Genel

Miras Paylaşımı Davası Nedir? Nasıl Açılır? 2023 Bilgiler

miras-paylasimi-3

2023 yılının miras paylaşımı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu maddelerince açıkça belirtilmiştir. Bu kanununda mirasçıların hangi oranda pay sahibi olacağı ya da olamayacağı hükümleri vardır. Bir kişi öldüğünden eğer ki mirası var ise bunun paylaştırılmasının nasıl olacağı eş, kardeşler ve çocuklar tarafından merak edilir. Bir kişi ya yasal mirasçıdır ya da atanmış mirasçıdır. Fakat mirasçı sayısının artması, bu pay dağılımlarını hayli karmaşık hale getirebiliyor. Bu nedenle Medeni kanun gereği “zümre sistemi” yani “derece sistemi” getirilmiştir. Peki ama miras pay oranları kaç? Kalan mirasta paylaşım nasıl yapılır? İşte detaylar…

Bir kişi öldüğünde eşi ya da çocukları hayatta ise yasal mirasçılar net olarak bu kan bağı olan bireylerdir. Diğer alt soy ya da akrabalara herhangi bir miras payı düşmez. Ancak eş ile çocukların miras paylaşımı oranları eşit değil. Eşe düşen pay, çocuklarınkinden farklıdır. Çocuklar kan hışımlı mirasçılardır. Eşler ise “zümre mirasçı” kategorisine derecelendirilmiştir. Eşler yani “karı – koca” bireyler, ölenin ardından kalan mirastan sadece dörtte bir pay alır. Yani özetle ¼ oran düşer. Çocuğa ise ¾ düşer. Şimdi bu paylaşımın detaylarına geçeceğiz.

miras-paylasimi-1

Miras Paylaşımı

Miras Paylaşımı Hakkında Güncel Bilgiler 2023

Türk Medeni Kanunu, bireyler arasındaki miras konularını ele almaktadır. Burada karmaşaya yol açmamak ve hakkaniyetli miras paylaşımı yapabilmek için zümre sistemi düzenlenmiştir. Ölen bir kişinin ardından çocuklar ve eş saikleri 1. Dereceden zümreye tabidir. Anne, baba ya da akrabalar ise 2. Derece zümreye dahildir. 2023 yılı Türk Medeni kanununun güncel bilgilerine göre bir üst basamaktaki zümrenin olması halinde, mirasın alt zümreye geçmesi engellenir. Nasıl mı? Bir örnekle açıklayalım…

Miras pay oranlarının hesaplamasına bir örnek: “1 çocuk 1 anne ve 1 baba olan çekirdek bir ailede, babanın vefat etmesi durumunu ele alalım. Bu durumda 1. Dereceden zümreye miras paylaşımı yapılacaktır. Yani anne ve çocuk yasal mirasçıdır. Anneye bu mirastan ¼ oranı düşerken çocuğa da ¾ oranında bir miras kalacaktır.”

Miras paylaşımı için bir örnek: “Çocuk bir aileyi ele alalım ve baba vefat etmiş olsun. Fakat vefat eden babanın “anne ve babası” hayatta olsun. Bu durumda miras paylaştırmada farklı oranlar ortaya çıkacaktır. Bu durumda ölen kişinin annesine ¼ oranında, babasına ¼ oranında ve karısına da ½ oranında bir miras kalacak. Yani tüm miras ölenin diğer eşine kalmaz. Ancak ölen kişinin anne babasının hayatta olmaması gerekiyor.”

Miras Paylaşımı Nedir?

İnsanların ölümlerinin ardından mal varlıklarının hayatta kalan kişilere devredilmesine miras denmektedir. Bu mal ve mülkleri eşit bir şekilde dağıtma uygulamasına da Türk Medeni Kanununda miras paylaşımı adı veriliyor. Hukuk sistemimizde son derece doğru işleyen ve hakkaniyetli bir paylaştırma oranları uygulanmaktadır.

Ancak yine de son yıllarda paylaştırılmasıyla alakalı taraflar yoğun sorun yaşayabiliyor ve davalar açılıyor. Hür Hukuk Bürosu bireylerin miras haklarını en iyi şekilde savunan bir İstanbul avukatlık bürosudur. Hakkınızı muhafaza etmek için bizi arayınız.

