Genel

Kiracının Tahliyesi İçin En Kolay Yöntem

kiracinin-tahliyesi-4

Kiracının tahliyesi halk arasında kiracıyı çıkarma olarak sık kullanılır. Günümüzde mülk sahibi ve aynı şekilde kiracı bireylerin hepsi bu konuyu bilmeli. Zira taraflar için her an lazım olabilecek durum. Ev ya da iş yeri sahipleri, kiracılarıyla yaşayacakları çekişmeler halinde çoğu zaman nasıl çıkaracaklarını bilemezler. Bulundukları duruma razı olur ve karşı tarafın haksız kazancına sebep olurlar. Fakat hukuk, her konuda olduğu gibi mağdur mülk sahibinin de yanındadır. Nitekim aynı kural kiracı için de geçerli. Haksız kira artışı, sözleşme süresinden önce çıkarma gibi durumlarda da hukuk yolu açılır.

Kiracıyı çıkarmak için öncelikle hangi durumlarda yasaların buna izin verdiğini bilmek gerekiyor. Aksi halde haksız tarafa düşersiniz. Kiracıyı çıkarmanın yolları hangileri bir göz atalım.

 • 1 ila 10 yıl aralığında o mülkte ikamet etmiş kişilere ancak tahliye davası açılıyor.
 • Eğer ki kiralayan kişinin bakmak ile yükümlü olduğu kişiler var ise hak sahibi olur.
 • Mülk içerisinde zaruri tadilat yapılması gerekiyorsa.
 • Kira sözleşmesi sırasında tahliye taahhütnamesi imzalatıldıysa bu hakka sahip olunur.
 • Aynı yıl içerisinde iki defa kira ödenmediği için ihtar gönderilirse bu hakka sahip olunur.
 • Kiracının yakın çevrede başka bir evi var ise dava açılır.
 • Ev bakımı konusunda kiracı gerekli özeni göstermiyorsa dava açılabilir.

Bunlar temel kiracı çıkarma sebepleridir. Fakat buna yasalar baz alınarak daha onlarca farklı faktör eklemek mümkün. Eğer ki kiracının tahliyesi konusunda problem yaşıyorsanız bir avukattan hukuki yardım almanız gerekiyor. Böylece süreç daha kolay oluyor ve kısalıyor. Unutmayın, eğer hukuk yolunda tecrübeli bir avukat ile çalışmazsanız uzun yıllar mağdur olursunuz. Hür Hukuk Bürosu bu konuda sizlerin yanında. Hemen şimdi iletişim araçlarımız üzerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

kiracinin-tahliyesi-1

Kiracının Tahliyesi

Kiracının Tahliyesi Nedir?

Kiracının belli sebeplerden dolayı kiralayan tarafından çıkarılmak istenmesi, ama bunun anlaşma çerçevesinde sağlanamadığından dolayı hukuk yollarına başvurulmasıdır kiracının tahliyesi. Yani uyuşmazlıklarda devreye girer. Bunu uygulamanın çok sayıda yöntemi var. En sık kullanılanı ise 3 gruptur.

Kiracı çıkarma yolları:

 1. Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkarma
 2. Tahliye davası ile kiracı çıkarma
 3. Tahliye talepli icra takibi ile kiracı çıkarma

Haklı gerekçesi olan her mülk sahibi kanun nezdinde kiracısını çıkarma hakkına sahip. Bunun için kanunlara hakim olmak gerekiyor. Aksi halde yıllarca süren bir sorunsala dönüşebilir. Kiracımı çıkaramıyorum diye üzülmeyin. 6098 sayılı temel borçlar kanunun kapsamında bu sorunu çözmek mümkün. Fakat kapsamlı bir alan ve deneyimli bir avukata ihtiyacınız olduğu kesin.

Kiracının Tahliyesi Nasıl Olur?

Kiracının tahliyesinde en kolay yol, anlaşarak çıkarmaktır. Onun dışındaki tüm ihtimallerde ‘kolay’ kelimesini kullanmak ne yazık ki mümkün değil. Çünkü aşama aşama ilerlenmesi gereken bir süreç. Bir aşamanın atlanması kiracınızın belki de 6 ay daha evinizde oturması anlamına gelebilir. Bu sebeple dava sürecinden önce yeterli belgelerin toplanması ve tespitlerin yapılması gerekiyor. Peki tahliye önce ne yapmalıyım? İşte cevabı…

 • Kiracının mülkte oturma süresi,
 • Ödemelerin düzenli ödenip ödenmediği,
 • Eğer ödeme yapılmıyorsa bunun belgeli tespiti,
 • Mülk sahibinin kanuni ihtiyaçları,
 • Piyasaların gele durumu.

Kiracıyı çıkartmadan önce bu konuların belgeli bir şekilde netleştirilmesinde fayda var. Böylece süreç daha sağlıklı ilerleyecek. Aslında bunların hazırlanması, nasıl bir yol izleneceğini de belirlemektedir. Duruma göre kanundaki en uygun yöntem tercih edilir.

kiracinin-tahliyesi-3

Kiracının Tahliyesi

Kiracının Tahliyesi İçin En Kolay Yol Nedir?

