Genel

Malpraktis Davası Nedir? Nasıl Açılır? Dilekçe Örneği (2023)

malpraktis-davasi-4

Sağlık sektörü ülkemizde yeni yeni gelişen bir alan. Malpraktis davası da sağlık sektöründe yapılan tıbbi hatalar sonucunda ortaya çıkıyor. Büyük nüfusa sahip bir ülkeyiz. Hastane hizmetlerine başvurma oranı çok fazla. Ancak kimi zaman hekimlerin yaptığı tıbbi hatalar nedeniyle bireyler büyük mağduriyetler yaşayabiliyor. Hatta kimi zaman ölümle sonuçlanan hataların bile olduğunu görmek mümkün. Böyle anlarda insanlara hukuk yoluyla hak arama imkanı doğuyor. Peki ama malpraktis davası nedir? hangi mahkeme yetkilidir? Zaman aşımı var mı? Dilekçe örneği ve çok daha fazlası yazının tamamında mevcut.

malpraktis-davasi-1

Malpraktis Davası

Malpraktis Davası (Doktor Hatası) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İnsanlar, sağlık yönünden tıbbi müdahale görme haklarına sahipler. Ancak bir tıbbi müdahale ihtiyaç duyuyor ve buna rıza gösteriyor diye, işlemlerin özensizce, deneyimsizce yahut art niyetli bir şekilde olacağı anlamına gelmez. Sağlık sektöründe “tıbbi standart” olarak adlandırılan ve meslek kurallarına uygun bir uygulama gerekliliği anlamını taşıyan husus vardır. Bu hususa uyulmaz ise malpraktis davası açma koşulu doğar. Ancak davayı açabilecek niteliğe sahip olunması için hukuk sisteminin belirttiği şartların da taşınması önemli. Aşağıda detaylı olarak malpraktis davalarının açılabilmesi için bilinmesi gereken detayları cevapladık.

a)      Malpraktis Davası (Doktor Hatası) Nedir?

Bir bireyin hatalı tıbbi müdahaleler nedeniyle doktor, sağlık çalışanı, hemşire ya da hastane tarafından zarara uğratılması sonucu açılan tazminat davalarına malpraktis davası denir. Bunun halk arasında bilinen en yaygın ismi de “doktor hatası” olmaktadır. Hukuk sistemimizde çok sayıda hukuk alanı malpraktisi kapsar. Tıp hukuku, sağlık hukuku, ceza hukuk ve borçlar hukuku bunlardan en önemli olanlarıdır. Tüm bu alanlar içerisinde malpraktis davaları neleri kapsayacağı ve nasıl değerlendirileceği belirtilmiştir.

b)      Malpraktis Davası Açma Koşulları

Her birey, istediği gibi sağlık kuruluşuna ya da çalışanına dava açamaz. Ortada bazı hususların olması gerekir. Tıbbi hatalar teşhis ya da tedavi aşamasında gerçekleşebileceği gibi, tedavi bitiminde de kurum ve doktorların bazı yükümlülükleri devam eder. Sıklıkla yaşanan doktor hatası kapsamına giren konular şunlardır…

Malpraktis davasını açmaya sebep olabilecek durumlar:

 • Tıbbi uygulama hataları: Sağlık ile alakalı tedavi görmek isteyen bireylerin kurum ya da sağlık çalışanı kusurundan dolayı zarar uğrama durumu söz konusu olabilir. Yaşanan bu duruma tıbbi uygulama hatası denir. Dava açabilmek için iddiaların güçlü bir şekilde delillendirilmesi şart. İyi bir avukat ile süreç yönetimi önerilir.
 • Teşhis hataları: Hekimler, kendilerine başvuran hastalarına en doğru teşhisi koymak zorunda. Teşhisin yanlış ya da geç konulması, o bireyi zarar uğratır. Bu da bir malpraktis davası açma durumu doğurur.
 • Aydınlatma ve onam hataları: Aydınlatma, hastanın doktur tarafından tüm yönleriyle eksiksiz bilgilendirilmesi anlamına gelir. Onam ise hastanın tedavi için rıza göstermesidir. Bu ikisini de sağlamak hekimin sorumluluğundadır. Olmadığı durumda mağdur taraf dava açabilir.
 • Tedavi hataları: Malpraktis davası açmada en fazla başvurulan form, tedavi hatalarıdır. Hastaya yanlış ya da eksik bir tedavi uygulanması ciddi bir dava konusudur. Örneğin sizin hastalığınızın tedavisi A tekniği iken doktor B tekniğini uygularsa ortada siz mağdur taraf sıfatına geçersiniz.

c)      Malpraktis Dava Dilekçe Örneği

Dava açma koşullarına sahip olduğunu düşünen mağdurlar, ilk iş olarak bir dilekçe hazırlamalı. Çünkü mahkemeye başvururken dilekçe ile bu işlem gerçekleştirilir. Ama kendi bilgi ve yetkinliğinizle bir Malpraktis dilekçesi hazırlamanız mümkün değil. Diğer davalardan farklı olarak kapsamlı bir dilekçe hazırlanıyor. Muhakkak ki bir avukatın eli bu dilekçelere değmelidir. Ama merak ediyorsanız ya da kendiniz hazırlamaya karar kıldıysanız size örnek bir metin vereceğiz.