İstanbul Miras avukat telefonu 1: 0 (505) 877 54 25

İstanbul’un en iyi Miras avukat telefonu 2: 0 (212) 708 12 00

İstanbul Miras avukat telefonu 3: 0 (212) 708 11 22

miras-paylasimi-2

Miras Paylaşımı

Miras Paylaşımı Davası Açma 2023

Gerçek kişilerin gaipliği yahut vefat etmesi halinde arda kalanlara bırakılan mirasın paylaştırılması, her zaman adil ya da eşit şekilde olmayabiliyor. Özellikle taşınmaz mülklerin fazlalığı mirasçılar için zorlaştırıcı bir süreci doğurabiliyor. İşte bu gibi miras malı pay etme sorunsallarını hukuki zeminde gidermek için miras paylaşım davası açma uygulamasına başvurulur. Türk hukuk sisteminde Medeni Kanun baz alınarak taraflara en eşit şekilde dağılım yapılmaktadır. Peki ama miras paylaştırma davası nasıl açılı? İşte 2023 güncel bilgiler…

Atanmış yahut yasal mirasçılar arasındaki uyuşmazlıklar miras davaları ile giderilir. Bu davalarda kimlerin mirasçı olacağı belirleneceği gibi kimlere kaç oranında miras bölüşümü yapılacağı da yine mahkeme tarafından belirlenir. Ayrıca davaların konularından birisi de vefat edenin borçlarının nasıl ödeneceği konusudur. Yani sadece mal paylaşımı değil, borç paylaşımı da davanın kapsamında dahilindir.

Miras paylaşım davalarına örnek olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 16.01.2014 ve 2013/25017 E, 2014/573 K. Kararını gösterebiliriz:

“Yukarıdaki açıklamalar ışığında dava konusu olaya bakıldığında; tarafların ortak murisi olan Mustafa ..un 28.12.2005 tarihinde öldüğü, davacılar tarafından 27.12.2006 tarihinde bu davanın açıldığı, bu davadan önce ve sonra murisin terekesinin taksimine yönelik ortaklığın giderilmesi davalarının ikame edildiği, yani iş bu dava tarihi itibariyle murisin terekesinin henüz paylaşılmadığına göre zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşılmaktadır. O halde, taraf delillerinin mirasta iadeye (TMK md. 669-675) yönelik olarak değerlendirilerek, gerçekleşecek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, mirasın taksimi talep edilmedikçe denkleştirmenin yapılmayacağı gerekçesiyle davanın reddi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.”

 

Miras paylaşımı davası Yargıtay 8. Hukuk dairesi 22.01.2013 – 2012/6271 E., 2013/598 K. Kararı:

“Dava konusu diğer parseller bakımından yapılan temyiz itirazlarına gelince; dava konusu taşınmazların ortak muristen kaldığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. 4721 sayılı TMK’nun 676. maddesi hükmü uyarınca yazılı olmak koşuluyla mirasın paylaşılması konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmeler geçerlidir. Somut olayda, davacıların dayandığı Taksim Sözleşmesi’nde adı geçen mirasçılar … ve …’ın  sözleşme altında parmak izleri bulunmakta olup 1086 sayılı HUMK’nun 297. maddesinde yazılı koşullara uygun olarak parmak izleri tasdik edilmediğinden sözleşme geçersiz olup davanın 3112 ve 3965 nolu parseller dışındaki taşınmazlar yönünden, davanın bu sebeple reddine karar verilmesi gerekirken Mahkemece Taksim Sözleşmesi’nin geçerli olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.”

Miras davası açmak için yapılması gerekenler var. İlk adım bir avukattan danışmanlık almaktır. Avukatlık büroları sizlere sürecin kapılarını aralar. Daha sonra avukatınız size dava başvuru dilekçesini hazırlar ve bu dilekçeyi, varsa deliller ile birlikte mahkemeye sunar. Mahkeme dilekçeyi inceledikten sonra davayı başlatır. Dava açma yöntemi bu şekildedir. İstanbul miras paylaştırma davalarını açmak için Hür Hukuk Bürosu irtibat numaralarını kullanınız. İstanbul’un en iyi hukuk danışmanlığını alacaksınız.

Miras Paylaşımı Davası Sonuçlanma Süresi 2023

Türk hukuk sisteminde miras paylaşımı davası sonuçlanma süresi konusunda hızlılık ilkesi esastır. Ancak davanın karmaşıklığı, mahkemelerin yoğunluğu çoğu zaman sürecin uzamasına sebep oluyor. Buradan yola çıkarak miras davalarının 4 ila 6 yıl arasında sonuçlandığı sonucunu çıkartabiliriz. Fakat hemen bir not düşelim ki avukatınızın deneyimi bu süreci daha da uzatabilir, keza daha da kısaltabilir. Davaları sonuçlandırmada avukatların uzmanlığı çok önemlidir.

