Genel

Kira Tespit Davası Şartları, Gereken Süre, Dilekçe Örneği 2023

kira-tespit-davasi-3

2023 yılında kira tespit davası ile ilgili konular yoğun olarak gündemde. Özellikle artan enflasyona orantısız kalan kira bedelli sebebiyle, mal sahipleri ciddi şekilde mağdur. Sadece mülk sahibi tarafından açılan bu davanın belli şartları bulunur. En temel şart ise ortak bir sözleşme ya da kontratın bulunmasıdır. Yani kısaca kontratı olmayan kişiler kiranın tespiti için dava açamaz.  Ayrıca taraflar kendi aralarında anlaşamaması halinde mahkemeden bir kira tespiti yapması talep edilir. Peki ama kira tespit davası nasıl açılır? Şartları nelerdir? Ne kadar süre gerekiyor? Dilekçe örneği nereden bulunur? Dolu dolu bir bilgilendirme yazısı hazırladık.

2023 yılının en sık yaşanan problemlerinin başında kiracı ile kiralayan arasında kira ücreti anlaşmazlıkları oluyor. 1 yıllık enflasyonun çok altında kira bedeliyle kiracısı bulunanlar, artış dönemlerinde rakam belirlemede anlaşmazlıklar ile karşılaşıyor. Hemen belirtelim ki kira tespitinin davasını sadece mülk sahibi yani “kiralayan” taraf açabilir. Zira davanın açılmasında da “hukuki yarar” aranır. Örnek olarak kontratta kiranın arttırılacağı belirtilirken hangi oranda artış yapılacağı yazmıyorsa, hukuktan yardım alınır.

Kira artışları ve tespit davası ile ilgili hükümler Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesi tarafından konu alınmış ve hatları belirlenmiştir. Yazımızın ana teması da bu kanun uyarınca hazırlanmıştır. O halde detaylara geçelim.

kira-tespit-davasi-1

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası Hakkında 2023 Güncel Bilgiler

Kira sözleşmeleri her zaman taraflara net bir bilgi sunmayabiliyor. Yani kirada yazan sözleşme artış oranlarının netliği ifade etmediği durumlar yaşanabilir. Aynı şekilde kontrat süresinin 5 yılı geçmesi durumunda da anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu durumda kira artışının belirlenmesi için tek yol kira tespit davası yani diğer adıyla “kira miktarı belirleme” süreci başlatılır. 2023 yılı güncel bilgilere ulaşmak isteyenler için 5 yıl ve 3 yıl kavramlarını açıklayacağız.

a)      5 Yıl Geçmeden Kira Tespit Davası Açılabilir mi?

Kira sözleşme süresi 5 yılı doldurmuş ya da 5 yılı aşmış hallerde mülk sahipleri artış oranını belirlemek için tespit davası açabiliyor. Bu durumda mahkeme heyeti kirayı belirlerken sadece TÜFE oranlarına bağlı kalmamaktadır. Güncel ev emsal değeri, bölgenin güncel kira oranları gibi bir dizi veriyi de göz önünde bulundurarak bir karar çıkarabiliyor.

Türk Borçlar Kanununun 344’e 3 maddesinde kira tespit davaları için 5 yıl konusu şu şekilde ele alınmaktadır:

“Taraflarca kira bedelinin arttırımı konusunda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir”

b)      3 Yılı Geçmemiş Kontratlarda Kira Tespit Davası Açılıyor mu?

Toplum içerisinde kulaktan dolma “3 yılı geçen sözleşmelerde kira tespiti davası açılabiliyor” gibi bilgi dolaşımı var. Fakat bu hatalı bir bilgi. Özetle, eğer sözleşmede belirtilen artış oranları güncel TÜFE verilerine uygun ise ve sözleşme süresi 5 yılı doldurmadıysa kesinlikle kira tespit davası açılamaz. Kanunlara göre bu mümkün değildir.  TBK’nın 344/3 maddesini bir kez daha hatırlatmakta fayda var:

kira-tespit-davasi-2

Kira Tespit Davası

“Taraflarca kira bedelinin arttırımı konusunda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir”

c)      Kira Tespit Davası Masrafları 2023

Her davada belli oranda bir masraf ödemesi çıkar. Kira tespit davası masrafları da 2023 yılı için güncel 600 TL ile 700 TL arasında değişmektedir. Yani diğer bir söylemler tespit davasını açmak isteyen taraf 600 – 700 TL civarı bir harç ücreti ödemesi gerekiyor. Bu bedel davayı açan yani “mülk sahibi” tarafından ödenmektedir. Fakat dava öncesi başvuru dosyasına sunmak için çoğu zaman resen emsal araştırması gerekebiliyor. Bunun için ekspertiz firmaları mevcut. Onlara da günümüzde 1,000 TL – 3,000 TL arası ödeme yaptığı da bilinmeli. Elbette bu işlemi kendiniz de resen yapabilirsiniz.