Maplraktis dava dilekçe örneği indirmek için tıklayın >>

Yukarıda belirttiğimiz dilekçenin herhangi bir bağlayıcılığı yok. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Eğer malpraktis davası açmak istiyorsanız hukuk büromuzu arayın, en doğru şekilde biz düzenleyelim. Vekalet vermeniz durumunda da davanızı baştan sona ele alalım.

malpraktis-davasi-2

Malpraktis Davası

d)      Malpraktis Davası (Doktor Hatası) Nasıl Açılır?

Doktor hatası sonrasında dava açmak her mağdurun hakkı. Hekim ya da kurum nedeniyle olumsuz durum yaşandıysa bu hak doğar. Hekimliğin kötüye kullanıldığı bu durumların maddi ve manevi şekilde cezalandırılması adına malpraktis davasını açabilirsiniz. Peki ama nasıl açılır? Ne yapmak gerekir? Avukatsız malpraktis açılabilir mi? İşte detaylar…

Bir sağlık mağduriyeti sonucu ortaya çıkan malpraktis davası açmak için ilk önemli adım bir dilekçe hazırlamak. Dilekçe hazırlarken durumu ispatlamak için delillerin de en doğru ve efektif şekilde hazırlanması şart. İkisi birlikte mahkemeye sunulur. Belirlenen süre içerisinden mahkemeden cevap gelir ve uygun bulunması halinde dava resmen açılmış olunur. Davayı ya mağdur olan kişi ya da bu kişilerin vekalet verdiği avukatlar açabilir.

e)      Malpraktis Dava Başvurusu Hangi Mahkemeye Yapılır?

Dava dilekçelerinin verileceği mahkeme de merak ediliyor. Malpraktis davaları doktor ile hasta arasındaki tıbbi hatalar sebebini yarattığı için konu hakkında tüketici mahkemeleri görevlidir. Bağımsız bir doktorun aleyhine dava açılacak ise tüketici mahkemesi başvurulur. Yine özel hastanelerin aleyhine bir malpraktis dava açılacaksa yine tüketici mahkemelerinin göreli olduğunu belirtelim.

Doktor hatası davalarında tüketici mahkemesi dışında olan durumlar var. Eğer kamu hastanesi ya da kamu doktoru tarafından bir mağduriyetle karşılaştıysanız bu kez davanızı idari mahkemeye yolunuz düşer. Buna vakıf üniversiteleri ve devlet hastaneleri de dahildir. Ayrıca aile sağlığı merkezli bir tıbbi hata da idari mahkemelerde görülmektedir. Bireyler bölgelerindeki ya da sorunu yaşadıkları bölgedeki idari mahkemelere dilekçe verirse dava açılır.

f)       Malpraktis Davasında Zaman Aşımı Var mı?

Malpraktis davalarında zaman aşımı vardır. Yani belli bir süre içerisinde hak arayışına girilmeli. Yoksa mağduriyet ne yazık ki zamanaşımına uğrar. Mağdur kişi zararı öğrendiği andan itibaren 2 yıl içerisinde dava açmalı. Aynı şekilde fiili durumun oluşmasından itibaren en geç 10 yıl içinde dava açmak için başvurulmalı. Kısacası malpraktis davasında zaman aşımı için 10 yıl diyebiliriz.

malpraktis-davasi-3

Daha Önce Gerçekleşmiş Malpraktis Dava Örnekleri

Sağlık sektörü çok kapsamlı bir alan ve konudur. Bugüne kadar binlerce farklı türde malpraktis davası açılmıştır. Ama bu davalara bazı örnekler verilebilir. En sık görülen dava örneklerini bilmek, sizi bu konuda aydınlatabilir.

Malpraktis davasının açılması için geçerli tıbbi hata örnekleri:

 • Hastaya yaklaşım prosedürleri
 • Aydınlatılmış onam alma durumları
 • Sır saklama durumları
 • Tıbbi kayıt tutmada yaşanan özensizlik
 • Hasta-hekim sözleşmesine aykırılık
 • Tedavi/ameliyat seçiminde hata yapılması
 • Tedavinin geciktirilmesi
 • İlaçların ciddiyetsiz kullanılması

Malpraktis Davası İçin Avukat Tutma

Hastane ya da doktor tedavinizde büyük bir mağduriyet yaşadıysanız size acil bir avukat desteği gerekecek. Çünkü malpraktis davaları, en zorlu hukuk türlerinden birisidir. Özellikle de hastanelerin bünyesinde çok güçlü avukatlık ekipleri oluşturulduğu düşünüldüğünde sizin de muhakkak uzman bir ekibe ihtiyacınız olacak. Mağdurken hak arayamamak sizi üzecek bir detay. Bu durumu yaşamamanız için hukuk büromuzu öneriyoruz. Hemen şimdi Hür Hukuk Bürosunu arayın.

 

İlginizi çekebilir: Dini Nikahın Hukuktaki Yeri | Suç mu? Zina Sayılır mı?