En Güncel Miras Payları Hesaplama Tablosu 2023

Mira pay etme konusu çok kapsamlıdır. Ölen kişinin kim olduğu, geride kimlerin kaldığı, eş yaşıyor mu? çocuklar var mı? gibi durumların oluşması, miras paylaşımı hesabını karmaşık yapabiliyor. Ancak yaptığımız bir hesaplama tablosu ile kime kaç oranında miras kalacağını çok basit hale getirdik. İşte miras paylaştırma hesaplama tablosu 2023…

2023/2024 yılında güncel miras paylaşımı hesaplama tablosu:

ÇOCUKLARIN TEK BAŞINA OLMASI DURUMUNDA MİRAS PAYLARI 2023
MİRASÇIMİRAS PAYISAKLI PAY
1 çocuk (tek çocuk)1 / 11 / 2
2 çocuk1 / 21 / 4
3 çocuk1 / 33 / 12
ALTSOY YA DA EŞ MİRAS PAYLRI 2023
1 çocuk (tek çocuk)3 / 43 / 8
2 çocuk3 / 83 / 16
3 çocuk3 / 123 / 24
1 / 41 / 4
ANNE VE BABALARA KALACAK OLAN MİRAS PAYLAŞIMI ORANLARI 2023
Anne1 / 21 / 8
Baba1 / 21 / 8
ANNE VE BABANIN OLMASI HALİNDE MİRAS PAYLAŞTIRILMASI ORANI 2023
Anne1 / 41 / 8
Baba1 / 41 / 8
Kardeş1 / 2
1 / 21 / 2
ANNE VE KARDEŞLERİN MİRAS DAĞILIM PAY ORANLARI 2023
Anne1 / 41 / 8
Kardeş1 / 4
1 / 21 / 2
EŞ VE KARDEŞLERİN MİRAS PAYLARI 2023
1 / 21 / 2
Kardeş1 / 2

 

miras-paylasimi-4

Miras Paylaşımı

Eş ve Tek Çocuğun Miras Payı 2023

Babanın ölümünün ardından yaşanan acı bir nebze olsun dinince, geride kalanlar için bırakılan mirası bölüşme safhası başlar. Eğer ki “eş ve tek çocuk” kaldıysa geriye 2023 yılının güncel Medeni Kanunu verilerine göre çocuğa ¾ eşe ise ¼ oranında bir miras kalır. Yani bunun özeti, kalan tüm malların toplamından çocuk ¾ pay alır. Eş ise ¼ alır. Bazen istisnai durumlar oluşabilir. Böyle zamanlar için avukatlarımızdan estek alabilirsiniz.

Eş ve İki Çocuğun Miras Payı 2023

Miras paylaşımı konusunda çok sık yaşanan bir durum da “eş ve iki çocuğun” geride kalmasıdır. Türk hukuk sisteminde bunun çözümü net bir dille ifade edilmiştir. Her bir çocuk mirastan ¾ payını alır. İki çocuk da bu payları alır. Anne ise ¼ oranında miras almaktadır.

Sağ Kalan Eşin Miras Payı 2023

Tek başına sağ kalan eşin mal paylaşımı 2023 yılında belli oldu. Buna göre tek eşler, vefat eden eşlerinin mirasının tamamını alır. Fakat ölen kişinin anne ve babasının hayatta olmaması gerekiyor bunun mümkün olabilmesi için. Eğer vefat edenin anne babası yaşıyorsa onlar da bu haktan yararlanır. Bu durumda anne ¼ baba ¼ eş ise ½ pay alıyor.

İlgili konu: Miras Sözleşmesi Nedir? Güncel Sözleşme Örneği

İlgili konu: Reddi Miras Nedir? Ne Zaman Yapılır?

İlgili konu: Miras Davası Ne Kadar Sürer?

İlgili konu: Miras Avukatı Nedir? Ne İş Yapar? ve Ücretleri

2023 Yılında En Güncel Miras Pay Oranları

2023 yılında mirasların bölüştürülmesinde kanunların belirlediği bazı pay oranları bulunuyor. Bu oranlar Türk Medeni Kanun tarafından belirlenmiştir. Detayları hukuk büromuzdan alabilirsiniz. Aşağıdaki numaralarımız 7/24 aktiftir. İyi günler dileriz.

 

İstanbul’un en iyi Miras paylaşım davaları avukat telefonu 1: 0 (505) 877 54 25

İstanbul’un en iyi Miras paylaşım davaları avukat telefonu 2: 0 (212) 708 12 00

İstanbul’un en iyi Miras paylaşım davaları avukat telefonu 3: 0 (212) 708 11 22

İlginizi çekebilir: Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği ve 2023 Ücreti