d)      Kira Tespit Davaları Sonuçlanma Süresi 2023

Dava süreleri, açmayı düşünen ya da açmış olan kişiler için en önemli bilgi noktası. Geniş kapsamlı ve teferruatlı bir dava olduğu için kira tespit davası sonuçlanma süresi değişkenlik göstermektir. Öngörülen dava tamamlanma süresi 1 yıl ile 2 yıl arasıdır. Davanın niteliği, mahkemelerin yoğunluğu ve elbette dava avukatının bu alandaki becerileri süreci ya kısaltır ya da daha da uzatmaktadır. Bu sebeple avukatınızın TBK alanında uzman derecesine sahip olduğundan emin olun.

DİKKAT: Hür Hukuk Bürosu son 20 yıl içerisinde İstanbul’un en iyi kira bedel tespit davası avukatlık hizmeti vermektedir. İstanbul’da kira yenileme, kiracı çıkarma, ya da mülk sahipleriyle yaşadığınız kira sorunları için bizi arayın, kendinizi ve haklarınızı güvence altına alın.

e)      Kira Tespit Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkemeler 2023 Bilgi

Her mahkemenin ülkemizde baktığı ve ilgilendiği dava türleri farklılık gösterir. Kira tespit davası açmak için doğru mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yani “Kira tespiti için hangi mahkemeye dava açılır?” sorusunun net yanıtı olarak Sulh Hukuk Mahkemesini işaret edebiliriz. Tercihen mülkün bağlı bulunduğu mahkemeyi seçmeniz doğru olacaktır. Böylece araştırma ve emsal değer tespiti gibi süreçler daha kısa zamanda sonuçlanabilecektir. Avukatlarımız bu konudaki tüm süreçler ile yönettiği için sizin mahkeme araştırmanıza gerek kalmayacak. Dava yönetimi için Hür Hukuk Bürosunu tercih edebilirsiniz.

Kira Tespit Davası Şartları 2023

Her kiracı ile kiralayan arasında yaşanan maddi sorunsallarda kira tespit davası açılmaz. Bu davayı açmak için öncelikle belli başlı şartların karşılanması gerekmektedir. Temelde 2 ana başlıkta şartları özetleyebiliriz. Buna göre ilk şart taraflar arasında bir kira kontratı yani “kira sözleşmesi” bulunmalıdır. Aksi halde dava açılmaz. Diğer yandan bu tür davaların açılması için hukuki bir yarar edinme aranır. Yani dava sonucunda mülk sahibi bir yarar talebinde bulunması gerekir.

2023 yılında kira tespit davalarının açılma şartları şu şekildedir:

  • Taraflar arasında imzalanmış ve usule uygun düzenlenmiş bir kira kontratı bulunmak zorundadır.
  • Dava açılmasında mülk sahibinin hukuki yarar sağlaması beklenir.

Kira Tespit Davası Açmak İçin Gereken Süreler 2023

Kontrat sahipleri sık sık “5 yıl dolduktan sonra kira tespit davası açılır mı?” ya da “3 yılı dolduran kira sözleşmelerinde tespit davasına gidilir mi?” gibi araştırma içine girdiklerini görüyoruz. Çok geniş bir konudur. Fakat özet olarak eğer mahkemenin belirleyeceği artış oranı yeni kira sezonunda geçerli olacaksa bu durumda kira bitiminden 30 gün önce davanın açılması istenir. Yazılı bildirim yani dilekçe ile bu talepte bulunma mümkündür.

