bozulması kaynaklı kasten yaralama suçu olarak tanımlanır.
 3. Mağdurun algılama yeteneğinin bozulması: Burada algılama, şiddete ve hukuka aykırı eylem neticesinde mağdurun ruhen ve psikolojik olarak zayıflaması anlamına gelir. Kişi anlamada, sağlıklı düşünmede ya da davranışların bozulmasında sorun yaşarsa, kasten yaralama davası ortaya çıkar.

Kasten Yaralamada Haksız Tahrik İndirimi

Kasten yaralama suçu davalarında haksız tahrik indiriminin uygulandığı haller oluyor. Haksız tahrik, hukuka aykırı eylemi uygulayan kişinin, bunu yapmadan önce karşı taraftan sözlü ya da fiziksel bir tahrik görmesi ve suça itilmesi demektir. Basit bir dille özetlemek gerekirse yaralama eyleminden önce mağdurun, şiddeti uygulayana küfretmesi ya da tahrik edici el kol hareketlerinde bulunmasıdır. Kasten yalama davası sürecinde haksız tahrik olduğu belirtilirse cezalarda da ¼ ya da ¾ oranında indirime gidilebilir. İndirim oranının ne kadar olacağı ise mahkeme heyeti tarafından belirlenmektedir.

kasten-yaralama-sucu-1

Kasten Yaralama Suçu

Kasten Yaralama Davası Açma Yöntemi

Kasten yalamada davası açarken iki şekilde kategorize edilir. Basit yaralamalarda bu suçların davası şikayete tabidir. Yani mağdur taraf suçun işlenmesinden sonra 6 ayı geçmemek şartıyla mahkemeye dilekçe vererek dava açmak zorundadır. Ancak ağır yaralamalarda davalar şikayete tabi olmaz. Kamu, bu davaları kendi savcılarıyla birlikte otomatikman Türk hukuk sistemine intikal eder.

DİKKAT: Kasten yaralama suçunda mağdur taraftaysanız Hür Hukuk Bürosu ile irtibat kurun. Başvuru dilekçenizi ve delilleri hazırlayıp mahkemeye sunalım. Haklarınızı en etkili şekilde savunalım ve tazminat davası açalım.

Kasten Yaralama Şikayete Tabi mi?

Toplum içerisinde gerçekleşen yaralama suçlarında şikayete tabi olup olmayacağı merak ediliyor. 2023 yılının en güncel TCK maddelerine göre eğer suç basit yaralamaysa şikayete tabi olacağı belirtiliyor. Fakat ağır bir kasten yaralama yapıldıysa bu durumda dava açmak şikayete tabi olmaz. Türk hukuk sistemi kendisi davayı açar.

Vikipedi: Kasten Yaralama Hakkında

2023 Yılında Kasten Yaralamada TCK Madde 86 Ne Diyor?

Türk Ceza Kanunu, yaralama suçlarına özellikle TCK madde 86’da açıklık getirmiştir. Bu kanun maddesinde hangi eylem ve davranışların hukuka aykırı olduğu ve aynı zamanda kasten yaralama suçu kapsamına girdiği netleştirilmiştir. İşte o kanunun maddeleri:

kasten-yaralama-sucu-3

Kasten Yaralama Suçu

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle:12/5/2022-7406/3 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

(3) Kasten yaralama suçunun;

 1. a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
 2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 5. e) Silahla,
 6. f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Kasten Yaralama Davalarında Yargıtay Kararları 2023

Kasten yaralama davalarında geçmişten günümüze çok sayıda Yargıtay kararı bulunuyor. Bu kararlar aynı zamanda emsal niteliği de görüyor. Aşağıda onlardan bir tanesini fikir vermesi açısında yazdık. Okuyabilirsiniz.

Kasten yaralama davasına örnek olarak Ceza Genel Kurulu 2016/1432 E. , 2021/488 K.

“…

Sanıkların atılı suçu gece vakti, sokak üzerinde, 2 kişi birlikte işledikleri göz önüne alındığında suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer; katılanların vücudunda meydana gelen yaraların yeri ile iç organ harabiyetine neden olacak şiddette yaralandıkları dikkate alındığında, sanıkların hedef aldıkları bölge ve bıçağı kullanma biçimlerine göre kasta dayalı kusurlarının ağırlığı; birden fazla iç organ yaralanması nedeniyle acilen ameliyata alınan katılanların hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandıkları dikkate alındığında meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı; hayati öneme sahip birden fazla iç organ yaralanmasına ve hayati tehlike geçirilmesine neden olacak şekilde işlenen kasten yaralama suçu bakımından üst sınırdan ceza tayini için daha vahim olayların meydana gelmesinin beklenemeyecek oluşu karşısında; temel cezanın üst sınırdan belirlenmesinin oluşa ve dosya kapsamına uygun, adalet, hak ve nasafet kuralları ile orantılılık ilkesiyle bağdaşacak şekilde isabetli olduğu kabul edilmelidir.”

İstanbul’da En İyi Kasten Yaralama Davası Avukatlık Bürosu 2023

İstanbul bölgesi için en iyi avukat telefonu 0 (505) 877 54 25, avukatlık bürosu telefon numarası 0 (212) 708 12 00 ve hukuk bürosu telefonu 0 (212) 708 11 22 olduğunu belirtelim.

İlginizi çekebilir: En İyi Maltepe Avukatlık Bürosu Telefon Numarası 2023