Genel

Sağlık hukuku Avukatı

avcilar-avukatlik-burosu-2

Sağlık hukuku Avukatı sağlık sektöründeki karmaşık düzenlemeleri anlamak ve müvekkillerini başarıyla temsil etmek adına kritik bir rol oynamaktadır. Sağlık hukuku, sağlık sektöründe yaşanan anlaşmazlıkları çözmeye yönelik yetkileri, sorumlulukları ve cezaları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Hasta ve hekim haklarını koruma misyonuyla hareket eden bu profesyoneller, adaletin sağlanması için çaba sarf etmektedirler.

Sağlık hukuku nedir?

Sağlık hukuku, hasta ve hekim haklarını koruyan, sağlık sektöründeki taraflar arasındaki çatışmaları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Tıp hukukuyla ilgili tüm düzenlemeler, sağlık hukuku altında incelenir. Tıbbi müdahale, ilaç hukuku, medikal hukuk ve sağlık kuruluşlarının yükümlülükleri gibi konular, bu kapsamın içinde değerlendirilir. Sağlık hukuku avukatları, bu kompleks düzenlemelerin içinde navigasyon yaparak, hasta ve hekim haklarını savunurlar.

Sağlık hukuku Avukatı nedir?

Sağlık hukuku Avukatı sağlık ve tıp hukuku alanında uzmanlaşmış, bu alanda davalara bakan ve müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmek için çalışan avukatlardır. Bu profesyoneller, genellikle hekim hatalarıyla ilgili malpraktis davalarına odaklanırlar ve sağlık hukukundan kaynaklanan davalara müdahale ederler.

Sağlık hukuku Avukatının hizmetleri nelerdir?

Sağlık hukuku Avukatı çeşitli hizmetleri sunarak sağlık sektöründeki paydaşları koruma görevini üstlenirler. Bu hizmetler arasında şunlar bulunabilir;

 • Sağlık hukuku avukatları, ihlal edilen hasta haklarına ilişkin davaları takip ederler. Hasta mahremiyeti, bilgilendirilmiş onam, tedavi reddi gibi konularda yaşanan anlaşmazlıkları çözerler.
 • Hastaya verilen zararın maddi ve manevi tazminat taleplerini değerlendirir ve müvekkillerini bu süreçte temsil ederler.
 • Sağlık sektöründe şiddet içeren eylemler veya sağlık çalışanlarına yönelik uygunsuz davranışlarla ilgili davaları yönetirler.
 • Özel hastanelerle hastalar arasındaki uyuşmazlıkları çözümleyerek adil bir sonuca ulaşmaya çalışırlar.
 • Tedavi süreçlerinden kaynaklanan anlaşmazlıkları ele alarak, taraflar arasında adil bir denge sağlarlar.
 • Devlet hastanelerinden kaynaklanan hatalı tedaviler sonucu oluşan zararların tazmini sürecini yönetirler.
 • Hatalı tedavinin suç olarak kabul edildiği durumlarda, ceza yargılaması sürecini yönetir ve müvekkillerini savunurlar.

Malpraktis nedir?

Malpraktis, hekim veya sağlık kuruluşunun hatası sonucunda hastaya zarar verilmesini ifade eder. Deneyimsizlik, bilgisizlik veya özensizlik gibi faktörlerden kaynaklanan yanlış teşhis ve tedavi, malpraktis durumu olarak kabul edilir. Bu durumlar maddi ve manevi tazminat yükümlülüğü doğurur.

Malpraktis davaları

Malpraktis davaları, hekim veya sağlık kuruluşu hatasından kaynaklanan hastanın zarar gördüğü durumlarda açılır. Yanlış veya hatalı tedavi sonucunda hastanın başka bir sağlık sorunuyla karşılaşması, bu tür davaların temelini oluşturur. Sağlık hukukuna göre, hekim için hukuki sorumluluktan bahsedilebilmesi için hastada zarar oluşması gereklidir. Hastanın zarar görmediği durumlarda, hekimin hukuksal sorumluluğu söz konusu değildir. Sağlık hukuku Avukatı sağlık sektöründeki karmaşık düzenlemeleri anlamak ve müvekkillerini başarıyla temsil etmek adına kritik bir rol oynamaktadır. Hasta ve hekim haklarını koruma misyonuyla hareket eden bu profesyoneller, adaletin sağlanması için çaba sarf etmektedirler.

Hekim hakları ve Sağlık hukuku Avukatının sorumlulukları

Sağlık hukuku Avukatı en sık karşılaştığı konulardan biri, hekim hataları ve bu hataların malpraktis davalarına yol açmasıdır. Bu noktada, sağlık hukuku avukatının üzerine düşen sorumluluklar şu şekilde özetlenebilir;

 • Hasta hakları, sağlık hukuku avukatlarının öncelikli ilgi alanlarından biridir. Bu profesyoneller, hastaların mahremiyet haklarına saygı gösterilmediği durumlarda müdahalede bulunarak, hukuki süreçleri yönetirler.
 • Malpraktis sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazminat taleplerini değerlendirir ve müvekkillerini adil bir tazminat almaları konusunda temsil ederler.
 • Sağlık sektöründe çalışanlarla ilgili şiddet içeren eylemler veya haksız eylemler durumunda, bu davaları takip ederler.
 • Özel hastane ve hastalar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturarak, adil bir denge sağlama görevini üstlenirler.
 • Tedavi süreçlerinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, hekim ve hasta arasında mediatör olarak hareket eder ve taraflar arasında adil bir uzlaşı sağlarlar.
 • Devlet hastanesi kaynaklı hatalı tedavilerin sonucunda oluşan zararların tazmini süreçlerini yönetirler.
 • Hatalı tedavinin suç olarak kabul edildiği durumlarda, hekimleri hukuki süreçte savunma görevini üstlenirler.

Sağlık hukuku Avukatı seçerken nelere dikkat edilmeli

Sağlık hukuku Avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler, müvekkilin haklarını en iyi şekilde korumayı amaçlar. İşte Sağlık hukuku Avukatı seçiminde dikkat edilmesi gerekenler;

 • Sağlık hukuku geniş bir alan olduğundan, avukatın bu alanda uzmanlaşmış olması önemlidir. Hekim hataları, tıbbi müdahaleler, hasta hakları gibi konularda deneyime sahip olmalıdır.
 • Potansiyel bir sağlık hukuku avukatını seçmeden önce, önceki müvekkillerin referanslarına ve incelemelerine göz atmak faydalı olabilir. Bu, avukatın profesyonellik ve başarı geçmişi hakkında bilgi sağlar.
 • İyi bir iletişim, başarılı bir hukuki temsilin temelidir. Sağlık hukuku avukatının açık, anlaşılır ve etkili iletişim becerilerine sahip olması önemlidir.
 • Sağlık hukuku avukatının, mesleki etik kurallarına ve standartlara uygun bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Müvekkilin haklarını korurken ahlaki değerlere bağlı kalması önemlidir.
 • Sağlık hukuku, sürekli olarak değişen ve güncellenen bir alan olduğundan, avukatın bu değişikliklere ayak uydurabilmesi önemlidir. Güncel bilgilere ve yasal düzenlemelere hakim olmalıdır.