Kiracının tahliyesi için en kolay yol, hukukun gücünün kullanılmasıdır. Taraflar karşılıklı anlaşamıyorlar ise hukuk devreye girer ve mağdur olanın hakları sonuna kadar temin edilir. Evden çıkarma, alamadığınız kiraların faiziyle birlikte temini ve mülkünüzdeki zararların maddi olarak karşılanması bunlardan bazılarıdır. Eğer tahliye taahhütnamesi var ise bu devreye sokulabilir. Yoksa da somut delilere dayalı olarak 2 defa noter aracılığıyla ihtar çekilir. İkinci ihtardan sonra hala evinizi boşaltmıyorsa bu defa da en etkili ve kesin çözümlü bir yöntem olan tahliye davasına başvurulur.

Tahliye Taahhüdü ile Kiracının Tahliyesi

Bu belge kiracılardan istenen tek taraflı bir beyannamedir. Yani kiracı tahliye taahhütnamesini imzaladığında koşulsuz ve şartsız evi boşaltacağını da kabul etmiş olur. Tüm hukuki itiraz hakları biter. Mülk sahipleri bu beyanname ile diledikleri zaman çıkarma işlemi için mahkemeye başvurabilmektedir. Çok etkili bir yöntem bu sebeple her kira sözleşmesinin yanına bu beyannamenin de eklenmesi önerilmektedir.

Kiracı İhtarname Örneği 2022

Tarafların anlaşamaması durumunda ev sahibi kiracıyı çıkarmak istiyorsa, öncelikle somut sebeplere dayalı olarak yıl içerisinde 2 defa ihtar göndermesi gerekiyor. Bu ihtarların çekilmesi, tahliye davasında çok büyük bir işleve sahip. Süreç hızlanıyor ve mağduriyet azalıyor. İhtarnameler noterler tarafından hazırlanmaktadır. Örnek metin ise şu şekildedir…

2022 yılı kiracıya gönderilen ihtarnamenin örneği:

 

İHTAR EDEN : ………….. – T.C. Kimlik No:…………………

Adres: ………………..

 

VEKİLİ : Av. …………….

 

KARŞI TARAF : …………… – T.C. Kimlik No:………..………………

Adres: ……………..

 

KONU : Tarafınızla müvekkil arasında akdedilmiş olan ……………….. tarihli kira sözleşmesi gereğince kira sözleşmesinin sona erdiği ………… tarih itibariyle kiralanan mecurun ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesine dair ihtarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR :

 

Sayın Muhatap,

 

Tarafınız ile müvekkil arasında “……………….. Mahallesi ……………… Sok. No:93 ………………….” adresinde bulunan taşınmaza ilişkin olarak akdedilen ……………. tarihli kira sözleşmesi, …………… tarihinde sona erecek olup; iş bu kira sözleşmesi ihtiyaç nedeniyle yenilenmeyektir.

 

Halihazırda müvekkilin kirada oturması, Ankara’da herhangi bir konutunun olmaması ve sürekli ve zorunlu ihtiyaç nedeniyle kira sözleşmesi yenilenmeyecek olup başkaca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız olmak suretiyle ……….. olarak kira sözleşmesinin bitimi tarihinde kiracı olarak bulunduğunuz taşınmazı ve içinde bulunan demirbaş eşyaların size teslim edildiği halde ve sağlam olarak teslimi ile taşınmazı tahliye etmenizi; aksi takdirde aleyhinize “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açılacağı, yargılama gideri ile diğer tüm masrafların işleyecek yasal faiz ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları İHTAR OLUNUR.

 

Sayın Noter, iş bu ihtarname üç nüshadan ibaret olup; bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 07.04.2022

 

İHTAR EDEN

 

Vekili

Av. …………….

Noterden Kiracıya İhtar Çekme Ücreti

Kiracının tahliyesi için ihtarnameler noter üzerinden çekilmektedir. Bunun da bir çekme ücreti var. 2022 senesinde oranlar 155,00 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl bu rakam 115,00 TL olarak belirlenmişti. Kısacası kiracınızı evden çıkarmak istiyorsanız, notere giderek 155,00 TL ödüyorsunuz ve ihtarname çektiriyorsunuz. Yılda 2 defa çekildiği düşünülünce de 310,00 TL gibi bir rakama ulaşıyor.

kiracinin-tahliyesi-2

Kiracının Tahliyesi için en kolay yöntem

Kiracının Tahliyesi İçin Avukat

Gündelik hayattaki her anlaşmazlıkta olduğu gibi kiracı kiraya veren sorunsalında da hukuk bürolarının tecrübesine ihtiyaç duyulmaktadır. Hür Hukuk Bürosu bu konuda başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinde hizmet sağlıyor. Bizimle iletişime geçin, yaşadığınız sorunu en güvenilir ve kısa süre içerisinde çözüme kavuşturalım. Bunun için iletişim araçlarımızı kullanınız. İyi günler diliyoruz.

 

Bu Yazı İlginizi Çekebilir: Çek Senet İcra Takibi ve Avukatı