Genel

Tehdit Suçu ve Cezası

tehdit suçu

Tehdit suçu, failin iradesine bağlı bir kötülüğün, gelecekte mağdurun başına gelmesi muhtemelmiş gibi tasvir edilmesidir. Tehdit suçu, bir kişiye zarar verileceğinin veya haksız yere zarara uğratılacağının söylenmesidir. Tehdit suçunun ayırt edici özelliği, kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmemesi tehdidin iradesine bağlı olmasıdır. Yaklaşan suça neden olan bu iletişim, söz, davranış veya Instagram, Facebook ya da Twitter gibi sosyal medya platformları aracılığıyla olabilir. Tehdit suçu toplumda en yaygın suç türlerinden biridir. Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte tehdit suçu yaygın bir fiil haline gelmiştir. Failin mağduru tehdit eden suçunun;

 • Kurbanın kendi hayatı veya bir tanıdığının hayatına,
 • Vücut dokunulmazlığına,
 • Cinsel dokunulmazlığına,
 • Mal varlığına
 • Yasalarla korunan diğer tüm değerleri hedef almalıdır.

Tehdit genel ve tamamlayıcı bir suçtur. Failin fiili başka bir suç ise (hırsızlık gibi), tehdit suçunun cezası yoktur. 5237 sayılı TCK‘nın “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kısmının “Hürriyete Karşı Suçlar” başlıklı 2. kitabının 7. bölümünde, Kişilere Karşı Suçlar’ın ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Hür Hukuk Bürosu olarak tarafımızca hazırlanmış olan “İrtikap suçu ve cezası” yazımız ile korunan hukuki değer, suçun nesnesi, faili ve mağduru, suçun maddi ve manevi unsurları, teşebbüs, iştirak, toplanma, kovuşturma, yetkili mahkeme, zamanaşımı, ceza ve başvuru hakkında bilgi verilmiştir.

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit suçu, failin iradesine bağlı bir kötülüğün, sanki gelecekte mağdurun aleyhine olacakmış gibi temsil edilmesidir. Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenen, kişinin seçme ve hareket özgürlüğüne yönelik saldırıları cezalandırarak kişilerin huzur ve sükunetini koruyan bir suç türüdür. Doğayı tehdit etme, uygulamada en yaygın suçlardan biridir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi yerleşik uygulamasına göre tehdit suçunun oluşumunda dikkate alınması gereken esaslar şunlardır;

 • İç huzurunu bozan,
 • Kişinin ruh halini bozan,
 • Bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden davranışlardır.

Failin mağdurda ciddi bir korku yaratabilmesi için nesnel olarak ulaşılabilir, sonuç üretecek kadar yeterli ve orantılı olması gerekir. Ayrıca tehdidin özel durumda muhatap üzerinde etkili olması gerekmez.

Tehdit Suçunun İspatı

Tehdit suçunun ispatı da önemli bir konudur. Bu yüzden bu suça maruz kaldığınızda kanıtlayabilmeniz elinizi oldukça güçlendirecektir. Tehdit suçunun ispatı için farklı unsurlardan yararlanılır.

Şüphelinin İfadesi

Susma hakkını kullanmayacağını belirten şüpheliye;

 

 • Olayın ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiği
 • Kurbanı önceden tanıyor muydu?
 • Mağdur ile aralarında düşmanlık varsa,
 • Mağduru tehdit eden olaylar,
 • Eylemde kullanılan ifadeler
 • Eylemi gerçekleştirmek için hangi alet ile kullandığı,
 • Kullandığı silahın ruhsatlı olup olmadığı, silahı nereden aldığı,
 • Arama sırasında işlem gerçekleştiyse, kullanımda olan telefonun numarasını istemelidir.

Tanık Beyanları

Soruşturma kapsamında tespit edilen tanıklar;

 • Eylemin ne zaman ve nerede gerçekleştiği
 • Mağdur ile zanlı arasında suç öncesi neler yaşandı, nasıl bir diyalog yaşandı,
 • Şüphelilerin sayısı ve biliniyorsa kimlikleri, bilinmiyorsa kimlik tespitini sağlayan açıklamaları,
 • Şüphelinin suç sırasında herhangi bir alet kullanıp kullanmadığı sorulmalıdır.

Mağdurun İletişiminin Tespiti

İddia edilen suçun iletişim araçlarından biri kullanılarak işlenmesi halinde, mağdurun kullandığı iletişim aracının suçun işlendiği tarihte tespit edilebilmesi ve bu verilerin delil olarak değerlendirilebilmesi mümkündür. Bu bilgiler BTK’ya bir yazı ile talep edilmektedir. Sadece etkinlik tarihleri ​​arasında iletişim talep edildiğine dikkat edilmelidir. Tüm kayıtlar istenemez.

