Genel

Tapu Tescil Davası Nedir? Zamanaşımı Ve Yetkili Mahkeme

tapu-tescil-davasi-1

Tapu tescil davası, 2023 yılında bireylerin ihtiyaç duyabileceği onlarca hukuk davası türünden birisidir. Sahip olunan tapuların gerçeği yansıtmaması halinde açılan bu davalar, gerçek hak sahiplerinin tapuda lehte bir düzenleme yapılmasını talep eder. Maddi bir hak arayışı olduğu için deneyimli İstanbul tapu tescil avukatlık bürosundan danışmanlık alınır. Tapu kaydının kanuna aykırı olduğunu, usulsüz düzenlendiğini ve yolsuz hazırlandığını düşünüyorsanız İstanbul Hür Hukuk Bürosunu arayın.

Mülkiyet hakkına ilişkin bir dava olan tapu tescil, toplumsal yaşamda her bireyin ihtiyaç duyabileceği bir hukuk şeklidir. Bu kapsamla tapu tescil davası nedir? Zamanaşımı süresi var mı? Harç ücreti nasıl hesaplanır? Hangi mahkeme bu davada yetkilidir? türünden sorulara yanıt vereceğiz. Sonuna kadar okuyarak iyi bir bilgi edinimi yapabilirsiniz.

tapu-tescil-davasi-2

Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Toplum içinde yaşayan sıradan vatandaşları tüm kanun hakkında bilgi sahibi olması beklenmez. Fakat tapu tescili ile alakalı bir haksızlık yaşanması halinde sürecin işleyişi bakımından bir ön bilgilendirmeye sahip olmak, bu kişilere artı değer katacaktır. Bu sebeple tapu tescili için dava açmadan önce mutlaka öğrenilmesi gerekenleri aşağıda detaylandırdık.

Tapu tescil davasını açabilmek için gerekli olan sebepler:

  • Hukuki ehliyetsizlik sebepli dava açılabilir,
  • Mirastan mal kaçırma sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açılabilir,
  • Vekalet görevinin kötüye kullanımı sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açılır,
  • İmar planlamalarından kaynaklanan sebepler ile dava açılabilir,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebiyle dava açılır,
  • Aile konutu kaynaklı durumlardan ötürü tapu iptal ve tescil davası açılıyor,
  • Kazandırıcı zamanaşımı sebebiyle tapu tescil davası açma hakkı doğar.

Tapu Tescil Davası Nedir?

Kanuna aykırı, usulsüz, özensiz ve kötü niyetle düzenlendiği düşünülen tapuların gerçeğe uygun halde değiştirilmesi adına açılan davalara, tapu tescil davası denir. İki farklı kategoride icra edilir. İlki tapu iptali davası iken diğeri de tapu tescili talebidir. Mülkiyet hakkını kapsar. Bu sebeple mahkemeden nihai bir karar çıkmadan icra edilmesi mümkün değil.

Tapu tescili hakkında bireysel haklar Anayasa’da açıkça dile getirilmiştir. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 nolu Ek Protokol ile de kişilerin mülkiyet hakları etkin bir koruma mekanizmasıyla güvenceye tabi tutulmuştur. Elbette iç hukuk yollarının tükendiği süreçler olabilmektedir. Böyle anlarda mağdur bireyler hak arayışı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabiliyorlar.

tapu-tescil-davasi-3

Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davasında Zamanaşımı Süresi

Tapu tescil davası çok farklı şekil ve nitelik ile açılabilen bir dava türüdür. Bu sebeple tapu tescil dava konusunda zamanaşımı süresiyle ilgili net bir bilgi paylaşmak mümkün değil. 10 yıl zamanaşımına uğrayan dava çeşitlerinin olduğu gibi 30 yıl sonra da bir davanın açılabileceği durumlar var. Öncelikle avukatlar konunun niteliğini analiz etmeli, en uygun dava kapsamını belirlemeli ve bundan sonra bir zamanaşımı olup olmadığına karar verilmelidir.

Tapu iptal davasında kadastro kaynaklı bir sorunsal ortaya çıkmışsa bunun zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. 10 yıl sürenin geçmesinin ardından hak düşürücü sebepler gösterilerek kadastroya yeniden dava açılamaz.

Tapu Tescil İçin Açılan Davaların Sonuçlanma Süresi

Hak arayışında olan bireyler, en çok “tapu tescil davası ne kadar sürede sonuçlanır?” sorusunu araştırıyor. Bu tür bir soruya net yanıt vermek mümkün olmaz. Çünkü her dosyanın niteliği birbirinden bağımsız ve farklıdır. Süreç de değişken olmaktadır haliyle. Fakat 2019 yılında Adalet Bakanlığı tapu iptali ya da tescili davalarında 719 günlük bir hedef süre belirledi. Yani 719 gün içerisinde davaların sonuçlanmasının ideal süre olduğu açıklandı.

