Genel

Polisin Ev Arama Yetkisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2023

polisin-ev-arama-yetkisi-2

Polisin ev arama yetkisi, kanunlar ile sınırlandırılmış ve şeklen çizgileri çekilmiştir. Anayasa 21. Maddesine göre kolluk kuvvetleri kişilerin konutlarına giremez ya da dokunamaz. Bunun yapılabilmesi için belli kanuni şartların oluşması gerekir. Hakim kararı olmadan kişinin evine girilemez ve arama yapılamaz. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca “Koruma Tedbirleri” kapsamında evlerde polis araması yapılabilmektedir. Peki nedir bu polisin ev arama işlemi? İzin olmadan polis eve girebilir mi? Polisin kapıyı kırması suç mu? İşte detaylar…

Türk hukuk sisteminde ev içi arama, dijital ve basılı eşyalara el koyma gibi işlemler çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Ancak bu da bir uygulama seçeneğidir. Milli güveliği tehdit eden, kamu düzenini tehlikeye atan, suç işlenme potansiyelinin oluşması, genel ahlakın korunması ya da başka bireyler özgürlüğünün korunması amacıyla polisin ev arama yetkisi bulunur. Fakat bu yetki ancak bir mahkeme kararı ile uygulanabilir.

polisin-ev-arama-yetkisi-1

Polisin Ev Arama Yetkisi

Polisin Ev Arama Yetkisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2023

Adresinize bir mahkeme celbi geldiğinde ya da aranma kararı çıkarıldığında genel bir panik hali oluşur. “Polis eve aramaya gelir mi?” ya da “polis kapıyı kırarak eve gelir mi?” gibi araştırmalar ortaya çıkıyor. Ancak ortada milli güvenliği ya da kamu düzenini tehlikeye atan, genel toplum ahlakını bozan ya da suç işleme potansiyeli bulunmuyorsa korkmanıza gerek yok. Mahkeme, bu gibi koşullar oluşmadıkça evin aranması kararını çıkarmaz.

Polisin ev arama yetkisi 2 şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki adli arama iken diğeri de önleme aramasıdır. Adli arama, bir davadaki şüpheli ya da sanığı yahut delilleri elde etmek amacıyla gerçekleşir. Önleme araması ise bunun tam tersidir. Ortada bir suç işleme ihtimali ya da gerçekleşmesi muhtemel bir tehlike varsa, bu durumda polis evi arayabilir. Hatta kapıyı kırarak eve kolluk kuvvetleri girebilir.

Polis Arama İzni Olmadan Eve Girebilir mi?

Toplum içinde vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de mahkeme tarafından arama izni olmayan polisler eve zorla girip arama yapabilir mi yönünde. CMK’nın 119. maddesi uyarınca hakim kararı ya da Cumhuriyet savcısı tarafından yazılı arama emri çıkmadan polis ya da jandarma kapalı konutlara giremez. Yine kolluk kuvvetlerinin amirleri de evde arama yapılacağına dair kanuni bir yetkiye sahip değildir.

polisin-ev-arama-yetkisi-3

Polisin Ev Arama Yetkisi

Polis Ev Aramasını Hangi Saatlerde Yapar?

Türk hukuk sisteminde polislerin evlere yapacağı baskınlar ya da aramalar ile alakalı bir madde yoktur. Kolluk kuvvetleri savcıların talimatına, birimlerin müsaitliğine ya da durumun aciliyetine göre değişebilmektedir. Son 20 yılda yapılan ev arama uygulamalarına baktığımızda genelde gece geç saatlerde ev aramaları gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle de gece saat 04:00 ile 07:00 arası aramaların sık gerçekleştiği görülmektedir.

Usulsüz Ev Araması Ne Demek?

Mahkeme kararı olmadan bir bireyin ikamet ettiği eve girmek ve arama yapmak usulsüz ev araması demektir. Yine arama sırasında kişinin onurunu kıracak ya da rencide edecek davranışlarda bulunulması da usulsüz arama kapsamına girmektedir.

Polisin Kapıyı Kırma Yetkisi Var mı?

Polisin kapıyı kırma yetkisi belli koşulların oluşması halinde vardır. En temelde de milli güvenliğin tehdit edilmesi, terör suçları ya da suç işleme potansiyelinin oluşması halinde polisler kapıyı kırarak zorla haneye girebilir.

https://youtu.be/6y2fqXj5BmM

Usulsüz polis ev araması durumunda aranacak avukatlar: 0 (505) 877 54 25 – – 0 (212) 708 12 00 – – 0 (212) 708 11 22

İlginizi çekebilir: Afetzede Hak Sahipliği Nedir? Başvuru Sorgulama Yöntemi 2023