Normalde kira tespitinin yapılması için dava açmanın sınırlandırılmış bir süresi yoktur. Mülk sahipleri ister 1 yıllık ister 6 aylık isterse de 3 yıllık kiracıları olsun bu dava yoluna başvurulabilir. Fakat kira bedeli piyasa rayicine göre çekilecekse işte bunun için 5 sene şartı uygulanır. Yani 5 yılı dolmuş kontratlar için herhangi bir anlaşma olup olmadığına bakılmaz. Dava açılır ve güncel değerlere göre bir oran belirlemesi yapılır.

kira-tespit-davasi-4

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davalarında İhtar Çekme Şartları 2023

Bu ihtarname, ev ya da iş yeri tipi alanların kira sözleşmesinde artış yapılacağı zaman kullanılır. İhtarı kiraya veren yani mülk sahibi, kiracıya karşı çekmektedir. Ancak ihtar çekmenin belli şartları vardır. En temel şartı da sözleşmede artış ile alakalı bir madde bulunmasıdır. Ayrıca taraflar arasında artış yapılmasıyla alakalı bir uyuşmazlık yaşanması şarttır. Çok dikkat edilmesi gereken bir husus da ihtarnamenin ne zaman çekileceği. Çoğu birey kontrat bitiminden 15 gün önce çekileceğini düşünüyor. Fakat bu hatalı. Doğru olan şey yeni sözleşme döneminden itibaren 15 gün içerisinde uygulanması gerektiğidir. Yani özetle “kira tespit davasında ihtarname ne zaman çekilir?” araştırmasına sözleşme başlangıç tarihinden sonraki 15 günlük süre olduğu söylenebilir.

Kira tespiti için dava açmadan önce ihtarname çekmek zorunlu bir uygulama değildir. Fakat bu ihtarnamenin çekilmesi, sonrasındaki dava için kiraya verene artı avantajlar sağlamaktadır. Çünkü bu sayede kiracının artışa oranına uyup uymayacağı resmi bir tutanak altına alınmış olunur. Ayrıca dava süresini de kısa hale getirir. Yani şunu söyleyebiliriz: ihtarname çekmek zorunlu değil fakat mülk sahibi için avantajlı bir işlemdir.

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği İndir 2023

Dava konusu ne olursa olsun her zaman ilk adımı atmak için bir dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Kira tespit davası açmak için detaylı hazırlanmış ve özenle oluşturulmuş bir dilekçe şart. Sıfırdan hiçbir bilgi olmadan bu dilekçenin hazırlanması imkansız. Dilekçenin başlığında mahkemeye atıf bilgisi yazılır. Sonrasında davacı ve vekili hakkında bilgiler doldurulur. Devamında dava açma talebiyle ilgili kapsamlı bir açıklama yazısı oluşturulur. İşte en zor kısmı da burasıdır.

KİRA TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ İNDİR 2023

Profesyonel bir dilekçe oluşturmak için Hür Hukuk Bürosunu arayın. Avukatlarımız hem dilekçe hazırlıyor hem de davalarınızda sizlere vekillik yapıyor. Tüm haklarınız avukatlarımız tarafından korunuyor. İstanbul için ya da diğer illerde telefonlarınızı bekliyoruz.

Kira Tespit Davası İçin İhtarname Örneği İndir 2023

Tespit davaları kadar öncesinde ihtarname çekme de çok önemli. Elbette zorunlu bir uygulama değil. Ama dava sürecinde ciddi anlamda elinizi güçlendirmektedir. Keza davanın sonuçlanacağı zamanı da kısaltan bir uygulamadır. Kira tespit davası için ihtarname örneği 2023 için bizi arayabilirsiniz. En detaylı şekilde ihtarnamenizi oluşturuyoruz.

2023 Kira Tespit Davası İçin En İyi İstanbul Avukatı Ve Avukatlık Bürosu Telefonu

Son olarak kiracıya ihtarname ya da kira artış davası avukatı için İstanbul halkına hizmet verdiğimizi belirtelim. İstanbul’un tüm ilçeleri için avukatlık hizmetimiz var. Kiracı ya da kiraya veren ile alakalı her türlü sorunsallarınızda bizleri aramanızı öneriyoruz. Telefon numaralarımızı aşağıya bıraktık. Detaylı görüşme fırsatınız var. İyi günler dileriz.

2023 yılında kira arttırımı ve tespiti davası açmak için avukat telefonu:

  • İstanbul avukatı: 0 (505) 877 54 25
  • İstanbul avukatı: 0 (212) 708 11 22
  • İstanbul avukatı: 0 (212) 708 12 00

 

İlginizi çekebilir: Evlatlıktan Reddetme Davası Nedir? Nasıl Açılır? 2023