İddia edilen suçun telekomünikasyon araçlarından herhangi biri vasıtasıyla işlenmesi halinde, kanunda belirtilen usule uyulmak kaydıyla şüphelinin haberleşmeleri tespit edilebilir. Suçta kullanılan aletlere müsadere tedbiri uygulanmalıdır.” Soruşturma süresince suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe varsa ve bu deliller için gerekliyse cep telefonu, bilgisayar vb. inceleme yapılması mümkündür.

tehdit suçu ve cezası

tehdit suçu ve cezası

Tehdit Suçunun Şartları Nelerdir?

Tehdit suçu ve cezasından bahsettiğimizde “bunu yapmazsan” gibi ifadeler her zaman karşımıza çıkmalıdır. Dolayısıyla bu suç yoruma açık bir suç türüdür. Uyarı terimi ile karıştırılmamalıdır.

 • Tehdit ciddi olmalı ve uyarının ötesine geçmelidir. Bu ayrım yapılırken objektif değerlendirmeler yapılmalıdır. Tehdidin nasıl gerçekleştirildiği, mağduru etkileyip etkilememesine bağlı olmamalıdır.
 • Zarardan söz edilerek kişinin hür iradesine zarar verilmesi gerekir, aksi takdirde tehdit suçu oluşmaz. Bu tehlike ortalama bir insan üzerinden değerlendirilmelidir. Bu noktada belirtmek gerekir ki ülkemizde küfür yaygın olduğu için korkutma suçu mu sayılıyor? Bu durumda kişide ciddi bir korku oluşup oluşmadığı söylenerek spesifik olay takip edilmelidir ancak herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir.
 • Tehdit fiilinin hayali olmaması, duruma göre değerlendirilmesi ve mağdura ulaşmış olması gerekir.

Kötülük tehdidi, mağdura değil, mal varlığına yönelik tehditler dışında üçüncü bir kişiye yöneltilmelidir. Ancak bu durumda mağdur ile üçüncü kişi arasında bir tür akrabalık, yakınlık olmalıdır. Kanunun mevcut maddesinde de geçen kapatma kelimesi fiili duruma göre değerlendirilmektedir. Bu kavram çok fazla genişletilmemekle birlikte endişe kaynağı olmalı ve mağdurun iç dünyasını etkilemelidir. Akrabalar da bu dar sınıfa dahil edilebilir. Suçtan zarar görenler dikkate alınmalı ama çok da genişletilmemelidir.

Tehdit Suçu Unsurları

Bir suç tehdidi (Madde 106) genellikle başka bir suçun parçası veya nitelikli bir şeklidir. Örneğin; Yağma (Madde 148), cinsel saldırı (Madde 102), çocukların cinsel istismarı (Madde 103), aile içi dokunulmazlığın ihlali (Madde 116), hürriyetten yoksun bırakma (Madde 109). TCK 106’ya göre tehdit suçu, başlı başına türsel ve tamamlayıcı bir suç olarak tanımlanmaktadır. Tehdit edilen suçun başka bir suçun parçası olması veya cezayı ağırlaştırması hâlinde, özel suçun genel suça göre önceliği ilkesine göre fail, TCK 42’ye göre yalnızca belirli suçtan dolayı cezalandırılır. Tehdit suçundan da cezalandırılamaz.

Tehdit Suçu Faili

Kanunun suç olarak tanımladığı fiili işleyen kişi, suçu işleyen kişidir. Suç tehditleri belirli suçlar değil, genel suçlardır. Dolayısıyla yıldırma suçunun faili gerçek kişi olmak kaydıyla herkes olabilir. Diğer bir deyişle, tehdit suçunun fail açısından herhangi bir niteliği yoktur.

Ancak suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi veya kişinin gizlenerek bu suçu işlemesi halinde TCK 106’ya göre faile verilecek ceza artar. Görevi gereği sahip olduğu yetkiyi kullanarak suç işlediği takdirde, kamu görevlisi olan failin cezası TCK’nın 266. maddesine göre artırılır. Bu suçun birden fazla kişi tarafından (suç ortağı olarak) işlenmesi, 106/2-c fıkrasında daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren nitelikli bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Tehdit Suçunda Mağdur

Suç mağdurları denilince akla ilk gelen suç tarafından saldırıya uğrayan kişidir. Zarar verme suçundan söz ederek iç huzuru bozulan, hür iradesi ve iradi davranışı kısıtlanan kimse yıldırma suçunun mağduru olur. Bu anlamda herkes bu suçun mağduru olabilir. Ancak bu fiilin bir kişiye yöneltilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde muhatabı belli olmayan taciz fiili kamuoyunda korkuya neden olacak ve TCK 213. madde hükmü ortaya çıkacaktır.

Tehdit edilen suçun mağdurunun medeni haklarını kullanmasına izin verilmesi gerekli değildir. Akıl hastaları, küçükler ve suçlanamayacak kişiler de yaklaşan bir suçun kurbanı olabilir. Bu durumda tehdit, bu kişilerin yakınlarında (akıl hastası ve küçük çocuğun babası veya annesi) korku ve endişe uyandıracak ve onların iç huzurunu bozacak nitelikte ise bu durumda tehdit suçudur. Tehdit suçu mağdurları bu durumda akıl hastası ve küçük çocuğun yakınlarıdır.