Genel

Sosyal Medyada Hakaret Suçu Davası, Para Cezası 2023

İnternetin yaygınlaşması ve Facebook, İnstagram, Twitter ve WhatsApp gibi kullanımların çoğalması, sosyal medyada hakaret suçu davalarını da arttırıyor. Ayrıca Reddit ve buna benzer metin, ses ya da görsel paylaşımların yapıldığı her türlü uygulama, sosyal medya hakaret davaları kapsamına giriyor. Bir hakaretin suç sayılıp sayılmayacağına dair, kanunlarımızda onlarca paradigma var. Hakaret tek taraflı mı? Karşılıklı hakaret mi yaşandı? Nasıl bir ortamda hakaret gerçekleşti ve hakaretin seviyesi gibi durumlar incelenir.

Teknoloji gelişti ve artık her eve, her cebe bir sosyal medya kullanım cihazı girdi. Haliyle hakaret suçlarında da birçok tanım değişti. Günümüzde insanlar büyük oranda iletişimlerini internet üzerinden gerçekleştiği için hakaret sorunsalları da yine bu mecralarda yaşanıyor. Peki ama sosyal medyada hakaret suçu nedir? İşte 2023 bilgiler…

sosyal-medyada-hakaret-sucu-2

Sosyal Medyada Hakaret Suçu

Sosyal Medyada Hakaret Suçu Hakkında Bilgiler 2023

Sosyal medyada hakaret suçu oluşması için öncelikle internet tabanlı bir platformdan suç içerikli metin, ses ya da görüntü oluşması gerekiyor. Aynı zamanda karşı tarafa iletilen içeriğin Türk hukuk sistemine göre “suç” teşkil edecek nitelikte olması şartı var. Örneğin “çılgın” kelimesi bir hakaret sayılmaz iken “kaşar, sürtük, gerizekalı” gibi ifadeler hakaret suçu kapsamına girer.

2023 yılı Türk hukuk sistemine dayanarak sosyal medya hakaretlerini 2 temel çatıda belirtebiliriz. İlki, kişinin şerefine ve haysiyetine gerçekleştirilen saldırıdır. Buna örnek olarak, “sen saatimi çaldın hırsızsın” demek hakaret niteliğine girer. Çünkü kişinin haysiyetini zedeleyecek bir ithamdır. İkinci suç unsuru da kişinin değersizleştirilmesine yönelik eylemlerdir. Örneğin bir kişiye doğrudan “şerefsiz” olarak söylemde bulunmak sosyal medyada hakarete girer ve aynı zamanda bu bir suçtur.

sosyal-medyada-hakaret-sucu-3

Sosyal Medyada Hakaret Suçu

TCK m.125’e göre sosyal medyada hakaret suçu şu şekilde özetlenmektedir:

1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

3) Hakaret suçunun;

  1. a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  2. b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  3. c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

a)      Sosyal Medyada Hakaret Suçu Nereye Şikayet Edilir?

Her gün dünya genelinde milyonlarca kişi, Türkiye’de de binlerce kişi sosyal medya üzerinden ya hakarete uğruyor hem de hakaret eyleminde bulunuyor. Hakarete uğrayan yani mağdur tarafta olanlar, “sosyal medyada hakaret suçu nereye şikayet edilir?” araştırmasını yapıyor. Facebook, Twitter, Instagram ya da WhatsApp üzerinden hakarete uğrarsanız kolluk kuvvetlerine suç duyurusunda bulunabiliyorsunuz. Yani diğer bir anlatımla bölgenizdeki en yakın karakoldan şikayetçi olabilirsiniz. İkinci seçenek de bölgedeki savcılıklara giderek şikayette bulunmaktır.

2023 yılında sosyal medya hakaret suçlarının başvurusu en çok CİMER sistemi üzerinden yapılıyor. CİMER, online bir şikayet portalı ve buraya girerek açıklamanız ve delillerinizle birlikte başvuruda bulunabiliyorsunuz. Türk Hukuk Sistemi de başvuruyu inceler ve olumlu sonuçlanması halinde davaya dönüştürür.

b)      Sosyal Medyada Hakaret Suçu Zamanaşımı 2023

Sosyal medya uygulamalarından yapılan hakaretlerin davaya dönüştürülebilmesi için zamanaşımı uygulaması vardır. Hakaretin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde mutlaka dava açılması gerekiyor. Yeni hakareti öğrenen mağdur, öğrendiği andan itibaren 6 ay geçmeden davaya dönüştürmesi gerekiyor. Öte yandan genel zamanaşımı uygulaması ise 8 senedir. Hakaret fiili gerçekleştikten sonra 8 yıl geçmeden dava açılmalıdır. Aksi halde suç, zamanaşımına girer ve dava açılamaz.