Tapu tescil alanındaki davaları hızlı sonuçlandırmanın bazı yöntemleri var. Elbette bunun başında danışmanlık alınacak hukuk bürosunun yetkinlik ve uzmanlık seviyesidir. Mülkiyet hakları konusunda teoride ve pratikte uzmanlaşmış bir avukat kadrosuyla çalışan müvekkiller, her zaman en kısa süreli dava sonuçlanmalarına sahip olurlar. İstanbul’daki en iyi tapu tescil avukatlarının bulunduğu Hür Hukuk Bürosunu arayarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Tapu Tescil Davalarında Görevli Yetkili Mahkeme

HMK md.2/1’ye göre tapu tescil ve tapu iptal davaları Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. İkametgahın bulunduğu en yakın Asliye hukuk mahkemesine giderek ihtiyaç duyulan tapu davaları açılabilir. Doğru olan tercih, tapunun kayıtlı bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmak. Böylece süreç daha sağlıklı bağlar ve ilerler. Bu mahkemeler kesin yetkili mahkeme olarak belirtilmiştir.

Tapu davanızı nereye açacağınızı bilmiyor ve bir avukata danışmak istiyorsanız iletişim hatlarımızı kullanın.

Tapu Tescil Davası Dilekçe Örneği 2023

Tapu iptali ve tescili davasını açma için bölge yetkili mahkemesine bir dilekçe sunulması gerekiyor. Hukuk alanında en dikkatle düzenlenmesi gereken dilekçelerden birisidir. Müvekkillerin tek başlarına düzenlemesi zor olan bir evrak. Muhakkak bir hukuk bürosu ekibinden danışmanlık hizmetine başvurulması önerilmektedir.

Tapu tescil davası dilekçe örneği 2023 yılında popüler bir araştırma konusu. Dilekçe hazırlarken ilk önceliğiniz eksiksiz bilgi ve detaylı anlatım olmalı. Hukuki nedenler ve hukuki delillere kapsamlı dilekçede yer verilmeli. Aynı şekilde ihtiyat-i tedbir talebi de hukuki bir dil ile dilekçeye yazılması gerekiyor. Dilekçenin sonunda da “sonuç ve istem” kısmı oluşturulmalı, mahkemeden talep edilenler belirtilmeli. 2023 yılının en güncel Word, PDF formatında tapu tescil davası dilekçe örneği indirmek için TIKLAYINIZ.

Profesyonel dilekçe hazırlatmak isterseniz hukuk büromuzdan hizmet alabilirsiniz. İlla avukat tutmanız gerekmiyor. Davayı açmak için dilekçe hazırlanmasını da bizden talep edebiliyorsunuz. En uygun fiyatla bu hizmeti sizlere temin ediyoruz.

tapu-tescil-davasi-4

Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davası Harç Hesaplama

Tapu tescili için başvurulan davalarda harç ödemesi yapılır. Buna da nispi karar harcı denir. Hesaplaması ise basittir. 2023 yılı verilerine göre binde 68,31 olarak belirtilmiştir. Yani tapu üzerinde gösterilen bedel esas olarak alınır ve bu oranla bir harç bedeli hesaplaması yapılır. Dava açarken bu miktarın dört biri mutlaka ödenmesi gerekir. Kalan harç ücreti ise dava sürecinde yahut bitiminde tahsis edilebilir. Avukatınız size dava öncesinde ne kadar tapu tescil harcı ödemeniz gerektiği hakkında bilgilendirme yapacaktır.

İstanbul’da Tapu Tescil Davalarına Bakan En İyi Avukatlık Bürosu

İstanbul’da tapu tescil davalarına hangi avukatlar bakıyor? Uzman tapu tescil hukuk bürosu hangisi? Bunun gibi arayışlarını var ise yardımcı olalım. Hür Hukuk Bürosu İstanbul ve tüm Türkiye genelinde çok sayıda başarılı tapu tescil davasına dahil olmuştur. Günümüzde de yüzlerce müvekkilin bu davalarda avukatlığını icra etmektedir. Siz de İstanbul bölgesi tapu tescil işlemleriniz için Hür Hukuk Bürosunu seçin. Uygun avukatlık ücretlerimiz ve en iyi dava süreç yönetimlerimiz ile hak kayıplarınızı birlikte giderelim. Telefonlarımızı aşağıya listeliyoruz. Mesai saatleri içerisinde arayarak bilgi ve ücret teklifi talep etme hakkınız var. İyi günler.

 

Tapu Tescil Dava Avukatı Telefonu : 0 (505) 877 54 25

İstanbul Tapu Tescil Avukatı Telefonu : 0 (212) 708 12 00

İstanbul Tapu Tescil Avukatlık Bürosu Telefonu : 0 (212) 708 12 00

İlginizi çekebilir: Avukat Ücret Sözleşmesi Nedir? Sözleşme Örneği İndir (2023)