sosyal-medyada-hakaret-sucu-4

Sosyal Medyada Hakaret Suçu

c)      Sosyal Medyada Hakaret Suçu Davalarında Yetkili Mahkeme 2023

Hakaret davalarının tümü, bilindiği üzere Sulh ceza hakimliğine bağlıdır. İnternet üzerinden işlenen suçlar da burada gerçekleştirilmektedir. Fakat işin uygulama kısmına Sulh ceza değil, Asliye Ceza Mahkemesi bakıyor. Özetle sosyal medyada hakaret suçu davalarında yetkili mahkeme suçun işlendiği Sulh Ceza Mahkemeleridir. Davanın, suçun gerçekleştiği bölge mahkemesinde açılması, bireylerin daha da avantajına bir durumdur.

d)      Sosyal Medyada Hakaret Suçu Sayılan Sözler 2023

Sosyal medya üzerinde ileti gönderirken, mesaj yazarken ya da iletilerin altına yorum yaparken, bazen istemeyerek bazen de kasıtlı hakaretvari kelimeler yazılır. Bu sebeple hakaret davaları açılır. Ama hangi sözlerin hakaret suçuna girdiği ise herkesçe bilinen bir durum değildir. Ayrıca Türkçe, çok esnek ve kelime sayısı çok fazla bir dil. Kimi zaman suç zannedilmeyen bir kelime ciddi sıkıntı yapabiliyor. O sebeple örnek olarak binlerce kelime gösterebiliriz burada. Fakat en basitinden “şerefsiz, haysiyetsiz, aptal, gerizekalı, hayvan” gibi ifadeler kesin olarak hakarettir.

Sosyal Medyada Hakaret Suçu Cezası 2023

İnternetten yani sosyal medyada hakaret suçu cezası 2023 yılında çok farklı şekilde gerçekleşebilir. Çünkü suçun niteliği farklı şekilde olabilmektedir. Temelde 2 farklı şekilde özetlemek mümkündür. İlki basit hakaret suçu iken diğeri de nitelikli hakaret suçudur.

  • Sosyal medyada basit hakaret suçu cezası: Bir kişinin onur ve haysiyetine zarar verecek şekilde yapılan hakaretler basit nitelikte kabul edilir. Örneğin bir kimseye “şerefsiz” derseniz bu basit niteliğe girer. Cezası ise 3 yıldan başlar ve 2 yıla kadar yükselebilir.
  • Sosyal medyada nitelikli hakaret suçu cezası: kamu görevlilerine, dini değerlere saldırıda ortaya çıkan suç şeklidir ve cezası da 1 yıldan başlar 2 yıla kadar yükseltilebilir.

Sosyal Medyadan Hakarete Para Cezası 2023

Sosyal medyada hakaret suçu neticesinde hakim verdiği cezayı paraya çevirebiliyor. Para cezası 2023 yılında da ne kadar olduğu merak ediliyor. İnternet üzerinden gerçekleşen hakaretler için verilen para cezası günlük 20 TL ile 100 TL arası olabiliyor. Ayrıca 730 günden fazla cezalar para cezasına çevrilmez. Yani sonuç olarak ödeyeceğiniz para bedeli değişkendir. 10 bin TL de olabilir 70 bin TL de olabilir.

İstanbul’da En İyi Sosyal Medyada Hakaret Suçu Davası Avukatı

İstanbul genelindeki tüm sosyal medyada hakaret suçu davalarına Hür Hukuk Bürosu avukatları bakıyor. Arayabilirsiniz. Ayrıca faydalı bilgiler almak isterseniz Sosyal Medya Avukatı Nedir? Ne İş Yapar? yazımızı da okuyabilirsiniz.

 

Sosyal medya hakaret suçlarına bakan Ankara avukat telefonu 1: 0 (505) 877 54 25

Sosyal medya hakaret suçlarına bakan İstanbul avukat telefonu 2: 0 (212) 708 12 00

Sosyal medya hakaret suçlarına bakan İzmir avukat telefonu 3: 0 (212) 708 11 22

İlginizi çekebilir: Çocuk Mahkemesi – Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 2023 Bilgi